Selvbetjening og tidsbestilling

Christian 8.s Vej – fra 2 til 4 spor

Vi har udvidet Christian 8.s Vej fra Zeltnersvej til Christian 8.s Vej 6c, så trafikken til og fra bymidten vil glide bedre. En busbane giver desuden busserne mindre ventetid i myldretiden.

Christian 8.s Vej er et trafikalt knudepunkt, som næsten er umulig at komme udenom, når man skal igennem midtbyen. Derfor opstår der dagligt kø i morgen- og eftermiddagstimerne.

For at lette trafikken har vi udvidet strækningen mellem Zeltnersvej og Christian 8.s Vej 6a/6b fra to til fire spor. Desuden har vi etableret en busbane, som skal give busserne mindre ventetid i myldretiden og gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik.

Nyt lyskryds ved Zeltnersvej

Vi har etableret nyt lyskryds ved Zeltnersvej, så trafikken vil glide bedre omkring hele Åhavevej-kvarteret. Her kan trafikanter nu komme ind og ud fra både højre og venstre. Lyskrydset ved Fredensgade er bevaret, så bilister fortsat kan køre mod Nord ad Christian 8.s Vej.

Fem etaper

Udvidelsen af Christian 8. Vej er den anden ud af fem etaper, der skal gøre det nemmere at komme i bil til og fra Silkeborg. Borgergade er færdig, i 2017 forventer vi at udvide Viborgbroen og senere kommer turen til Christian 8. Vej[fra krydset ved Drewsensvej til Lyngbyvej] og Søtorvet.

Fakta:

  • Christian 8.s Vej er et trafikalt knudepunkt, der forbinder den nordlige og den sydlige del af byen på tværs af søerne. Hver dag kører 27.000 biler over Viborgbroen, og det skaber tæt trafik og kø i morgen- og eftermiddagstimerne.
     
  • Den nedsatte fremkommelighed har også store konsekvenser for den kollektive trafik, da Christian 8.s Vej er et væsentligt bindeled mellem den nye kollektive trafikterminal ved Banegården og det nye kollektive trafikknudepunkt på Godthåbsvej.

Læs mere om projektet her http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/9220

Vi begynder arbejdet september 2016, og den nye strækning forventes at være klar marts 2017.

Byrådet i Silkeborg Kommune vil skabe et mere aktivt og attraktivt byliv i Silkeborg, og derfor skal det være nemmere at komme i bil til Silkeborg. Allerede nu er kø og tæt trafik hverdag på Christian d. 8. Vej i myldretiden. 

Med den nye motorvej og de kommende planer for midtbyen vil der komme flere folk og dermed flere biler til byen. Det vil skabe et øget pres på indfaldsvejene fx Borgergade, Kejlstrupvej, Ansvej og Christian 8.s Vej.

Silkeborg Kommune har allerede udvidet Borgergade og nu er turen kommet til Chr. 8. Vej til, så trafikken kan glide lettere ind og ud af byen. Projektet er en del af kommunens trafikplan 2009 og kommuneplan 2013, hvor målet er at reducere trængslen på byens veje og trafikkens påvirkning af miljøet, samt at gøre byen mere sikker og tryg for alle trafikanter.Der er endnu ikke tilføjet spørgsmål/svar