Selvbetjening og tidsbestilling

Her bygger vi - overblik

Få et overblik over Silkeborg Kommunes bygge- og vejprojekter.

Overblik over bygge- og vejprojekter

Renovering af gågaderne i Silkeborg

Søndergade, Vestergade og Søndertorv i Silkeborg renoveres, så gaderne bliver grønnere og naturen flytter ind i byens handelsgader, så liv, handel og oplevelser bliver styrket. Læs mere om projektet her

Nordskovvej

Nordskovvej skal gøre det nemmere for trafikanter at komme ind og ud af Silkeborgs midtby fra øst. Samtidig vil Nordskovvej gøre havneområdet mere fredelig for trafik. Århusbakken kobles på den nye Nordskovvej ved Tranevej. Læs mere om byggeriet af Nordskovvej her 

Viborgvej

Trafikken på Viborgvej er steget markant efter åbningen af Silkeborgmotorvejen. For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden gennemføres flere projekter på Viborgvej mellem Kjellerup og Silkeborg. 

Et af projekterne er at bringe Viborgvej og Ringvejen i niveau. I dag passerer Viborgvej hen over Nordre Ringvej på en bro. Ved at hæve Nordre Ringvej og etablere et lyskryds kan trafikken bedre afvikles på de to store indfaldsveje i Silkeborg by, og trafikken på Nørrevænget bliver aflastet. Læs mere om projekterne her. 

Flytning af Chr. 8.s Vej og Søvej

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje og parkeringspladser. I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark. Det betyder, at Chr. 8.s vej og Søvej skal flyttes væk fra søen. Søvej skal flyttes om på den anden side af Rådhuset. Læs mere om planerne for søfronten her.

Renovering af stibroen over Remstrup Å

Den nye Nordskovvej ind til Silkeborgs midtby krydser Remstrup Å mellem de to eksisterende broer: Jernbanebroen og stibroen over åen. Inden åbningen af Nordskovvej i slutningen af 2021 bliver stibroen renoveret. Læs mere om byggeriet af Nordskovvej her

Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Folketinget besluttede i forbindelse med Silkeborgmotorvejen, at der også skal bygges en ny bro over Gudenåen på Østre Ringvej. Den nye bro vil få samme lette, æstetiske udtryk som Gudenåbroerne med Silkeborgmotorvejen ved siden af og som den nye bro over Gudenåen på Resendalvej i Resenbro.

Forventet tidsplan:
2021: Byggestart

2023: Indvielse

Læs mere om byggeriet af Ringvejsbroen her.

Balle: Ny daginstitution

Ny daginstitution bliver opført som modulbyggeri i Astrid Lindgrens-kvarteret. 

Forventet tidsplan

Maj/juni: Udbud

Januar 2022: Byggestart

Juli/august 2020: Ibrugtagning 

Funder: Tilbygning til Funder Børnehus

Funder Børnehus bliver udvidet med en tilbygning, der giver plads til yderlig 80 børn, så børnehuset i alt har plads til 180 børn. I samme omgang udvides legepladsen og parkeringspladsen.

Forventet tidsplan

April 2020: Udbud 

August 2020: Byggestart

September 2021: Indvielse

Funder: Ny daginstitution Funder Trindager

Den nye daginstitution bliver opført som modulbyggeri og skal ligge mellem Nørhedevej, Funder Kirkevej og Funder Skolevej, hvor der i dag er landbrugsjord. Øst for placeringen er der vedtaget en ny lokalplan for et nyt boligområde.

Forventet tidsplan

Maj/juni 2021: Udbud

Oktober/november 2021: Byggestart

April/maj 2022: Ibrugtagning  

Funder: Ny daginstitution i skolens SFO

Funder Skoles SFO Lærkehuset bliver bygget om til at være daginstitution med plads til ca. 80 0-6-årige. Der bliver lavet erstatningsbyggeri til SFO'en i forbindelse med udvidelsen af skolen. 

