Selvbetjening og tidsbestilling

Skole

Følg med i byggeriet af den nye skole midt i Gødvads samlingspunkt, og se hvilken skole du kan se frem til.

Nyt af ny skole i Gødvad

 

Skolen

Årstiderne Arkitekter/Sweco og Autens har vundet konkurrencen om at udvikle ny Dybkærskole med forslaget ”Skolen på Bakken”. Et forslag der byder på kreative udeværksteder, bæredygtige løsninger og god sammenhæng til lokalområdet.  mere

Læs mere om de spændende planer for Dybkærskolen Saadan kommer den nye Dybkaerskole til at se ud 

Forslaget er udviklet på baggrund af det pædagogiske for ny Dybkærskole. Det præsenterer, hvordan Dybkærskolen i fremtiden skal organiseres, og hvilke pædagogiske principper, der skal guide skole Læs det pædagogiske program her. 

Flere har været med til at sætte deres præg på den nye Dybkærskole og komme med input. Vi har bl.a. afholdt tre workshops med skolens medarbejdere samt workshop med skolens elevråd. Derudover har vi i foråret 2019 afholdt to åbne workshops, hvor alle interesserede kunne høre mere om projektet og komme med input.

 Se en video fra workshoppen d. 27. marts 2019, hvor alle interesserede var inviteret. 

Den eksisterende Dybkærskole skal rives ned, fordi den er slidt. I stedet kan du glæde sig til en helt ny skole.

Det pædagogiske program sætter rammerne for, hvordan Dybkærskolen i fremtiden skal organiseres, og hvilke pædagogiske principper der skal lede skolen. Læs mere om programmet her.

Skolen skaber liv og er en vigtig generator for bylivet i Gødvad. Derfor placeres skolen ved det centrale torv i Gødvad. Skolen bygges sammen med den eksisterende hal via nye sale. 

Herunder kan du se, hvordan skolen placeres centralt i samlingspunktet. Skolens præcise udseende og udforming kender vi først, når arkitekterne har ført pennen i april 2020. Derfor kan du ikke regne med skolens udforming på billedet. 

Her finder du den forventede tidsplan over projektet. Alle datoer og tidspunkter er foreløbige og kan blive ændret i takt med, at projektet skrider frem.

  • Ultimo 2019 - primo 2021: EU udbud totalrådgiver, projektering og EU-udbud af entreprenør
  • Primo 2021 - primo 2023: Anlæg og byggeri af den nye skole
  • April 2023: Indflytning og indvielse af den nye skole

Samtidig med at vi bygger den nye Dybkærskole, anlægger vi også nye veje til og fra området samt parkering. Derfor er ovenstående tidsplan også gældende for områdets veje og parkering.