Selvbetjening og tidsbestilling

Vi fornyer gågaderne

To af Silkeborgs centrale handelsgader, Vestergade og Søndergade, samt Søndertorv bliver renoveret. De nye gågader står færdige i 2022

Silkeborg skal fortsat være en levende handelsby, der tiltrækker events, investeringer og handlende. Silkeborg skal være byen med Danmarks smukkeste og mest levende gågade. Derfor bliver Vestergade og Søndergade renoveret. Byrådet har i alt sat 32 mio. kroner af til projektet, hvor også Søndertorv indgår. Af disse ligger 10 mio. kroner til brug senere end 2022.

Visionen for gågadeprojektet er skabe "Danmarks grønneste gågade". Derfor fletter vi Søhøjlandets landskab og natur ind i gaderummet, så vi skaber en grøn gågade, hvor naturen er allestedsnærværende. Vi ønsker at forvandle gågaderne til et grønt opholdsrum frem for en passage for handlende i dagtimerne.

Gågadeprojektet er udviklet sammen med borgere, erhvervsdrivende og andre interessenter, der løbende er kommet med input. Læs mere om projektet og den omfattende inddragelsesproces herunder. 

Fakta om projektet

Gågaden i Silkeborg skal i fremtiden være inspireret af Søhøjlandets natur, og derfor kan borgere og turister se frem til, at vand, træer, bunddække og sten flytter ind i de centrale handelsgader i Silkeborg. Visionen er at skabe ”Danmarks grønneste gågade”. Det skal være med til at styrke Silkeborg som en attraktiv handelsby og tiltrække endnu flere til byen.

Vestergade, Søndergade og Søndertorv får hver deres genkendelige identitet. Vestergade får grønne øer af forskellige træer og blomstrende bund, hvor der bliver plads til både ophold og leg. I Søndergade kommer forskellige opstammede træer til at spille en central rolle sammen med regnvandet, som samler sig i svage fordybninger og giver mulighed for leg hos børn og barnlige sjæle. På Søndertorv kulminerer den grønne gågade, når de eksisterende egetræer får følgeskab af et større vandbassin og grønne bede med mange forskellige legemiljøer og ophold.

Du kan læse den samlede plan for gågaderne og se flere billeder her.

Totalrådgiver på gågadeprojektet er team SLA:

  • SLA (hovedrådgiver og arkitekter)
  • Viggo Madsen (ingeniør)
  • Urban Creators (rådgivning af byudvikling)
  • Ry Outdoor 365 (outdoor i byudvikling)

Det erfarne team blev valgt, fordi de havde en tydelig grøn vision, en udførlig procesbeskrivelse samt solid erfaring fra lignende projekter. Læs mere om teamet bag og deres visioner her. 

I starten af 2020 sender vi anlægsopgaven i udbud. 

December 2019
Udbud af gågaderne

Januar 2020
Indgå kontrakt med entreprenør og afholdelse af infomøde for særlige interessenter

Februar – november 2020
Anlæggelse af Vestergade

Februar – november 2021

Anlæggelse af Søndergade

Januar – juli 2022

Anlæggelse af Søndertorv

 

Dialog med borgere, ejere af bygninger og erhvervsdrivende

 

Pop-up event i Søndergade og Vestergade
I perioden 25. maj til 9. juni 2018 havde Silkeborg Kommune to pop-up stande i gågaderne – i henholdsvis Vestergade og Søndergade.
Målet med pop up standene var at få indsamlet så meget input som muligt fra borgerne i form af:

  • Nuværende kvaliteter og stemninger i Søndergade og Vestergade og i den centrale midtby, som ønskes med videre i de nye gågader samt markering af steder, som ikke fungerer i gågaderne i dag.
  • Prioritering af fremtidige funktioner og aktiviteter i de nye gågader

Fra tidligere inddragelser har vi haft god erfaring med at møde folk i øjenhøjde, der hvor de færdes. Det virkede igen: i løbet af de 2 1/2 uge pop-up standene var åbne, kom 1029 personer forbi og gav deres input til, hvad de synes var væsentligt at prioritere i fremtidens gågader i Silkeborg. De erhvervsdrivende fra Søndergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

De erhvervsdrivende fra Vestergade skulle forestille sig, at der havde været jordskælv i Silkeborg, og de vågnede op til en helt anden by. Deltagerne var fulde af ideer til, hvordan Søndergade i så fald ville se ud.

Læs opsamlingen fra mødet

 

Blandt ejendomsejernes input var blandt andet, at det for eksempel kunne være en ide at låne hinandens udearealer og eventuelle tomme forretninger. Også at fortsætte med at renovere blev nævnt. Bygningernes udseende er med til at give et godt indtryk af Silkeborg.

Læs opsamlingen fra mødet

 

 


I forbindelse med projektet er der oprettet en følgegruppe med repræsentanter fra butikker, ejendomme, lokalråd, turistchef, naboer og Handel Silkeborg. Gruppen har blandt andet været på studietur til Vejle og Flensborg.

 

Den omfattende proces med inddragelse af borgere, erhvervsdrivende, husejere og andre interessenter mundede ud i en samlet rapport, der blev politisk godkendt i august 2018.

Inddragelsesrapport

I maj og juni 2019 bød vi interesserede velkommen i et projektkontor i Vestergade. Her havde vi udstillet stemningsplakater, tegninger og illustrationer af projektet samt en 1:100 model af gaderne, hvor man kan se, hvordan vi arbejder med at ændre gaderummet. Det var også muligt at få en snak med en arkitekt fra SLA eller en repræsentant fra Silkeborg Kommune, der kunne fortælle mere om projektet. 

I hele juni måned 2019 forvandlede vi et stykke på 30 meter af Vestergade til fremtidens gågade i en 1:1 størrelse. Her flyttede træer, buske og skovbund ind. Formålet var at teste, hvordan det grønne element påvirker bylivet, handelslivet, fællesskabet og praktiske forhold som fx varelevering m.m.
 

Mock up af fremtidens grønne gågade i Silkeborg