Selvbetjening og tidsbestilling

Vi fornyer gågaderne

To af Silkeborgs gågader, Vestergade og Søndergade, bliver renoveret. De nye gader står færdige i 2022

Silkeborg skal fortsat være en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Silkeborg skal være byen med Danmarks smukkeste og mest levende gågade. Derfor bliver Vestergade og Søndergade renoveret. Byrådet har i alt sat 32 mio. kroner af til projektet, hvor også Søndertorv indgår. Af disse ligger 10 mio. kroner til brug senere end 2022.

I 2018 var der en omfattende bruger- og borgerinddragelse, hvor interessenterne har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, og hvor interessenterne bød ind med ønsker og ideer til stemning og værdier i de fremtidige gågader. 

I 2017 sluttede en total renovering af Torvet i Silkeborg, og i 2018 blev Østergade renoveret og gjort til gågade.   

Tidsplan:

Sommer 2018

Evalueringsrapport forelægger og godkendes politisk

Efterår/vinter 2018
Valg af skitserende landskabsarkitekt og projekterende ingeniør

Forår 2019
Skitseringsfase

Sommer 2019

Skitseforslag godkendes politisk

 

Efterår 2019
Projektering

Vinter 2019
Anlægsprojekt udbydes

2020-2021-2022

Anlægsfase i etaper

 

Se beslutningsprotokollen fra den politiske beslutning 6. august 2018 om projektet.

Bidrag fra borgere, ejere af bygninger og erhvervsdrivende

 

Pop-up event i Søndergade og Vestergade
I perioden 25. maj til 9. juni 2018 havde Silkeborg Kommune to pop-up stande i gågaderne – i henholdsvis Vestergade og Søndergade.
Målet med pop up standene var at få indsamlet så meget input som muligt fra borgerne i form af:

  • Nuværende kvaliteter og stemninger i Søndergade og Vestergade og i den centrale midtby, som ønskes med videre i de nye gågader samt markering af steder, som ikke fungerer i gågaderne i dag.
  • Prioritering af fremtidige funktioner og aktiviteter i de nye gågader

Fra tidligere inddragelser har vi haft god erfaring med at møde folk i øjenhøjde, der hvor de færdes. Det virkede igen: i løbet af de 2 1/2 uge pop-up standene var åbne, kom 1029 personer forbi og gav deres input til, hvad de synes var væsentligt at prioritere i fremtidens gågader i Silkeborg. De erhvervsdrivende fra Søndergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

De erhvervsdrivende fra Vestergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

Blandt ejendomsejernes input var blandt andet, at det for eksempel kunne være en ide at låne hinandens udearealer og eventuelle tomme forretninger. Også at fortsætte med at renovere blev nævnt. Bygningernes udseende er med til at give et godt indtryk af Silkeborg.

Læs opsamlingen fra mødet

 

 


I forbindelse med projektet er der oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra butikker, ejendomme, lokalråd, turistchef, naboer og Handel Silkeborg. Gruppen har blandt andet været på studietur til Vejle og Flensborg.

 

Den omfattende proces med inddragelse af borgere, erhvervsdrivende, husejere og andre interessenter mundede ud i en samlet rapport, der blev politisk godkendt i august 2018.

Inddragelsesrapport

Tidsplan

Sommer 2018
Evalueringsrapport forelægger og godkendes politisk

Efterår/vinter 2018
Valg af skitserende landskabsarkitekt og projekterende ingeniør

Forår 2019
Skitseringsfase

Sommer 2019
Skitseforslag godkendes politisk

Efterår 2019
Projektering

Vinter 2019
Anlægsprojekt udbydes

2020-2021-2022
Anlægsfase i etaper