Selvbetjening og tidsbestilling

Områdestudier

Her på siden finder du en liste over de område- og ejendomsstudier, som Silkeborg Kommune har udarbejdet.

Hvad er et områdestudie?

Vi igangsætter et områdestudie, når vi skal placere en kommunal bygning. Det betyder, at når Silkeborg Kommune f.eks. skal bygge en ny hal, en skole eller en daginstitution, så ’flyver vi op i helikopteren’ og ser på området i sin helhed. Det sker i samarbejde med de kommunale fagområder, som har aktiviteter i området og brugerne, som kender til livet og dagligdagen lokalt. Formålet er at sikre synergi og sammenhæng i lokalområdet og i den kommunale bygningsmasse på tværs af interessenter.

Områdestudiet er en fælles vision for og disponering af områdets udvikling. Det kan betyde, at der skal laves konkrete indsatser, som ændrer på fx infrastruktur eller boldbaner. Større ændringer vil ofte medføre behov for en ny lokalplan, som igangsættes på baggrund af områdestudiet. Det er ikke alle indsatser i den fælles plan, der er finansierede, men områdestudiet sikrer dialog om og mulighed for den ønskede udvikling.

En dialog om fremtidens skole