Selvbetjening og tidsbestilling

Hal og sale

Gødvad får både ny hal og to nye sale. Her kan du følge med i byggeriet og se, hvordan det skrider frem.

Gødvads eksisterende hal bliver i dag flittigt brugt af flere og er et naturligt mødested. I fremtiden kan lokalområdet se frem til endnu bedre faciliteter, når Gødvads nye halbyggeri står færdig.


Følg med i byggeriet

Den nye hal bliver bygget i forlængelse af den eksisterende hal. De to haller forbindes af et multihus, hvor der vil være et café- og opholdsområde samt køkkenfaciliteter. Fra den nye hal vil der være adgang til skolens gymnastiksale. Alle byggeriets faciliteter mødes i foyeren. Desuden opføres der to nye store omklædningsrum til halbyggeriet. 

Halbyggeriets nøgleord er fleksibilitet og sammenhæng, så byggeriet kan huse flere forskellige aktiviteter. Et eksempel på projektets fleksibilitet er, at det bliver muligt at åbne op mellem den nye hal og salene. Her kan foreninger, virksomheder, borgere og andre invitere over 900 mennesker til diverse arrangementer.

Se flere tegninger og illustrationer af byggeriet her

  • Arkitekter og bygherrerådgiver: GPP arkitekter og Norconsult

Det er planen, at hallen sendes i udbud som en totalentrepriseopgave medio 2019

Halbyggeriets indretning og rammer er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra lokalområdet, hvor vi bl.a. i en workshop afklarede deres ideer og ønsker til det kommende halbyggeri.

Her finder du den forventede tidsplan over projektet. Alle datoer og tidspunkter er foreløbige og kan blive ændret i takt med, at projektet skrider frem.

  • Første halvår 2019: Ideer, ønsker og forslag samles til en samlet rapport, der skitser projektet
  • Sommeren 2019: Lokalplanen godkendes og projektet sendes i udbud
  • Primo 2020 - primo 2021: Byggeri og anlæg af den nye hal
  • Primo 2021: Hallen står færdig og er klar til at blive indviet