Selvbetjening og tidsbestilling

Veje og parkering

Find ud af, hvordan vejene og parkering i og omkring Gødvads nye samlingspunkt kommer til at se ud, og følg med i, hvordan det går med byggeriet af dem.

Trafikken rundt om og i Gødvads nye samlingspunkt ledes ind i ét sammenhængende og ensrettet system med én indgang og én udgang. Det vil gøre det let for biler at komme til og fra torvet. Desuden skal bløde og hårde trafikanter holdes klart opdelt.

Parkering
De nye veje vil gøre det let for bilister at parkere og vil desuden sikre en dobbeltudnyttelse af parkeringen. Det betyder, at ansatte og erhvervsdrivende kan parkere i dagstimerne, mens dem der bruger hallen om aftenen også kan parkere. 

Når du skal sætte dine børn af til fritidsaktiviteter, skolen mm, vil du i fremtiden kunne bruge kiss’n’ride banen, hvor du nemt og sikkert kan sætte dine børn af, uden at de skal krydse vejen for at komme i skole, til hallen mm. 

Følg med i byggeriet

Fremtidige workshops

  • 15. maj: Workshop for hele lokalområdet med fokus på de gode rammer for den nye skole og det nye samlingspunkt. Læs mere her

Derud over kan du komme med et høringssvar frem til 6. maj 2019, hvis du har bemærkninger eller kommentarer til det forslaget til lokalplanen, som Byrådet har godkendt.

 

Udvikling og anlæg af samlingspunktets veje og parkering er en del af byggeriet af den nye skole. Hold dig opdateret på tidsplanen for veje og parkering ved at følge tidsplanen for byggeriet af skolen. Du kan finde tidsplanen for skolen her.