Selvbetjening

Søtorvet og Papirfabrikken

I 2021 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

Nyt om byggeriet

Papirfabrikken lukker

Til februar begynder byggeriet af den nye bydel på Søtorvet. Derfor lukker vi vejen til Papirfabrikken over Remstrup Å fra 28. januar 2019.
Du skal i stedet benytte den nye midlertidige vej fra Christian 8.s Vej til Papirfabrikken (se vejen markeret med grønt på kortet). Det gælder både for bilister og cyklister.  

I perioden 28. februar til fredag 1. februar skal du dog køre vis Smedebakken.

Der vil fortsat være adgang til Kvickly fra Papirfabrikken.

Gangbroen over Remstrup Å lukker
Gangbroen over Remstrup Å lukkes midt februar. 

P-pladserne på Søtorvet forsvinder 20. januar 2019
De sidste P-pladser på Søtorvet forsvinder søndag 20. januar, men der er masser af pladser i nærheden. Se kortet nedenfor.

Ny midlertidig vej til papirfabrikken 

 

På grund af overkobling til den nye fjernvarmehovedledning bag om Kvickly vil der i perioden mandag d. 21. til onsdag d. 23. januar kun være et spor til rådighed for trafikken ved Viborgbroen på Chr. 8. vej. Der vil blive opsat lysregulering på stedet til regulering af trafikken.

PROJEKTER

280 ejer- og lejeboliger på vej mellem sø og å i byens hjerte.

Skitse set fra Stryget

Den nye bydel på Søtorvet kommer til at bestå af 32.000 m2 blandet bebyggelse, detailhandel, erhverv og en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line.

Bydelen får cirka 280 ejer- og lejeboliger fordelt på otte punkthuse i forskellige højder fra fem til otte etager. Husene opføres i forskellige tegltyper med varierende farver og grøn beplantning. Husene bliver bygget på et hævet, offentligt tilgængeligt byrum - en bypark - som giver nogle flotte kig ud over byen, Silkeborg Langsø, Havnen og naturen.

Byparken folder sig med amfitrapper ned mod promenaden langs Remstrup Å, Papirfabrikken og Havnen. Under byparken kommer der en stor dagligvarebutik på cirka 3.500 m2 med lager og varegård, parkering, og med mindre butikker og caféer i stueplan ud mod åen og promenaden. Ved Havnen bliver der en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

AP Pension står bag den nye bydel, som er tegnet af C. F. Møller. 

Se flere billeder af den nye bydel på Søtorvet og læs mere om projektet her

 

 

Silkeborg se frem til en helt ny beboelsesejendom, der med sine 70 meter bliver Midtjyllands højeste.

Skitse af Papirtårnet på Papirfabrikken

Den 70 meter høje bygning vil primært bestå af lyse lejligheder i varierende størrelse. Alle med private altaner og en fantastisk udsigt over Silkeborg by og Søhøjlandet.

Bygningen ligger på Papirfabrikken og bliver i alt på 11.380 m2 fordelt på 23 etager. Derudover vil huset rumme cirka 1.000 m2 erhvervslokaler og p-kælder med plads til beboernes biler.

Aberdeen Asset står bag projektet og Papirtårnet er tegnet af Årstidens Arkitekter. Papirtårnet står færdigt i 2020.

 

 

Silkeborg Kommune anlægger nye veje, der kan håndtere trafik til midtbyen, Søtorvet, Havnen og Papirfabrikken, også i fremtiden.

Det nye vejnet ved den nye bydel på Søtorvet 

Christian 8.s Vej flyttes mod øst væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et nyt Museum Jorn. To nye kryds erstatter Kvickly-krydset for skabe en bedre afvikling af trafikken. Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken. En ny vej fra Papirfabrikken munder ud i et T-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, dér hvor Kvickly ligger i dag.

De sidste P-pladser på Søtorvet forsvinder søndag 20. januar 2019. Du kan i stedet benytte p-pladserne vist på kortet.

 alternative parkeringspladser til sotorvet

Nyt p-hus er åbnet mellem Jysk Musikteater og Performers' House på Papirfabrikken i Silkeborg

parkeringshus papirfabrikken

26. oktober 2018 åbnede det nye p-hus på Papirfabrikken. P-huset har 109 pladser og seks handicappladser fordelt på et dæk under jorden og fire over. 

P-huset er blandt andet bygget for at erstatte de p-pladser, der forsvinder på Søtorvet, når det bliver forvandlet til en ny bydel. P-pladserne blev ofte brugt af gæster til arrangementer i Jysk Musikteater og Kedelhuset. 

Ejeren af Papirfabrikken, SIF Invest, står bag byggeriet.

Silkeborg Forsyning er i gang med at grave, så de mange nye beboere kan komme på både nettet - i bad og på toilettet.

En hel ny bydel og samtidig Midtjyllands højeste boligbyggeri kræver en mængde forsyningsledninger med mere. Blandt andet bliver der bygget en pumpestationen nord for det nuværende Kvickly og den midlertidige vej. Desuden bliver der lagt spildevandledninger op mod Østergade.

I 2021 er Silkeborg forvandlet. Der står en ny bydel færdig på Søtorvet, et 70 meter højt hus og et nyt p-hus på Papirfabrikken i Silkeborg. Samtidig er vejene i området lagt om for at lette trafikken.

En forventet tidsplan ser sådan her ud:

2019

 • 20. januar - de sidste p-pladser på Søtorvet forsvinder
 • 1. februar - Vejen Papirfabrikken lukker. Biler og cykler skal fremadrettet benytte den nye midlertidige vej fra Christian 8.s Vej til Papirfabrikken. Der vil dog fortsat være adgang til Kvickly.
 • Arbejde med spildevandsledninger fra gangbroen mod nord er færdige i uge 4
 • Pumpestationen forventes at være i drift og gamle ledninger fjernet. Pumpestationen sættes i drift uge 4 og ledninger fjernes herefter
 • Februar - Byggeriet af Søtorvet begynder
 • Projektering af Christian 8.s Vej forventes at starte op i første halvdel af 2019
 • Sommer - P-kælder under Papirtårnet forventes at stå klar
 • Sommeren 2019 til sommeren 2020 – arbejde med vejen fra Ansvej inklusive Viborgbroen

2020

 • Papirtårnet bliver færdigt
 • Sommeren 2020 til foråret 2021 – arbejdet med at anlægge veje fra Viborgbroen til Østergade inklusive Søvej og Søtorvet

2021

 • Foråret – Arbejdet med at anlægge veje er færdigt.
 • Den nye bydel på Søtorvet forventes at stå klar 2021/2022

SE HVORDAN BYGGERIET PÅVIRKER DIG 

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. Læs mere

DEN NYE BYDEL PÅ SØTORVET - SÅDAN SER DEN UD

KONTAKT

NYHEDSBREVE