Selvbetjening

Omlægning af privat fællesvej over Herningvej 29A-29D, Silkeborg

Ønske om omlægning af den private fællesvej over ejendommen Herningvej 29A-29D.

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet af ejeren af ejendommen Herningvej 29A-29D, 8600 Silkeborg med et ønske om omlægning af den private fællesvej over ejendommen 

 

Silkeborg Kommune skal tage stilling til, om en privat fællesvej skal omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det.

Vejen skal helt eller delvis opretholdes som p