Selvbetjening

Arkiv - Landbrug: Høring af tillæg 1 til § 10 miljøtilladelse på Ulvedalsvej 56

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 21.07.2017

Beskrivelse af sagen
Silkeborg Kommune har lavet udkast til tillæg nr. 1 til miljøtilladelsen på Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup.

Silkeborg Kommune meddeler tilladelse til ændring af dyreholdet på Ulvedalsvej 56, 8620 Kjellerup, fra 250 årssøer + opdræt, samt 12 heste, til økologisk svineproduktion bestående af:
• 4000 smågrise (7-15 kg)
• 60 smågrise (15-31 kg)
• 60 slagtesvin (31-110 kg)