Selvbetjening og tidsbestilling

Masterplan for Søfronten og Havnen

Den nye masterplan skal sikre, at de uudnyttede potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby, sættes i spil og bidrager til at understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad. Masterplanen bliver udvalgt efter en konkurrence, der gennemføres i to faser fra november 2018 til april 2019.

Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. Arealerne ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det står i kontrast til, at arealerne i dag stort set kun bruges til parkering og veje.  

Masterplanen skal indeholde funktioner, som i synergi med byen skal skabe liv i midtbyen og sikre sammenhæng mellem handelsgaderne, Papirfabrikken, Søfronten og Havnen. Funktionerne, der er i spil, er bl.a. et fremtidigt Museum Jorn, en bypark, forskellige vandaktiviteter, byrum og et muligt byggeri til Hjejleselskabet. Samtidig skal masterplanen redegøre for de trafikale forhold i området og mulighederne for byfortætning.

Ud over et nyt museum kan det for eksempel være en bypark, et søbad, et dokanlæg til Hjejlen, boliger, veje, stier og broer. Masterplanen skal desuden vise, hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen.

Masterplanen bliver et vigtigt grundlag for den videre proces om at etablere et nyt Museum Jorn, og planen vil danne grundlag for beslutning om fremtidige lokalplaner og anlæg. Desuden skal masterplanen bidrage til at skabe investeringssikkerhed og overblik over de reelle bygge- og anlægsmuligheder på arealerne ved Søfronten og Havnen.

Masterplanen udvælges efter en konkurrence. Tre udvalgte team af arkitekter skal udarbejde hver sin masterplan. Foruden byplanarkitekter, landskabsarkitekter og trafikplanlæggere ses gerne teams, som også indeholder andre fagligheder, som kan bidrage til at sikre grundlaget for bylivet i forretningslivet og ejendomsudviklingen i midtbyen. Konkurrencen bliver afsluttet i april 2019.

 

 

Fakta om projektet

Masterplanen skal bygge bro mellem naturen og bylivet
Masterplanen for Søfronten og Havnen skal styrke sammenhængen mellem Silkeborgs nærhed til natur og bylivet i byens midte.

Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. Arealerne ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det står i kontrast til, at arealerne i dag stort set kun bruges til parkering og veje.

Masterplanen skal derfor:

  • gøre arealerne langs Søfronten tilgængelige for borgere og besøgende i Silkeborg og give plads til forskellige former for kulturel aktivitet. Samtidig skal planen sikre en bedre sammenhæng mellem Søfronten, Papirfabrikken og Havnen.
  • skabe sammenhæng og balance mellem de mulige projekter på arealerne. Ud over et nyt museum kan det for eksempel være en bypark, et søbad, boliger, veje, stier og broer. På Havnen har man planer om en ny Hjejledok.
  •  vise hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen.

Informationsmøde 22. november 2018

Silkeborg Kommune inviterer alle interesserede borgere og andre til informationsmøde 22. november 2018. Her kan du høre mere om konkurrencen og den videre proces samt hilse på de tre arkitektteams, der skal give et bud på en samlet masterplan for Søfronten og Havnen.

Du har også mulighed for at komme med input og idéer til den fremtidige Søfront og Havnen.

Hvor og hvornår? 
22. november kl. 16-18, Medborgerhuset på Bindslevs Plads, Silkeborg

Tre teams er udpeget til at gå videre i konkurrencen om at udarbejde en samlet masterplan for Søfronten og Havnen. De tre teams er:

Team Big 

BIG – Bjarke Ingels Group (hovedrådgiver)
Tyréns – (underrådgiver)
Urgent.Agency (underrådgiver)

Teamet EFFEKT
EFFEKT Arkitekter ApS (hovedrådgiver)
Trafikplan ApS (underrådgiver)
Colliers International Danmark A/S (konsulent)
WTM Engineers International GmbH (konsulent)
Simon Prahm, Co-founder og CEO i GAME (konsulent)
Kasper Larsen, Forretningsudvikler i Camp Adventure (konsulent)

Teamet SLA
SLA (hovedrådgiver)
Colorcloud Studio (arkitektur og planlægning)
Ry Outdoor 365 / Festival (outdoor i byudvikling)
University of Stirling (retail og butiksliv)
Living Concepts (turisme og city branding)
Morten Daugaard (storskala planlægning og transformation)
Ole B. Jensen (trafik og parkering)

Konkurrence i to faser
Konkurrencen gennemføres i to faser mellem november 2018 og april 2019.

Fase 1
I den første fase skal de tre teams komme med en overordnet analyse af bymidten og tænke placeringen af et nyt museum Jorn og andre aktiviteter som for eksempel et nyt søbad, et grønt byrum samt fritids og vandaktiviteter ind i en samlet plan.

Fase 2
Fase to tager afsæt i anbefalingerne fra fase 1. Her skal de tre teams levere en samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Masterplanen bliver et vigtigt grundlag for den videre proces om at etablere et eventuelt nyt Museum Jorn, og planen vil danne grundlag for beslutning om fremtidige lokalplaner og anlæg. Masterplanen skal desuden bidrage til at skabe investeringssikkerhed og overblik over de reelle bygge- og anlægsmuligheder på arealerne ved Søfronten og Havnen.

 

Sådan kan Søfronten og Havnen komme til at se ud