Selvbetjening og tidsbestilling

Her bygger vi - overblik

Få et overblik over Silkeborg Kommunes bygge- og vejprojekter.

Overblik over bygge- og vejprojekter

Renovering af gågaderne i Silkeborg

Søndergade, Vestergade og Søndertorv i Silkeborg renoveres, så gaderne bliver grønnere og naturen flytter ind i byens handelsgader, så liv, handel og oplevelser bliver styrket. Læs mere om projektet her

Nordskovvej

Nordskovvej skal gøre det nemmere for trafikanter at komme ind og ud af Silkeborgs midtby fra øst. Samtidig vil Nordskovvej gøre havneområdet mere fredelig for trafik. Århusbakken kobles på den nye Nordskovvej ved Tranevej. Læs mere om byggeriet af Nordskovvej her 

Vestergade 

I løbet af 2020 vil Silkeborg Forsyning separatkloakere Vestergade. I den forbindelse omdanner vi Vestergade til klimavej og lægger ny belægning. Læs mere om projektet her.

Viborgvej

Trafikken på Viborgvej er steget markant efter åbningen af Silkeborgmotorvejen. For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden gennemføres flere projekter på Viborgvej mellem Kjellerup og Silkeborg. 

Et af projekterne er at bringe Viborgvej og Ringvejen i niveau. I dag passerer Viborgvej hen over Nordre Ringvej på en bro. Ved at hæve Nordre Ringvej og etablere et lyskryds kan trafikken bedre afvikles på de to store indfaldsveje i Silkeborg by, og trafikken på Nørrevænget bliver aflastet. Læs mere om projekterne her. 

Flytning af Chr. 8.s Vej og Søvej

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje og parkeringspladser. I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark. Det betyder, at Chr. 8.s vej og Søvej skal flyttes væk fra søen. Søvej skal flyttes om på den anden side af Rådhuset. Læs mere om planerne for søfronten her.

Renovering af stibroen over Remstrup Å

Den nye Nordskovvej ind til Silkeborgs midtby krydser Remstrup Å mellem de to eksisterende broer: Jernbanebroen og stibroen over åen. Inden åbningen af Nordskovvej i slutningen af 2021 bliver stibroen renoveret. Læs mere om byggeriet af Nordskovvej her

Ny vej til Stagehøjvej fra Nordre Ringvej

For at få en bedre afvikling af trafikken ved Stagehøjvej og Erhvervskorridoren i Silkeborg by skal der bygges en ny vej fra Nordre Ringvej til Stagehøjvej. Den nye vej føres fra Nordre ringvej mellem HTH Køkken og Jobcenteret ind til Stagehøjvej. På Nordre Ringvej bygges samtidig et nyt lyskryds.

Forventet tidsplan:
November 2019: Byggestart
Juni 2020: Indvielse 

Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Folketinget besluttede i forbindelse med Silkeborgmotorvejen, at der også skal bygges en ny bro over Gudenåen på Østre Ringvej. Den nye bro vil få samme lette, æstetiske udtryk som Gudenåbroerne med Silkeborgmotorvejen ved siden af og som den nye bro over Gudenåen på Resendalvej i Resenbro.

Forventet tidsplan:
2021: Byggestartperiode

Forår 2022: Indvielse

Funder: Tilbygning til Funder Børnehus

Funder Børnehus bliver udvidet med en tilbygning, der giver plads til yderlig 80 børn, så børnehuset i alt har plads til 180 børn. I samme omgang udvides legepladsen og parkeringspladsen.

Forventet tidsplan

April 2020: Udbud 

August 2020: Byggestart

September 2021: Indvielse

Gødvad: Udvidelse af daginstitutionen Elverhøjen

Daginstitutionen Elverhøjen udvides med 40 pladser til børn i alderen 0-6 år.

Forventet tidsplan

Februar 2020: Udbud

Marts: 2020: Byggestart

Primo 2021: Aflevering og indvielse

Kjellerup: To nye børnehuse

Kjellerup får to nye børnehuse: Hasselvejs Børnehus og Vestergades Børnehus. De to nye daginstitutioner erstatter de fire nuværende børnehuse: Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Satellitten.
 
Forventet tidsplan

Foråret 2020: Rådgiverudbud 

December 2020: Udbud

Februar 2021: Byggestart af børnehus på Hasselvej

Februar 2022: Byggestart af Vestergades Børnehus

Start 2022: Indvielse af Hasselvejs Børnehus

Start 2023: Indvielse af Vestergades Børnehus

Sejs: Nyt børnehus

Et nyt børnehus i Sejs. Børnehuset placeres nord for Kildetoften og øst for Langdalsparken.
Forventet tidsplan

September 2020: Første spadestik

November 2021: Indvielse

Them: Tilbygning til Them Børnehave

De mindste børn fra Them Børnehave og Askehuset samles i Them Børnehave. Det kræver en ny tilbygning, så der er de nødvendige faciliteter.

Forventet tidsplan

Maj 2020: Byggestart

Oktober 2020: Indvielse

Virklund: Tilbygning til Virklund Børnehave og Troldehøjen

Virklund Børnehave får yderligere 20 pladser til børn i 0-6 års alderen. Troldehøjen udvides med 22-25 pladser til børn i 0-6 års alderen.

