Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelt asfaltarbejde

Se hvor vi kommer rundt med asfaltmaskinerne i nærmeste fremtid.

29. juni – 4. juli spærres Søndre Ringvej fra Frederiksberggade til Vestergade
Søndre Ringvej spærres for trafik i nord og sydgående retning på stykket mellem Frederiksberggade og Vestergade i hele perioden. Bilister kan derfor ikke benytte vejen, mens arbejdet står på.

Krydset Søndre Ringvej, Gjessøvej og Vestre Allé holdes åbent, så det er muligt at komme ind til byen den vej – med undtagelse af kortere perioder, hvor vi skal arbejde på selve krydset.

Der vil hele tiden være adgang for både gående og cyklister, da der ikke skal arbejdes på henholdsvis fortov eller cykelsti.

Vi holder adgangene til Vestre og Østre Søbad åbne under byggeriet, så du fortsat kan tage en dukkert, hvis vejret tillader det.

4. -10. juli lægges asfalt på Horsensvej fra Frederiksberggade til Østre Søbad
Når stykket på Søndre Ringvej er færdig fortsætter vi på Horsensvej fra rundkørslen ved Frederiksberggade til Østre Søbad samt i Vesterparken. 

Der bliver opsat midlertidigt lyssignal på strækningen, så bilister fortsat kan komme frem, men der må påregnes ekstra ventetid, mens arbejdet står på.

Efter sommerferien kommer vi blandt andet rundt med maskinerne i:

 • Voel – Gormsvej, Krakesvej og Kirkegyden
 • Silkeborg by
  • Christian 8.s Vej (fra Viborgbroen – østergadekrydset)
  • Falkevej
  • Del af Glentevej
  • Smedebakken
  • Del af Borgergade
  • Rundkørsel Nørreskov Bakke, Nordre Højmarksvej og Østre Højmarksvej
  • Herman Bangs Vej
  • Garvervej
  • Mønstedsvej
  • Del af Sabroevej
  • Bergsøesvej
  • Del af Herningvej
  • Sti langs Nørreskov Bakke fra Kirsebærvej til Østre Højmarksvej
  • Sti langs Frederiksberggade fra Lyngbygade til Horsensvej
 • Sejs - Stien og fortovet renoveres langs Julsøvej
 • Laven - Hovedgaden og skovstrækningen fra Sejsvej til Gl. Laven
 • Linå – Linåbakken
 • Sorring – Dybdalsvej
 • Fårvang – Nylandsvej, Poppelvej og del af Hedevej
 • Thorning – Foghsvej, Bangshåbvej og del af Diget
 • Them – Frisholmparken

Samt en masse veje uden for byerne.

Vi kender endnu ikke tidspunkterne for de enkelte byer, men vi holder jer løbende opdateret på her på siden og på vores Facebook-side.