Forventet tidsplan

Maj 2021: Udbud

August 2021: Byggestart

Februar 2022: Ibrugtagning

Gødvad: Udvidelse af daginstitutionen Elverhøjen

Daginstitutionen Elverhøjen udvides med 40 pladser til børn i alderen 0-6 år.

Forventet tidsplan

1. etape - tilbygning:

Februar 2020: Udbud

Marts: 2020: Byggestart

Primo 2021: Aflevering og indvielse

2. etape - ombygning:

Januar 2021: Byggestart

August 2021: Ibrugtagning

Kjellerup: To nye børnehuse

Kjellerup får to nye børnehuse: Hasselvejs Børnehus og Vestergades Børnehus. De to nye daginstitutioner erstatter de fire nuværende børnehuse: Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Satellitten.
 
Forventet tidsplan

Januar 2021: Udbud

Februar 2021: Licitation

Marts 2021: Byggestart af børnehus på Hasselvej

Marts 2022: Byggestart af Vestergades Børnehus

Start 2022: Indvielse af Hasselvejs Børnehus

Start 2023: Indvielse af Vestergades Børnehus

Sejs: Nyt børnehus

Et nyt børnehus i Sejs. Børnehuset placeres nord for Kildetoften og øst for Langdalsparken.

Forventet tidsplan

September 2020: Første spadestik

November 2021: Indvielse

Alderslyst: Ny gymnastik- og multihal ved Sølystskolen

Byrådet har afsat 10 mio. kr. til en ny gymnastik- og multihal ved Sølystskolen. Den nye gymnastik- og multihal placeres ved de eksisterende halfaciliteter.

Forventet tidsplan

Forventes færdig i medio 2023.

Buskelund: Ny hal 2 og multihus ved Buskelundskolen

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal. Et multihus forbinder de to haller med en café i stueplan og klublokaler og plads til fitnesslokaler på 1. sal.

Forventet tidsplan

Efterår 2019: Første spadestik

November 2020: Ibrugtagning

Gødvad: Ny hal, idrætsanlæg, kunstgræsbane og skole

I forbindelse med byggeriet af den nye Dybkærskole bygges også en ny hal, idrætsanlæg og kunstgræsbane. Desuden anlægges nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt. Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Ny hal 2 og fællesskabshus

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal ved Hvinningdalskolen. Fællesskabshuset i stueplan bliver forbindelsen mellem den gamle og den nye hal med flekslokaler til møder og aktiviteter.

Forventet tidsplan

November 2019: Udbud

Midt 2020: Første spadestik

Midt 2021: Indvielse

Indelukket: Ny superlegeplads

En ny superlegeplads bliver i fremtiden omdrejningspunktet for leg, bevægelse og natur i Indelukket.

Den nye legeplads kommer til at få referencer til Silkeborgs særlige natur og beliggenhed med både skove, eng, mose, søer og bakkede landskaber. På pladsen kan børn og barnlige sjæle lege sig gennem Silkeborgs helt enestående natur med afstikkere til byens kulturhistorie og selve Silkeborg by.

Forventet tidsplan

Forår 2021: Første spadestik

Midt 2021: Indvielse

Sejs-Svejbæk: Ny hal 2

Den nye hal og fire nye omklædningsrum skal bygges øst for skolehallen, hvor den nuværende fodboldopvisningsbane er.

Forventet tidsplan

August 2020: Udbud

Maj 2022: Indvielse

Sejs-Svejbæk: Ny hal 3

Parterne bag budgetaftalen for 2021 og de tre følgende overslagsår har aftalt at sætte penge af til en hal 3, som skal erstatte skolehalen.

Forventet tidsplan

Start 2023: Udbud

Efterår 2023: Byggestart

Sejs-Svejbæk: To nye kunstgræsbaner

Sammen med Sejs-Svejbæk IF anlægger vi en 8-mandskunstgræsbane og en 11-mandskunstgræsbane i Carls Skov. 