Forventet tidsplan

Udvidelse af Virklund Børnehave tages i brug i midten af maj 2020

Udvidelse af Troldehøjen tages i brug i starten af august 2020

Alderslyst: Ny gymnastik- og multihal ved Sølystskolen

Byrådet har afsat 10 mio. kr. til en ny gymnastik- og multihal ved Sølystskolen i 2019-2021. Den nye gymnastik- og multihal placeres ved de eksisterende halfaciliteter.

Der er ved at blive lavet et områdestudie, som undersøger hvor hallen præcist skal placeres ved Sølystskolen, hvor stor den skal være og hvilke funktioner, den skal have. Områdestudiet forventes at blive godkendt i april 2020.

Buskelund: Ny hal 2 og multihus ved Buskelundskolen

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal. Et multihus forbinder de to haller med en café i stueplan og klublokaler og plads til fitnesslokaler på 1. sal.

Forventet tidsplan

Efterår 2019: Første spadestik

November 2020: Indvielse

Gødvad: Ny hal, idrætsanlæg, kunstgræsbane og skole

I forbindelse med byggeriet af den nye Dybkærskole bygges også en ny hal, idrætsanlæg og kunstgræsbane. Desuden anlægges nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt. Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Ny hal 2 og fællesskabshus

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal ved Hvinningdalskolen. Fællesskabshuset i stueplan bliver forbindelsen mellem den gamle og den nye hal med flekslokaler til møder og aktiviteter.

Forventet tidsplan

November 2019: Udbud

Midt 2020: Første spadestik

Midt 2021: Indvielse

Sejs-Svejbæk: Ny hal 2

Den nye hal og fire nye omklædningsrum skal bygges øst for skolehallen, hvor den nuværende fodboldopvisningsbane er.

Forventet tidsplan

August 2020: Udbud

Maj 2022: Indvielse

Sydbyen: Renovering af Østre og Vestre Søbad

I 2020 renoverer vi Østre og Vestre Søbad. I fremtiden kan du se frem til bl.a. sauna på Østre Søbad, børnebassin og arkitektoniske, runde badebroer. Læs mere om projektet her. 

Sydbyen: Trailcenter 

Ved Ferskvandscentret bygges et trailcenter, der bliver et naturligt mødested for kommunens mange outdooraktiviteter. Centret indeholder blandt andet mulighed for omklædning og en overdækning og depot, som kan bruges af mountainbikere, løbere og foreninger.

Forventet tidsplan

Maj 2020: Udbud

Juni 2020: Byggestart

April 2021: Indvielse

Søholt: Nyt svømmecenter

Det nye svømmecenter placeres på bueskydningsbanen på Søholt, sydøst for JYSK park på en 8.000 m2 grund. Ejeren af svømmecenteret bliver en selvejende institution, som selv har ansvaret for byggeri og drift. 

Forventet tidsplan
Den selvejende institution er i gang med at lave et byggeprojekt. Når de sender en ansøgning om lokalplan, tager det 8-10 måneder at udarbejde en lokalplan. Efter det kan der tages første spadestik.

Funder: Ombygning af Funder Skole 

For at få mere tidssvarende rammer og mere plads bliver Funder-Kragelund Skole, afd. Funder ombygget. 

Forventet tidsplan

Januar 2020: Pædagogiske program udarbejdet

Maj 2020: Totalrådgiverudbud

Juni 2021: Udbud

Oktober 2021: Byggestart

Januar 2023: Aflevering

Gødvad: Ny Dybkærskole

Den eksisterende Dybkærskole er nedslidt. Derfor bygges en ny Dybkærskole. Samtidig opføres en ny hal, idrætsanlæg med kunstgræsbane samt nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt.

Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen

Den tidligere SFO er omdannet til daginstitution. Derfor bygger vi nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud

Marts 2020: Byggestart

September 2020: Indvielse

Kjellerup: Ombygning af Kjellerup Skole

6.200 m2 af Kjellerup Skole bliver moderniseret og renoveret, så skolen er indrettet til nutidige undervisningsformer.

Forventet tidsplan

Oktober 2020: Indvielse

Alderslyst: Nyt forsorgshjem på Tulipanvej

På Tulipanvej indrettes et nyt forsorgshjem til unge hjemløse og psykisk sårbare. Tilbuddet på Borgergade flytter med ind på Tulipanvej.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud

Marts 2020: Byggestart

Oktober 2020: Aflevering

Fårvang: Ombygning af Fårvang Ældrecenter

16 ældreboliger bliver revet ned og erstattet med 12 nye. Det nye Fårvang Ældrecenter bliver demensegnet både ude og inde med fokus på hjemlighed og fleksibilitet.

Forventet tidsplan
November 2019: Udbud

Februar 2020: Nedrivning af 16 ældreboliger 

Juni 2020: Første spadestik 

September 2021: Aflevering og indvielse

Søtorvet

Søtorvet er en ny bydel midt i Silkeborg. Her kommer både boliger, erhverv og et nyt byrum.

Læs mere her.

Gødvads nye samlingspunkt

Vi forvandler området ved Gødvadhallen og Dybkær Kirke til Gødvads nye samlingspunkt. Her opføres en ny Dybkærskole, et nyt halbyggeri, kunstgræsbane samt nye veje og parkering.

Læs mere om projektet her.