Selvbetjening og tidsbestilling

Byggeriet af Nordskovvej

Her kan du følge byggeriet af Nordskovvej og se, hvordan det påvirker veje, stier, åen og færdslen i området. Du kan også se, hvordan vejen kommer til at se ud, når den åbner for trafik i 2021.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Overblik over byggeriet - hvordan påvirker det dig?

Tranevej er spærret på stykket mellem Hjejlevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bliver brugt af entreprenøren i forbindelse med byggeriet, og store lastbiler køre ind og ud af området. Benyt i stedet Spættevej, Høgevej og Rylevej. 

Gjernstien er spærret fra lidt efter broen over Remstrup Å til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College. Afspærringerne markerer arbejdsområdet og en arbejdsplads. Gående og cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra Gjernstien vil der være adgang til Århusbakken ved broen over Remstrup Å og indtil sommeren 2019 via tunnelen mellem Lillesø og VIA University College.

Bemærk, at skovvejen parallelt med Gjernstien er en grusvej uden lys og snerydning om vinteren, mens cykelstien på Århusvej er asfalteret og ryddes for sne.

Gjernstien spærres ved Skydebanevej
Medio marts lukkes Gjernbanestien ved Skydebanevej, og vi opfordrer cyklister til at benytte cykelstien på Århusvej.
 

Under byggeriet vil der være adgang til Nordskoven fra:

  • En ny trætrappe vest for p-pladsen ved VIA University. 
  • Via tunnelen mellem Lillesø og VIA University College - indtil sommeren 2019.
  • Århusvej ved Skyttehuset.
  • Sejsvej under jernbanetunellen (over for Indelukkets Kiosk/Motorbådsklubben på den modsatte side af åen).

Når de tre stibroer over den kommende Nordskovvej er bygget, vil de også kunne bruges som adgangsvej til Nordskoven.

Adgang til Nordskovej

Stibroen over Remstrup å er lukket i en længere periode, da M.J. Eriksson arbejder ved broen. Vi forventer, at den åbner igen slut 2020/ start 2021. Gående og cyklister kan i stedet komme åen via Havnen over Langebro.

kort der viser alternativ rute via havnen

Ultimo 2019 forventes arbejdet med den nye vejbro over Remstrup Å at begynde. Bortset fra korte perioder vil der i hele byggeperioden være fire sejlrender åbne under broerne:

I udgående retning én passage på 1,5 meter til kanoer og kajakker, og én passage på 10 meter til mindre motorbåde og andre både. Det samme vil der være i den anden side i indgående retning mod Havnen. Hjejlen kan således passere under broen, og alle andre både skal vige for Hjejlen, når den passerer.

I korte perioder vil passagen være lukket under broerne, blandt andet når stibroen skal drejes på plads. Nærmere informationer vil blive givet i byggefasen.

Byggeriet af Nordskovvej påvirker i første omgang ikke busdriften eller trafikken på Sejsvej, men i løbet af byggeperioden vil der komme ændringer. Der vil blive informeret om disse ændringer senere i byggefasen.

Fra 1. oktober 2018 og året ud vil der blive bygget et nyt regnvandsbassin på nordsiden af Århusvej. Bassinet skal modtage en del af regnvandet fra Nordskovvej. Derfor føres et rør ind under Århusvej, som skal lede regnvandet i bassinet. Arbejdet kan komme til at påvirke trafikken i korte perioder.

Viadukten på Åhavevej er lukket  på grund af byggeriet. Gående og cyklister skal fra Åhavevej bruge Jernbanestræde og Rosenørns Alle til Christian 8.s Vej, hvor jernbanen krydses ved bommene. Viadukten forventes at være lukket frem til primo 2021.

Forventet tidsplan. Forbehold for ændringer.

2021

Nordskovvej åbner

 

2020

Stien over Remstrup Å genåbner i slutningen af året

 

Viadukten på Åhavevej genåbner i begyndelsen af året

 

2019

Arbejdet med den nye vejbro over Remstrup Å begynder i slutningen af året

 

Stien over Remstrup Å lukkes midlertidigt i februar

 

Vejarbejde på Århusvej ved VIA’s idrætsplads. Regnvandsrør lægges ned under vejen i januar

 

 


Praktisk information

Silkeborg Kommune står for byggeriet af Nordskovvej. COWI er rådgiver, og entreprenøren, som udfører byggeriet, er entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk

Hvordan kommer Nordskovvej til at se ud? 

Nordskovvej gør det nemmere at komme ind og ud af Silkeborg midtby og gør samtidig havneområdet mere fredelig for trafik, da trafikken deles på to veje: Nordskovvej og Århusvej. 

Nordskovvej kobles i midtbyen på lyskrydset Frederiksberggade, Drewsensvej, Christian 8.s Vej. Herfra føres den nye vej mod øst over Remstrup Å mellem de to eksisterende broer, langs med bykanten i det gamle jernbanetrace (Gjernstien) og syd om Lillesø mod øst, hvor vejen tilsluttes Århusvej. 

Et stykke af Århusvej fra tilslutningspunktet ved Nordskovvej frem til campingpladsen nedlægges, og vejen omdannes til ny skov.

Nordskovvej kobles på Århusbakken ved Tranevej, så man kan komme til og fra Århusvej.

Fra lyskrydset i midtbyen mod øst får Nordskovvej en dobbeltrettet sti på den nordlige side af vejen.

Fra området syd for Lillesø og frem til Århusvej i øst får vejen en enkeltrettet sti på hver side af vejen. 

Gjernstien kobles på stien, så man fortsat kan cykle og gå mellem Resenbro og midtbyen ved Drewsensvej.

 

Der bygges tre stibroer hen over Nordskovvej ved Nattergalevej, Tranevej og Sejsvej. 

Der vil fortsat være adgang til Nordskoven fra Sejsvej via jernbanetunnelen, fra Århusvej ved Skyttehuset og via stien over Remstrup Å.

Illustration af stibroen over Nordskovvej tæt på Sejsvej, øst for kolonihaverne på Frydensbjergvej.

 

 

stibro

Nordskovvej kobles på Århusbakken ved Tranevej i et lysreguleret kryds.

Et stykke af Tranevej - omkring 65 meter - bliver overdækket, så man kan cykle og gå over vejen. 

Via Tranevej kan man komme fra Nordskovvej til Århusvej, Regionshospitalet mv. 

Illustrationen viser Tranevej, som den ser ud i dag, og når Nordskovvej står færdig.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tranevej overdaekket
 

Tunnel ved tranevej

Nordskovvej krydser Remstrup Å mellem de to eksisterende broer: Jernbanebroen og broen med stien over åen.

Illustrationen viser broerne, som de ser ud i dag, og når Nordskovvej står færdig.

 

 

Broerne over Remstrup aa_foer nordskovvej 

Nordskovvej 

Broen over Remstrup aa

Du kan finde mere information om projektet her.