Selvbetjening og tidsbestilling

Søholt – et unikt sports- og fritidsområde

En ambitiøs helhedsplan med udvikling af svømmecenter, kunstgræs, bueskydning og beachvolley er blot nogle af de delelementer, som du kan dykke ned i her på siden.

Dronefoto af Søholt Idrætsanlæg

Søholt helhedsplan

"Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena" er resultatet af et grundigt og inkluderende samarbejde mellem de mange interessenter i og omkring Søholt. Der er blevet arbejdet målrettet med at få involveret borgere og foreninger undervejs i processen for at kunne give deres præg på udformningen af helhedsplanen.

Ambition

Ambitionen med nærværende helhedsplan er at skabe et unikt sports- og fritidsområde i Silkeborg.

Søholt skal invitere til fællesskab, mangfoldighed, leg og bevægelse. Søholt skal være et grønt, aktivt åndehul i byen med faciliteter, der er åbne og tilgængelige for alle. Samtidig skal unikke og specialiserede faciliteter sikre det høje, professionelle niveau og skabe regionale såvel som nationale og internationale idrætsoplevelser.

Vision

Allerede i dag er der en stor koncentration af forskelligartede sportsaktører i Søholt. Med helhedsplanen er muligheden åbnet for, at endnu flere kan få hjemme i Søholt.

Søholt Sports- og Fritidsarena opfordrer alle – både eksisterende og nye samarbejdspartnere - til at tage del i udviklingen. Vi håber, at du vil være med – hvad enten det er ved at deltage i aktiviteter, ved løbende at holde dig orienteret om planens fremdrift eller ved at beslutte dig for, hvordan du eller din organisation kan være en del af at realisere planen. Det er et arbejde og et samarbejde, som vi ser frem til at gå i gang med!

Helhedsplan for Søholt Sports- og Fritidsarena (pdf)

Har du problemer med at åbne, læse eller på anden måde tilgå helhedsplanen for Søholt Sports- og Fritidsarena, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger i den grønne boks øverst i skærmbilledet.

Delelementerne i helhedsplanen

Oversigtskort over Søholt Sports- og Fritidsarena 

Hovedgrebet er et udtryk for udviklingen af stiforbindelser og oplevelser her på og med. Hovedgrebet skal binde området sammen og skabe et naturligt flow fra øst til vest. Hovedgrebet kan også tænkes som en oplevelse i sig selv, med fx elementer af leg eller interaktive løberuter for motionisten.

Silkeborgs nye svømmecenter skal emme af liv. Med en central placering på Søholt bakker helhedsplanen op om dette. Tilgængelighed skal sikres på flere niveau: Adgangsforhold til og fra Søholt, indfaldsveje med sammenhængende stisystemer og ikke mindst et let tilgængeligt center i sig selv. Med andre ord: Det skal være let at komme fra dit hjem og hele vejen ned i bassinet.

Svømmecentret skal kunne rumme alle grupper af egne borgere samt nysgerrige besøgende udefra. Lige fra dig der gerne vil tage hele familien med på en sjov og hyggelig tur, til dig der går i forening og svømmer flere gange om ugen.

Den ønskede mangfoldighed sætter store krav til faciliteten. Borgernes ønsker og behov til faciliteten forsøges afdækket ved en høj grad af brugerinddragelse hele vejen igennem udviklings- og anlægsprocessen.

Indtil videre er der foretaget forskellige former for brugerinddragelse med bl.a. Silkeborgs svømmeforeninger og andre foreninger der har vandrelaterede aktiviteter, Handicaprådet, familiegruppe, Silkeborg Kommune, Elite Silkeborg, Silkeborg Gymnasium og College360.

Silkeborgs nye svømmecenter er konstitueret som en selvejende institution. Bestyrelsen forestår udviklingen af centret, og har ansat bygherrerådgiver DK-2, som også var bygherrerådgiver på Jysk Park, til udviklingsprocessen. Silkeborg Kommune bistår svømmecentret og bygherrerådgiver i udviklingsprocessen, blandt andet med den brede borgerinddragelse og faglighed i forhold til implementering af helhedsplanens principper og perspektiver. 

Fra specifik brugerinddragelse til generel borgerinddragelse

Selvom brugerinddragelsen har været god og også budt på mange input fra helt almindelige borgere, kunne vi godt tænke at styrke vores input til bygherrerådgiveren endnu mere.

Vi arbejder derfor løbende med borgerinddragelsesprocesser, der hvor det giver mening og værdi. Mulighederne for inddragelse og indflydelse vil blive opdateret her på siden.

Kunstgræsbanen på Søholt

Søholt rummer allerede i dag mange brugere. Med implementering af helhedsplanen forventer vi en endnu større brug af de eksisterende faciliteter og rekreative arealer.

Vi vil igangsætte en involverende proces med målet om at organisere så mange af de eksisterende og nye brugere som muligt.

Dette skal være med til at sætte brugernes behov forrest, både når vi taler udvikling og daglig drift af Søholt.

Indledende møder omkring en reel organisering forventes påbegyndt primo 2021.

Succeskriterie: Nedsat brugerråd, med mindst 5 forskellige aktive repræsentanter fra Søholt-området, inden udgangen af 2021.