Selvbetjening og tidsbestilling

Havnen

Havnen skal omdannes og bindes bedre sammen med midtbyen og den nye del af Søfronten. Efter sommerferien kommer skitseforslag til omdannelse af Havnen i Plan- og Vejudvalget, hvor tegningerne for området skal godkendes.

Omdannelsen af Havnen er en del af den samlede masterplan for Søfronten og Havnen, hvor tegnestuen Team EFFEKT vandt.

Med fornyelsen af Havnen skabes der en bedre sammenhæng med midtbyen og Søfronten, ligesom der skabes mere liv på Havnen, så dens potentiale bliver benyttet.

Havnen skal fungere som et kulturelt mødested, der både rummer det lokale hverdagsliv og fungerer som plads for nogle af byens største arrangementer.

Skitse med vægt på:

Havnepladsen skal renoveres, havnens ’kanter’ skal i spil og forbindelserne imellem byrummene skal sikre sammenhæng og helhed. Skitseforslaget for havneområdet stiller også skarpt på forbindelserne på tværs af Langebro og til Torvet i Silkeborg.

Det nye havneområde skal også understøtte Hjejleselskabets behov for udvidelse og sikre et samspil med museet og med kirkepladsen. Derudover indeholder projektet også forslag til renovering af den stiforbindelse, som løber mellem havnen og Chr. 8. Vej, der de seneste 20 år har været en ’urørt sti’, men skal nu gøres mere attraktiv og aktiv og fungere som et oplevelsesrum.

Fakta om projektet

Med omdannelsen af Havnen får Silkeborg en ny dok, som  giver mulighed for opholdspladser i og omkring bygningen. Dette giver også mulighed for store events i forbindelse med vandet, hvor skitseforslaget indeholder en flydende scene.

Kajen omringer bygningen og skaber nye rekreative rum i forbindelse med vandet. Rummene kan bruges året rundt og kan indtages af byens funktioner, udstillinger, koncerter, filmvisninger og sport.

Bygningen er inddelt i tre rum, to indendørs og den overdækkede dok. Bygningens tagprofil mimer de omkringliggende bygninger og fastholder områdets historie.

Efter skitseprojektet bliver politisk godkendt, bliver interessenter i relation til havneområdet inddraget yderligere i projektet, så vi sikrer en god dialog om behov og funktioner for området. Derudover vil der også blive afholdt et borgermøde i løbet af sensommeren.

Tidsplanen for de øvrige dele af projektet:

  • April - juni 2020: Interessentinddragelse og skitseringsfase
  • August/september 2020: Politisk behandling af skitseprojekt
  • Efterår 2020 - vinter 2021: Projektering og udbud af nyt byrum ved Søtorvet
  • 2021-2022: Anlægsfase og indvielse af nye byrum ved Søtorvet