Selvbetjening og tidsbestilling

Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

I 2040 vil Eriksborg være hjem for 7.000 borgere fordelt i 4.000 boliger. Følg med i udviklingen af den nye bydel her på siden.

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efterspørgslen på boliger. Hvert år vokser Silkeborg Kommune med ca. 1000 nye borgere. Skal der være plads til alle, kræver det nye boliger. En del af løsningen på efterspørgslen er Eriksborg – en ny bydel nordøst for Silkeborg. Eriksborg kommer til at ligge mellem de velfungerende bydele, Gødvad og Grauballe, og vil på sigt få de to bydele til at vokse sammen.

7.000 borgere kommer til at få adresse i Eriksborg. Som en del af planen er et nyt bydelscenter med plads til skole, dagtilbud, plejecenter, aktivitetsarealer, og hvad en ny bydel ellers har behov for fremadrettet.


Læs mere om, hvilken bydel Eriksborg bliver, og hvordan den skal udvikle sig over årene i boksene herunder.

Info om projektet

Boligområderne bliver planlagt på en måde, så der maksimalt er 500 meter til et grønt område i den nye bydel. Herudover sættes der plads af til et større skovrejsningsområde, så borgerne vil få let adgang til et større rekreativt område. Det er ambitionen, at det nye naturområde vil blive etableret samtidig med udbygningen af den nye bydel.

De rekreative områder bidrager også til at klimasikre den kommende bydel. Regnvandshåndteringen skal nemlig være synlig på jordoverfladen og bidrage til områdets rekreative naturkvaliteter, hvor det er muligt. Gennem de store grønne forbindelser i området bevares og styrkes stedets landskabelige kvaliteter samtidig med, at der sikres plads til overordnede vandveje i området.

De grønne rekreative områder og det nye bydelscenter giver også plads til, at borgerne kan mødes og danne fællesskaber. I Eriksborg er det tanken, at mennesker naturligt kan mødes på tværs af generationer og sociale skel, og derfor ønsker vi en mangfoldighed af boligtyper i den nye bydel.


Bydelscenter i Eriksborg

Byrådet godkendte den 29. oktober 2018 udviklingsplanen for Eriksborg. Planen sætter rammerne for, hvordan den nye bydel skal udvikle sig. Da der går flere år, før bydelen står færdig, er udviklingsplanen fleksibel. Det betyder, at den indeholder de overordnede rammer, men går ikke i detaljer, da vi ikke ved, hvordan silkeborgenserne lever om 10-20 år. Derfor vil vi løbende arbejde videre på planen. Det giver samtidig nye beboere og bygherrer mulighed for at sætte deres præg på bydelen og bidrage til udviklingen.


Du kan læse udviklingsplanen for Eriksborg (PDF) her
.

Udvikling af Eriksborg er en mangeårig proces. Derfor er projektet opdelt i fire etaper. Etapeplanlægningen sikrer, at der er sammenhæng i bydelen, og vi bygger videre på den eksisterende bystruktur indefra og ud.

  • Etape 1: Bydelscenter og et boligområde på ca. 700 nye boliger nord for Gødvad
  • Etape 2: Et boligområde på ca. 700 boliger nord for etape 1 og syd for Grauballe
  • Etape 3: Ca. 1.000 boliger øst for etape 2 og syd for Grauballe samt ca. 650 boliger vest for etape 1
  • Etape 4: Udvikling af et boligområde med ca. 800 boliger vest for etape 3

 

Silkeborg Kommune arbejder på en strukturplan for etape 1. I strukturplanen fastlægges den overordnede rekreative struktur, regnvandshåndtering, vejforløb og overordnede byggefelter med ønskede boligtyper. Strukturplanen forventes færdig til foråret 2020.

Udviklingen af Eriksborg indgår desuden i den igangværende kommuneplanrevision. Etape 1 forventes at indgå som nye kommuneplanrammer, mens de resterende arealer indarbejdes som perspektivarealer i Kommuneplan 2020. Kommuneplan 2020 forventes i offentlig høring i sommeren 2020 og endelig vedtaget i december 2020.

Håndskitserne på siden er udarbejdet af SLETH. De øvrige billeder er udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og SLETH.