Selvbetjening

Landbrug: Høring af udkast til § 16b miljøtilladelse af svinebrug på Haugevej 22, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 20-11-2018