Selvbetjening og tidsbestilling

Hal og sale

Gødvad får både ny hal og to nye sale. Her kan du følge med i byggeriet og se, hvordan det skrider frem.

Piktogram med to badmintonketchere

Gødvads eksisterende hal bliver i dag flittigt brugt af flere og er et naturligt mødested. I fremtiden kan lokalområdet se frem til endnu bedre faciliteter, når Gødvads nye halbyggeri står færdig.

Lph Byg valgt som totalentreprenør på halbyggeri

I sommeren 2019 sendte vi Gødvads kommende halbyggeri i udbud som en totalentrepriseopgave. Vi har nu gennemgået de indkomne tilbud ud fra kvalitet, pris og proces og valgt Lph Byg A/S, der præsenterede det mest fordelagtige tilbud. 

Vi er i gang med de sidste forberedelser, inden Lph Byg A/S forventeligt kan begynde at bygge en ny hal, sale og multihus med opstart d. 9. marts 2020.

Følg med i byggeriet

Silkeborg Forsyning er ved at flytte regn- og spildevandsledninger ved parkeringsarealet og ”rabatten” ved boldbanerne. Det er nødvendigt for, at det nye halbyggeri og samlingspunkt kan blive realiseret. Hvis vejret arter sig, er forsyningen færdig i starten af februar 2020. Forsyningens arbejde betyder, at der er en midlertidig adgang til parkeringsområdet, som bliver reetableret med asfalt i løbet af foråret.

Kommende vigtige datoer i forbindelse med halbyggeriet:

  • Uge 9: Byggepladsen indhegnes og ryddes 
  • 9. marts: Kl. 8.30 tager Johan Brødsgaard, udvalgsformand i Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget første spadestik
  • Uge 11: Entreprenøren går i gang

Den nye hal bliver bygget i forlængelse af den eksisterende hal. De to haller forbindes af et multihus, hvor der vil være et café- og opholdsområde samt køkkenfaciliteter. Fra den nye hal vil der være adgang til skolens gymnastiksale. Alle byggeriets faciliteter mødes i foyeren. Desuden opføres der to nye store omklædningsrum til halbyggeriet. 

Halbyggeriets nøgleord er fleksibilitet og sammenhæng, så byggeriet kan huse flere forskellige aktiviteter. Et eksempel på projektets fleksibilitet er, at det bliver muligt at åbne op mellem den nye hal og salene. Her kan foreninger, virksomheder, borgere og andre invitere over 900 mennesker til diverse arrangementer.

Se flere tegninger og illustrationer af byggeriet her

  • Arkitekter og bygherrerådgiver: GPP arkitekter og Norconsult
  • Totalentreprenør: Lph Byg A/S 

Halbyggeriets indretning og rammer er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra lokalområdet, hvor vi bl.a. i en workshop afklarede deres ideer og ønsker til det kommende halbyggeri.

Her finder du den forventede tidsplan over projektet. Alle datoer og tidspunkter er foreløbige og kan blive ændret i takt med, at projektet skrider frem.

  • Første halvår 2019: Ideer, ønsker og forslag samles til en samlet rapport, der skitser projektet
  • Sommeren 2019: Lokalplanen godkendes og projektet sendes i udbud
  • 9. marts kl. 8.30: Første spadestik ved Johan Brødsgaard, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  • Marts 2020: Byggestart
  • April 2021: Hallen står færdig

Sådan kommer halbyggeriet til at se ud