Selvbetjening

Arkiv: Landbrug: Høring af § 16b miljøtilladelse af Ryvej 9, 8653 Them

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 15-06-2018

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til § 16b til miljøtilladelsen på Ryvej 9, 8653 Them.

Der er søgt om at ændres laden mod syd til stald med sengebåse med fast gulv, dræn og skraber med et produktionsareal på max. 1.008 m2. Hertil kommer et nyt udendørs motionsareal på 87 m2. I alt er det 1.095 m2 nyt produktionsareal. Stalden etableres med udendørs foderbord. Stalden er til kvieopdræt, der tidligere har været udstationeret