Selvbetjening og tidsbestilling

Her bygger vi - overblik

Få et overblik over Silkeborg Kommunes bygge- og vejprojekter.

Overblik over bygge- og vejprojekter

Renovering af gågaderne i Silkeborg

Søndergade, Vestergade og Søndertorv i Silkeborg renoveres, så gaderne bliver grønnere og naturen flytter ind i byens handelsgader, så liv, handel og oplevelser bliver styrket. Læs mere om projektet her

Nordskovvej

Nordskovvej skal gøre det nemmere for trafikanter at komme ind og ud af Silkeborgs midtby fra øst. Samtidig vil Nordskovvej gøre havneområdet mere fredelig for trafik. Århusbakken kobles på den nye Nordskovvej ved Tranevej. Læs mere om byggeriet af Nordskovvej her 

Vestergade 

I løbet af 2020 vil Silkeborg Forsyning separatkloakere Vestergade. I den forbindelse omdanner vi Vestergade til klimavej og lægger ny belægning. Læs mere om projektet her.

Viborgvej

Trafikken på Viborgvej er steget markant efter åbningen af Silkeborgmotorvejen. For at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden gennemføres flere projekter på Viborgvej mellem Kjellerup og Silkeborg. Læs mere om projektet her.

Funder: Tilbygning til Funder Børnehus

Funder Børnehus bliver udvidet med en tilbygning, der giver plads til yderlig 80 børn, så børnehuset i alt har plads til 180 børn. I samme omgang udvides legepladsen og parkeringspladsen.

Forventet tidsplan
Forår 2020: Udbud
Forår 2020: Byggestart
Midt 2021: Indvielse

Gødvad: Udvidelse af daginstitutionen Elverhøjen

Daginstitutionen Elverhøjen udvides med 40 pladser til børn i alderen 0-6 år.

Forventet tidsplan
Start 2020: Udbud
Start 2020: Byggestart
Slut 2020: Aflevering og indvielse

Kjellerup: To nye børnehuse

Kjellerup får to nye børnehuse: Hasselvejs Børnehus og Vestergades Børnehus. De to nye daginstitutioner erstatter de fire nuværende børnehuse: Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Satellitten.
 
Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud
Start 2022: Indvielse af Hasselvejs Børnehus
Start 2023: Indvielse af Vestergades Børnehus

Sejs: Nyt børnehus

Et nyt børnehus i Sejs. Børnehuset placeres nord for Kildetoften og øst for Langdalsparken.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud
Start 2020: Første spadestik
Slut 2021: Indvielse

Virklund: Tilbygning til Virklund Børnehave og Troldehøjen

Virklund Børnehave får yderligere 20 pladser til børn i 0-6 års alderen. Troldehøjen udvides med 22-25 pladser til børn i 0-6 års alderen.

Forventet tidsplan
Midt 2020: Indvielse af begge daginstitutioner

Alderslyst: Nyt kulturhus på Nylandsvej

Nordre Fælleshus er Alderslysts nye kulturhus på Nylandsvej. Kulturhuset bygges, hvor den gamle Nordre Skole lå og bliver samlingspunkt for borgere, foreninger og institutioner i bydelen.

Forventet tidsplan

Start 2020: Indvielse af kulturhuset

Buskelund: Ny hal 2 og multihus ved Buskelundskolen

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal. Et multihus forbinder de to haller med en café i stueplan og klublokaler og plads til fitnesslokaler på 1. sal.

Forventet tidsplan
Efterår 2019: Første spadestik
Efterår 2020: Indvielse

Gødvad: Ny hal, idrætsanlæg, kunstgræsbane og skole

I forbindelse med byggeriet af den nye Dybkærskole bygges også en ny hal, idrætsanlæg og kunstgræsbane. Desuden anlægges nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt. Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Ny hal 2 og fællesskabshus

Den nye hal 2 bygges sammen med den eksisterende hal ved Hvinningdalskolen. Fællesskabshuset i stueplan bliver forbindelsen mellem den gamle og den nye hal med flekslokaler til møder og aktiviteter.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud
Midt 2020: Første spadestik
Midt 2021: Indvielse

Sydbyen: Renovering af Østre og Vestre Søbad

I 2020 renoverer vi Østre og Vestre Søbad. I fremtiden kan du se frem til bl.a. sauna på Østre Søbad, børnebassin og arkitektoniske, runde badebroer. Læs mere om projektet her. 

Søholt: Nyt svømmecenter

Det nye svømmecenter placeres på bueskydningsbanen på Søholt, sydøst for JYSK park på en 8.000 m2 grund. Ejeren af svømmecenteret bliver en selvejende institution, som selv har ansvaret for byggeri og drift. 

Forventet tidsplan
Den selvejende institution er i gang med at lave et byggeprojekt. Når de sender en ansøgning om lokalplan, tager det 8-10 måneder at udarbejde en lokalplan. Efter det kan der tages første spadestik.

Gødvad: Ny Dybkærskole

Den eksisterende Dybkærskole er nedslidt. Derfor bygges en ny Dybkærskole. Samtidig opføres en ny hal, idrætsanlæg med kunstgræsbane samt nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt.

Læs mere om projektet her

Hvinningdal: Nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen

Den tidligere SFO er omdannet til daginstitution. Derfor bygger vi nye rammer til SFO’en på Hvinningdalskolen.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud
Januar 2020: Byggestart
September 2020: Indvielse

Kjellerup: Ombygning af Kjellerup Skole

6.200 m2 af Kjellerup Skole bliver moderniseret og renoveret, så skolen er indrettet til nutidige undervisningsformer.

Forventet tidsplan
Efterår 2020: Indvielse

Sølyst: Ny klub ved Sølystskolen

Ungdomsklubben på Sølystskolen får nye rammer på arealet vest for skolen ud mod Gran Allé.

Forventet tidsplan

Midt 2019: Udbud
Efterår 2019: Byggeperiode
Årsskiftet 2019: Indvielse

Alderslyst: Nyt forsorgshjem på Tulipanvej

På Tulipanvej indrettes et nyt forsorgshjem til unge hjemløse og psykisk sårbare. Tilbuddet på Borgergade flytter med ind på Tulipanvej.

Forventet tidsplan
Slut 2019: Udbud
Start 2020: Byggestart
Midt 2020: Indvielse

Fårvang: Ombygning af Fårvang Ældrecenter

16 ældreboliger bliver revet ned og erstattet med 12 nye. Det nye Fårvang Ældrecenter bliver demensegnet både ude og inde med fokus på hjemlighed og fleksibilitet.

Forventet tidsplan
Efterår 2019: Udbud
Midt 2020: Byggestart
Midt/slut 2021: Aflevering og indvielse

Søtorvet

Søtorvet er en ny bydel midt i Silkeborg. Her kommer både boliger, erhverv og et nyt byrum.

Læs mere her.

Gødvads nye samlingspunkt

Vi forvandler området ved Gødvadhallen og Dybkær Kirke til Gødvads nye samlingspunkt. Her opføres en ny Dybkærskole, et nyt halbyggeri, kunstgræsbane samt nye veje og parkering.

Læs mere om projektet her.