Selvbetjening og tidsbestilling

Byrum

Følg med i byggeriet af byrummet, der skal samle Gødvads nye samlingspunkt

Ikon af byrum

I midten af Gødvads nye samlingspunkt skal der være et fleksibelt byrum. Her skal være plads til stille hjørne, hvis du vil slappe af, samtidig med at der bliver plads til liv og høj aktivitet – fx street basket, yoga, kunstudstillinger mm.

Der er ikke fundet finansiering til byrummet endnu. 

Følg med i byggeriet

Visionen for byrummet lyder: ”Der skal skabes inspirerende, aktiverende, sammenhængende, trygge, varierede og grønne uderum - til ophold, leg, læring og bevægelse. De skal understøtte mangfoldige aktiviteter og multikulturelle fællesskaber på tværs af lokalområdet.” 
(Byrummet er ikke finansieret endnu)

Læs mere om tankerne bag visionen og arealernes fokusområder i programmet her.  

Flere er kommet med input til, hvordan det nye byrum skal se ud, og hvad det skal indeholde. Det har de bl.a. gjort på to åbne workshops i foråret 2019, hvor brugere og interesserede kunne deltage. Her spurgte vi bl.a.: Hvad er et samlingspunkt for dig?

Desuden har vi afholdt workshops med medarbejdere og elever fra Dybkærskolen samt lokale interessenter, hvor deres ønsker og behov til det nye byrum blev klarlagt.    

Et samlingspunkt er for mig...

Her finder du den forventede tidsplan over projektet. Alle datoer og tidspunkter er foreløbige og kan blive ændret i takt med, at projektet skrider frem.

  • 2019: Ideer og input fra interessenter 
  • Ultimo 2019 - primo 2021: EU udbud totalrådgiver, projektering og EU-udbud entreprenører

Nærmere tidsplan afventer.