Selvbetjening og tidsbestilling

Pædagogiske program

Bliv klogere på, hvordan det pædagogiske program for den nye Dybkærskole skole bliver til, og hvad programmet kommer til at indeholde.

Ikon af det pædagogiske program til ny skole i Gødvad

Det godkendte pædagogiske program præsenterer, hvordan Dybkærskolen i fremtiden skal organiseres, og hvilke pædagogiske principper, der skal guide skolen. På den måde sætter programmet retning for Dybkærskolens udvikling – en udvikling, der er præget af nysgerrighed, faglighed og fællesskab.

Den nye Dybkærskole skal i fremtiden være båret af fem fokusområder. Som det gennemgående fokusområde er Mangfoldige læringsmiljøer. De resterende fire fokusområder er: Forskellige læringszoner, Bevægelse og mad, Aktive uderum samt Skolen og lokalmiljøet. Helt centralt i programmet er et fokus på at skabe mangfoldige læringsmiljøer på tværs af årgange, klasser, alder og kompetencer.

Læs hele det pædagogiske program her

Du kan læse mere om byggeriet af den nye Dybkærskole her. 

Se en video om fremtidens Dybkærskole herunder.