Forventet tidsplan

September 2020: Byggestart

December 2020: Færdiggørelse

Sydbyen: Trailcenter 

Ved Ferskvandscentret bygges et trailcenter, der bliver et naturligt mødested for kommunens mange outdooraktiviteter. Centret indeholder blandt andet mulighed for omklædning og en overdækning og depot, som kan bruges af mountainbikere, løbere og foreninger.

Forventet tidsplan

December 2020: Udbud

Februar 2021: Byggestart

November 2021: Indvielse

Søholt: Nyt svømmecenter

Det nye svømmecenter placeres på bueskydningsbanen på Søholt, sydøst for JYSK park på en 8.000 m2 grund. Ejeren af svømmecenteret bliver en selvejende institution, som selv har ansvaret for byggeri og drift. 

Forventet tidsplan
Den selvejende institution er i gang med at lave et byggeprojekt. Når de sender en ansøgning om lokalplan, tager det 8-10 måneder at udarbejde en lokalplan. Efter det kan der tages første spadestik.

Voel: Ny hal 3 

Parterne bag budgetaftalen for 2021 og de tre følgende overslagsår har aftalt at sætte 10 mio. kr. af i 2022-2023 til en ny hal 3, som skal bygges i tilknytning til de nuværende haller og til ændring af parkering, stier og veje.

Forventet tidsplan

Start 2022: Udbud

Efterår 2022: Byggestart

Funder: Ombygning af Funder Skole 

For at få mere tidssvarende rammer og mere plads bliver Funder-Kragelund Skole, afd. Funder ombygget. 

Forventet tidsplan

Januar 2020: Pædagogiske program udarbejdet

Maj 2020: Totalrådgiverudbud

Juni 2021: Entrepriseudbud 

Oktober 2021: Byggestart

Marts 2023: Tages i brug

Gødvad: Ny Dybkærskole

Den eksisterende Dybkærskole er nedslidt. Derfor bygges en ny Dybkærskole. Samtidig opføres en ny hal, idrætsanlæg med kunstgræsbane samt nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt.

Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen

Den tidligere SFO er omdannet til daginstitution. Derfor bygger vi nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen.

Forventet tidsplan

Slut 2019: Udbud

Marts 2020: Byggestart

December 2020: Aflevering

Sejs-Svejbæk: Udvidelse af Sejs Skole

Parterne bag budgetaftalen for 2021 og de tre følgende overslagsår har besluttet at sætte 35 mio. kr. af til udvide Sejs Skole i 2022-2024. Der er desuden sat 2 mio. kr. af pr. år til midlertidige lokaler.

Forventet tidsplan

Start 2022: Udbud

Midt 2020: Byggestart

Alderslyst: Nyt ældrecenter kaldet Ringgårdsparken  

Der skal bygges et nyt plejecenter i Alderslyst i området ved den tidligere Nordre Skole. De nye plejecenter Ringgårdsparken skal rumme 2 x 48 boliger. 

Forventet tidsplan

Start 2023: Udbud

Start 2023: Byggestart

Fårvang: Ombygning af Fårvang Ældrecenter

16 ældreboliger bliver revet ned og erstattet med 12 nye. Det nye Fårvang Ældrecenter bliver demensegnet både ude og inde med fokus på hjemlighed og fleksibilitet.

Forventet tidsplan

November 2019: Udbud

Februar 2020: Nedrivning af 16 ældreboliger 

Juni 2020: Første spadestik 

Januar 2022: Indflytning

Bryrup: Udvidelse af Skovly

Ældrecentret Skovly skal udvides med 14 plejeboliger. Samtidig er planen at rive ældrecentret Birkebo ned. 

Forventet tidsplan

2022: Udbud

2022/2023: Byggestart

Søtorvet

Søtorvet er en ny bydel midt i Silkeborg. Her kommer både boliger, erhverv og et nyt byrum.

Læs mere her.

Gødvads nye samlingspunkt

Vi forvandler området ved Gødvadhallen og Dybkær Kirke til Gødvads nye samlingspunkt. Her opføres en ny Dybkærskole, et nyt halbyggeri, kunstgræsbane samt nye veje og parkering.

Læs mere om projektet her.