Selvbetjening

Elkær 12, Fårvang

Nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Elkær 12, Fårvang

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Elkær 12, 8882 Fårvang med et ønske om nedlæggelse af en del af den private fællesvej over ejendommen. Se vedlagte oversigtskort.

 

Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, jf. privatvejslovens § 72, stk. 2. Vejen er ikke