Selvbetjening og tidsbestilling

Ny cykelsti mellem Silkeborg og Gjessø

Vi bygger en cykelsti mellem Silkeborg og Gjessø, så cyklister trygt og sikkert kan bevæge sig fra Silkeborg Bad til Rustrupvej.

Dårlige oversigtsforhold og vejens bredde gør strækningen mellem Gjessø og Silkeborg utryg for cyklister. Det vil vi nu lave om på ved at give cyklister bedre forhold. Derfor har vi afsat 13,2 mio. kr. til en ny cykelsti.

Det vil blandt andet betyde, at de ældste elever på Gjessø Skole får mulighed for at cykle i skole. I den nye skolestruktur er det nemlig vedtaget, at overbygningen på Gjessø Skole flyttes til Vestre Skole.

Bygges over tre omgange

Cykelstien bliver i alt fem kilometer lang med start ved Silkeborg Bad/Silkeborg Ny Teater og slut ved Rustrupvej i Gjessø.

Den bliver anlagt i tre etaper mellem 2018-2020.

  • 1. etape - fra Rustrupvej i Gjessø frem til Gjessøvej 49.
  • 2. etape - fra Gjessøvej 49 og frem til Funderholmevej
  • 3. etape - fra Funderholmevej og frem til Silkeborg Bad/Silkeborg Ny Teater, hvor den vil blive tilsluttet første del af cykelstien, der blev anlagt i 2014.

Cykelstien anlægges som en cykelkantbane

Strækningen er præget af væsentlige terrænforskelle, derfor anlægges cykelstien som en 1,5 meter cykelkantbane med 0,30 meter rumlestriber på begge side af vejen. Rumlestriberne skal advare bilisterne om, at de er på vej ud i et areal, der er forbeholdt cyklister.

I de skarpe sving på Gjessø Bakke etableres desuden 1,5 meter skillerabat, der skal forhindre bilister i at dreje så skarpt, at de kører ind på cykelstien.

Skitsering, planlægning og myndighedsbehandling er påbegyndt.

For yderligere information

Kontakt venligst projektleder, Brita Skovlyst på tlf. 89 70 14 31 eller brsk@silkeborg.dk