Selvbetjening og tidsbestilling

Søtorvet og Papirfabrikken

I 2024 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

Nyt om byggeriet

Første etape af arbejdet med spuns og pæle går i gang 28. marts og slutter i udgangen af september. Mens arbejdet foregår bliver grundvandet midlertidigt sænket i området. 

Byggeriet af Søtorvet vil vare i alt cirka fem år, og der vil i denne periode komme yderligere tre perioder, hvor der bliver rammet pæle ned og bliver vibreret fra spuns. Til den tid kommer der også varsler, inden arbejdet går i gang. 

Før arbejdet går i gang bliver det registreret, om der er revner på ejendomme i naboområdet, blandt andet ved at fotografere bygningerne. Der bliver desuden sat målere op, som opfatter vibrationer, så det er muligt at holde øje med, at arbejdet ikke giver rystelser ud over det tilladte. Skulle der mod forventning opstå større rystelser eller skader på ejendomme i området, vil entreprenøren straks stoppe arbejdet og foretage det fornødne i den forbindelse.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte:

NRE Denmark A/S
Telefon: +45 87 12 49 50
Mail: soetorvet@nre.dk

Ny vej til Papirfabrikken åbner 1. februar

Fredag 1. februar skal du køre en ny vej til Papirfabrikken. Vejen Papirfabrikken, som du kender, lukker - lige efter indkørslen til Kvickly.

Fremover skal du benytte den nye vej til Papirfabrikken fra Christian 8.s Vej. Den åbner kl. 9.30 fredag morgen. Det gælder både bilister og cyklister.

Der vil fortsat være adgang til Kvickly fra Papirfabrikken.

Vejændringerne skyldes, at byggeriet af den nye bydel på Søtorvet lige straks går i gang.

Gangbroen over Remstrup Å lukker
Gangbroen over Remstrup Å forventes at lukke midt februar. 

P-pladserne på Søtorvet er væk
De sidste P-pladser på Søtorvet er væk, men der er stadig masser af pladser i nærheden. Se kortet nedenfor.

Ny midlertidig vej til papirfabrikken 

 

PROJEKTER

280 ejer- og lejeboliger på vej mellem sø og å i byens hjerte.

Skitse set fra Stryget

Den nye bydel på Søtorvet kommer til at bestå af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.

Bydelen får cirka 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene opføres i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning. Husene bliver bygget på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum - en bypark - som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. Under byparken kommer der en stor dagligvarebutik på cirka 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden. Ved Havnen bliver der en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. 

Se flere billeder af den nye bydel på Søtorvet og læs mere om projektet her

 

 

Silkeborg se frem til en helt ny beboelsesejendom, der med sine 70 meter bliver Midtjyllands højeste.

Skitse af Papirtårnet på Papirfabrikken

Den 70 meter høje bygning vil primært bestå af lyse lejligheder i varierende størrelse. Alle med private altaner og en fantastisk udsigt over Silkeborg by og Søhøjlandet.

Bygningen ligger på Papirfabrikken og bliver i alt på 11.380 m2 fordelt på 23 etager. Derudover vil huset rumme cirka 1.000 m2 erhvervslokaler og p-kælder med plads til beboernes biler.

Aberdeen Asset står bag projektet og Papirtårnet er tegnet af Årstidens Arkitekter. Papirtårnet står færdigt i 2020.

 

 

Silkeborg Kommune anlægger nye veje, der kan håndtere trafik til midtbyen, Søtorvet, Havnen og Papirfabrikken, også i fremtiden.

Det nye vejnet ved den nye bydel på Søtorvet 

Christian 8.s Vej flyttes mod øst væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et nyt Museum Jorn. To nye kryds erstatter Kvickly-krydset for skabe en bedre afvikling af trafikken. Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken. En ny vej fra Papirfabrikken munder ud i et T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, dér hvor Kvickly ligger i dag.

P-pladserne på Søtorvet er væk, men der er stadig masser af pladser i nærheden. Du kan fx benytte p-pladserne vist på kortet.

 alternative parkeringspladser til sotorvet

Nyt p-hus er åbnet mellem Jysk Musikteater og Performers' House på Papirfabrikken i Silkeborg

parkeringshus papirfabrikken

26. oktober 2018 åbnede det nye p-hus på Papirfabrikken. P-huset har 109 pladser og seks handicappladser fordelt på et dæk under jorden og fire over. 

P-huset er blandt andet bygget for at erstatte de p-pladser, der forsvinder på Søtorvet, når det bliver forvandlet til en ny bydel. P-pladserne blev ofte brugt af gæster til arrangementer i Jysk Musikteater og Kedelhuset. 

Ejeren af Papirfabrikken, SIF Invest, står bag byggeriet.

Silkeborg Forsyning er i gang med at grave, så de mange nye beboere kan komme på både nettet - i bad og på toilettet.

En hel ny bydel og samtidig Midtjyllands højeste boligbyggeri kræver en mængde forsyningsledninger med mere. Lige nu er Forsyningen i gang med at lægge en ny  regnvandsledning i stien langs åen fra papirbroen til Langebro og videre til havnepladsen. Derfor er Åhavevej midlertidigt lukket. Derefter lægges øvrige ledninger i samme tracé. 

Forsyningen har desuden bygget en ny pumpestation nord for det nuværende Kvickly, som nu er i drift.

 

I 2021 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

En forventet tidsplan ser sådan her ud:

2019

  • Februar - Byggeriet af Søtorvet begynder
  • Arbejde med spildevandsledninger fra gangbroen mod nord er færdig omkring marts
  • Projektering af Christian 8.s Vej forventes at starte op i første halvdel af 2019
  • Sommer - P-kælder under Papirtårnet forventes at stå klar
  • Sommeren 2019 til sommeren 2020 – arbejde med vejen fra Ansvej inklusive Viborgbroen

2020

  • Papirtårnet bliver færdigt
  • Sommeren 2020 til foråret 2021 – arbejdet med at anlægge veje fra Viborgbroen til Østergade inklusive Søvej og Søtorvet

2021

  • Foråret – Arbejdet med at anlægge veje er færdigt.
  • Den nye bydel på Søtorvet forventes at stå klar 2021/2022

SE HVORDAN BYGGERIET PÅVIRKER DIG 

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. Læs mere

DEN NYE BYDEL PÅ SØTORVET - SÅDAN SER DEN UD

KONTAKT

NYHEDSBREVE