Selvbetjening og tidsbestilling

Vi fornyer gågaderne

To af Silkeborgs gågader, Vestergade og Søndergade, bliver renoveret. De nye gader står færdige i 2022

Silkeborg skal fortsat være en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Silkeborg skal være byen med Danmarks smukkeste og mest levende gågade. Derfor bliver Vestergade og Søndergade renoveret. Byrådet har i alt sat 32 mio. kroner af til projektet, hvor også Søndertorv indgår. Af disse ligger 10 mio. kroner til brug senere end 2022.

Visionen for gågadeprojektet er grøn. Søhøjlandets landskab skal flettes ind i gaderummet, så vi skaber en helt ny grøn gågade, hvor naturen er allestedsnærværende. Vi ønsker at forvandle gågaderne til et grønt opholdsrum i stedet for blot en passage for handlende i dagtimerne. Læs mere om teamet bag og den grønne vision her.

I 2019 havde borgere og andre interesserede mulighed for at opleve fremtidens grønne gågade i Silkeborg, da vi byggede den grønne gågade i en 1:1 model. Her testede vi, hvad det grønne element betød for handelslivet, bylivet og andre praktiske faktorer som vareindlevering mv. Desuden kunne borgerne få en fornemmelse af gågaderne i et projektkontor i Vestergade, hvor projektets visioner og elementer blev præsenteret. 

I 2018 var der en omfattende bruger- og borgerinddragelse, hvor interessenterne har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, og hvor interessenterne bød ind med ønsker og ideer til stemning og værdier i de fremtidige gågader. 

I 2017 sluttede en total renovering af Torvet i Silkeborg, og i 2018 blev Østergade renoveret og gjort til gågade.

Bidrag fra borgere, ejere af bygninger og erhvervsdrivende

 

Pop-up event i Søndergade og Vestergade
I perioden 25. maj til 9. juni 2018 havde Silkeborg Kommune to pop-up stande i gågaderne – i henholdsvis Vestergade og Søndergade.
Målet med pop up standene var at få indsamlet så meget input som muligt fra borgerne i form af:

  • Nuværende kvaliteter og stemninger i Søndergade og Vestergade og i den centrale midtby, som ønskes med videre i de nye gågader samt markering af steder, som ikke fungerer i gågaderne i dag.
  • Prioritering af fremtidige funktioner og aktiviteter i de nye gågader

Fra tidligere inddragelser har vi haft god erfaring med at møde folk i øjenhøjde, der hvor de færdes. Det virkede igen: i løbet af de 2 1/2 uge pop-up standene var åbne, kom 1029 personer forbi og gav deres input til, hvad de synes var væsentligt at prioritere i fremtidens gågader i Silkeborg. De erhvervsdrivende fra Søndergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

De erhvervsdrivende fra Vestergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

Blandt ejendomsejernes input var blandt andet, at det for eksempel kunne være en ide at låne hinandens udearealer og eventuelle tomme forretninger. Også at fortsætte med at renovere blev nævnt. Bygningernes udseende er med til at give et godt indtryk af Silkeborg.

Læs opsamlingen fra mødet

 

 


I forbindelse med projektet er der oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra butikker, ejendomme, lokalråd, turistchef, naboer og Handel Silkeborg. Gruppen har blandt andet været på studietur til Vejle og Flensborg.

 

Den omfattende proces med inddragelse af borgere, erhvervsdrivende, husejere og andre interessenter mundede ud i en samlet rapport, der blev politisk godkendt i august 2018.

Inddragelsesrapport

Borgere og andre interesserede har haft mulighed for at opleve og få en fornemmelse af fremtidens grønne gågade i Silkeborg. 

I maj og juni 2019 bød vi interesserede velkommen i et projektkontor i Vestergade. Her havde vi udstillet stemningsplakater, tegninger og illustrationer af projektet samt en 1:100 model af gaderne, hvor man kan se, hvordan vi arbejder med at ændre gaderummet. Det var også muligt at få en snak med en arkitekt fra SLA eller en repræsentant fra Silkeborg Kommune, der kunne fortælle mere om projektet. 

I hele juni måned 2019 forvandlede vi et stykke på 30 meter af Vestergade til fremtidens gågade i en 1:1 størrelse. Her flyttede træer, buske og skovbund ind. Formålet var at teste, hvordan det grønne element påvirker bylivet, handelslivet, fællesskabet og praktiske forhold som fx varelevering m.m.
 

Mock up af fremtidens grønne gågade i Silkeborg

Tidsplan

Frem til august 2019
SLA udvikler endeligt skitseprojekt for gågaderne

Januar - februar 2020
Udbud af gågaderne

Marts – november 2020 
Etapeopdelt anlæggelse af Vestergade

Februar – november 2021

Etapeopdelt anlæggelse af Søndergade

Januar – juni 2022
 
Anlæggelse af Søndertorv