Selvbetjening og tidsbestilling

Søfronten og Havnen

Naturen skal ind i byen, og bylivet ud i naturen. Det er visionen i vinderforslaget til en masterplan for udviklingen af de store, centrale og attraktive arealer ved Søfronten og havnen i Silkeborg by.

Sammen med Realdania og lokale aktører har vi afholdt en konkurrence om at få udviklet en samlet masterplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg. Planen skal være med til at sikre, at de uudnyttede potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby, sættes i spil og bidrager til at understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Visionen for projektet er, at:

  • gøre arealerne langs Søfronten tilgængelige for borgere og besøgende i Silkeborg og give plads til forskellige former for kulturel aktivitet.
  • styrke sammenhængen mellem Søfronten, Havnen, midtbyen og søerne.
  • styrke sammenhængen mellem Silkeborgs nærhed til natur og bylivet i byens midte.

Tegnestuen EFFEKT blev udpeget som vinder blandt tre tværfaglige rådgiverteams. Konkurrenceforslaget fra EFFEKT indeholder følgende elementer:

Outdoor midt i byen
Fra grå til grøn: Parkeringen flyttes væk fra søen til p-huse tæt på gågaderne og byens kulturinstitutioner.

Fra Søvej til søfront: Søvej flyttes væk fra Silkeborg Langsø og bag om Silkeborg Rådhus, så søfronten reetableres som en grøn korridor langs søen.

I den nye bypark kan både kultur, sport, rekreative og dagligdags aktiviteter udfolde sig helt ned til vandet, og byparken får grønne forbindelser til bymidten og Havnen.

Et nyt vartegn ved søen
Fra parkering til nyt vartegn: Et nyt Museum Jorn placeres i parken ved Silkeborg Langsø vest for Silkeborg Rådhus, så naturen kan komme helt ind i det nye museum.

Det nye Jorn Museum giver byen og Søfronten en ny kulturel identitet, og museet integreres i det grønne landskab. Der skal, når museet har tilvejebragt finansiering, afholdes arkitektkonkurrence, hvor den præcise udformning af museet vil blive lagt fast.

Et nyt Sports Hub ved søen
Øst for Silkeborg Rådhus mellem rådhuset og den nye bydel Søtorvet etableres en sportsbakke med en grøn bro over til den hævede bypark på Søtorvet. Den grønne bakke har tribune og sportsfaciliteter på toppen og rummer plads til fx parkering under bakken.

Sporthhub’en bringer outdooraktiviteter helt ind i byen og giver mulighed for at dyrke en række sportsaktiviteter og aktiv ferie i vandkanten. Sportshubben har et tydeligt koncept og kan tage mange former.

DOKKEN kulturhus og amfiteater på Havnen
På havnen bygges et dokanlæg til hjejleflåden, og bygningerne fungerer samtidig som et kulturhus, der forstærker livet på havnen, og med mulighed for at afvikle store events.

DOKKEN er trukket lidt tilbage, så der skabes en forplads mod midtbyen og forbindelser til Silkeborg Kirke, Museum Silkeborg og Åhavevej.
Området omkring DOKKEN forvandles til et stort amfiteater med trapper ned til vandet fra alle sider og med en flydende scene med plads til koncerter, teater og optræden.

DOKKEN indgår i sammenhæng med de grønne byrum langs åen og med Papirfabrikken, Søtorvet og byparken langs Søfronten.

Se de tre teams' forslag:

Team EFFEKT

Team SLA

Team BIG

 

Fakta om projektet

Masterplanen skal bygge bro mellem naturen og bylivet
Masterplanen for Søfronten og Havnen skal styrke sammenhængen mellem Silkeborgs nærhed til natur og bylivet i byens midte.

Arealerne omkring Søfronten og Havnen er de mest attraktive i Silkeborg by. Arealerne ligger direkte forbundet med sø og skov, og man kan gå til Torvet og gågaderne på få minutter. Det står i kontrast til, at arealerne i dag stort set kun bruges til parkering og veje.

Masterplanen skal derfor:

  • gøre arealerne langs Søfronten tilgængelige for borgere og besøgende i Silkeborg og give plads til forskellige former for kulturel aktivitet. Samtidig skal planen sikre en bedre sammenhæng mellem Søfronten, Papirfabrikken og Havnen.
  • skabe sammenhæng og balance mellem de mulige projekter på arealerne. Ud over et nyt museum kan det for eksempel være en bypark, et søbad, boliger, veje, stier og broer. På Havnen har man planer om en ny Hjejledok.
  •  vise hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen.

Tre teams har deltaget i konkurrencen. Se de tre teams forslag til en masterplan.

Team Big 

BIG – Bjarke Ingels Group (hovedrådgiver)
Tyréns – (underrådgiver)
Urgent.Agency (underrådgiver)

Teamet EFFEKT

EFFEKT Arkitekter ApS (hovedrådgiver)
Trafikplan ApS (underrådgiver)
Colliers International Danmark A/S (konsulent)
WTM Engineers International GmbH (konsulent)
Simon Prahm, Co-founder og CEO i GAME (konsulent)
Kasper Larsen, Forretningsudvikler i Camp Adventure (konsulent)

Teamet SLA
SLA (hovedrådgiver)
Colorcloud Studio (arkitektur og planlægning)
Ry Outdoor 365 / Festival (outdoor i byudvikling)
University of Stirling (retail og butiksliv)
Living Concepts (turisme og city branding)
Morten Daugaard (storskala planlægning og transformation)
Ole B. Jensen (trafik og parkering)

Konkurrence i to faser
Konkurrencen er gennemført i to faser mellem november 2018 og april 2019.

Fase 1
I den første fase skulle de tre teams komme med en overordnet analyse af bymidten og tænke placeringen af et nyt museum Jorn og andre aktiviteter som for eksempel et nyt søbad, et grønt byrum samt fritids og vandaktiviteter ind i en samlet plan.

Fase 2
Fase to tog afsæt i anbefalingerne fra fase 1. Her skulle de tre teams levere en samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Masterplanen bliver et vigtigt grundlag for den videre proces om at etablere et eventuelt nyt Museum Jorn, og planen vil danne grundlag for beslutning om fremtidige lokalplaner og anlæg. Masterplanen skal desuden bidrage til at skabe investeringssikkerhed og overblik over de reelle bygge- og anlægsmuligheder på arealerne ved Søfronten og Havnen.

 

Med afslutning af arkitektkonkurrencen er masterplanen blevet delt ind i tre selvstændige projekter, som udvikles parallelt og i tæt koordination:

  • Udvikling af Søfronten inklusive indlejring af Museum Jorn
  • Udvikling af Havnen
  • Udvikling af et nyt Museum Jorn

Sammen med EFFEKT har vi arbejdet videre på en udviklingsplan for Søfronten, som præsenteres for byrådet i november/december 2019.

 

Sådan kan Søfronten og Havnen komme til at se ud