Selvbetjening og tidsbestilling

Skråbillede syd efter

Kryds ved Viborgvej og Nordre Ringvej

Nordre Ringvej og Viborgvej bygges sammen til ét stort lyskryds. Det skal gøre det lettere og mere sikkert at komme frem. Krydset åbner slut september 2022.

OBS! Nordre Ringvej er spærret fra 6. april til november 2021. Læs mere nedenfor.

I dag krydser Viborgvej over Nordre Ringvej. I fremtiden vil de to veje mødes i et stort lyskryds for at sikre en bedre trafikafvikling på to af Silkeborgs store indfaldsveje. Derfor hæves Nordre Ringvej, så den kommer i samme niveau som Viborgvej.

Derudover bliver der svingbaner i lyskrydset til at sikre, at svingende bilister ikke spærrer vejen og skaber kø.

Brokbjergvej lukkes ud mod Viborgvej, og Nørrevænget aflastes for gennemkørende trafik. Der etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Krydset udbygges, så det kan håndtere 2030-trafikken.

 

Hvad kommer der til at ske?

 • Ringvejen hæves 6 ½ meter, så den kommer i niveau med Viborgvej
 • Brokbjergvej lukkes ud mod Viborgvej og flyttes, så den slår et nyt sving til Dalvejen
 • Der kommer en dobbeltrettet sti fra Brokbjergvej til Nordre Ringvej samt fortov fra kryds til sti. 50 meter på fortov
 • Viborgvej 31 (tidligere planteskole) lukkes ud mod Viborgvej
 • Stien til Håndværkervej opretholdes. 60 meter på fortov.

Arbejdet kommer til at foregå over seks etaper:

Etape 1

Hvad: Nordre Ringvej vest for Viborgvej hæves, så den kommer i niveau med Viborgvej
Hvornår: Marts-juli 2021
Trafik: Nordre Ringvej er spærret for gennemkørsel fra Nørrevænget i vest til Nørrevænget i øst.

Etape 2

Hvad: Broen og Ringvejen brydes ned, og Nordre Ringvej tilsluttes Viborgvej i vest i form af et t-kryds.
Hvornår: Juli–august 2021

Trafik: 
- Nordre Ringvej er spærret for gennemkørsel fra Nørrevænget i vest til Nørrevænget i øst.
- Viborgvej lukkes i skolernes sommerferie

Etape 3

Hvad: Nordre Ringvej øst for Viborgvej hæves, så den kommer i niveau med Viborgvej
Hvornår: August-november 2021
Trafik: Nordre Ringvej øst for Viborgvej er lukket for gennemgående trafik.

Etape 4

Hvad: Viborgvej syd for Ringvejen udvides mod vest og mod Center Nord. Trafikken på Viborgvej opretholdes med to spor.
Hvornår: November-april 2022
Trafik: Trafikken på Viborgvej opretholdes med to spor

Etape 5

Hvad: Viborgvej udvides mod øst nord for Nordre Ringvej og med en svingbane mod vest. Vejen indsnævres, men den er åben for trafik
Hvornår: April-august 2022
Trafik: Vejen indsnævres, men den er åben for trafik

Etape 6

Hvad: Krydset gøres færdigt.
Åbner: September 2022

 

 

Nordre Ringvej lukket for trafik - 6. april til november 2021.

Nordre Ringvej er lukket for trafik fra Nørrevænget i vest til Nørrevænget i øst i faserne 1-3 (april-november). Det gælder både for bilister, cyklister og gående.

Omkørsel

 • Der vil være omkørsel bl.a. via Nørrevænget og Brokbjergvej. Samtidig sætter vi skilte op ved Højmarkslinjen, så bilister har mulighed for at tage en anden indfaldsvej.
 • Bilister, der skal fra Nordre Ringvej mod Viborg, kan benytte Nørrevænget og Brokbjergvej, som de gør i dag.

 

Broen og Ringvejen brydes ned. Derfor er vi nødt til at lukke Viborgvej for trafik.

For at genere mindst muligt foregår arbejdet i skolernes sommerferie i juli og august.

Omkørsel

Omkørsel kan ske via Brokbjergvej

Nordre Ringvej lukket

Nordre Ringvej er ligledes lukket i faserne 1-3.

Det nye kryds skal sikre en bedre afvikling af trafikken på de to store indfaldsveje til Silkeborg i fremtiden og vil gøre Nørrevænget og Brokbjergvej mere fredelig.

I dag krydser Viborgvej over Nordre Ringvej. Det var hensigtsmæssigt, da Nordre Ringvej var hovedvej mellem Aarhus og Herning. 

Stigende trafik på Viborgvej

Det nye lyskryds er et led i en større indsats for at gøre trafikken på Viborgvej mere fremkommelig og sikker. Trafikken på Viborgvej er steget markant efter åbningen af Silkeborgmotorvejen. I dag kører næsten dobbelt så mange biler på motorvejen, som Vejdirektoratet havde forudset inden åbningen. Motorvejens store succes smitter af på Viborgvej, hvor trafikken er steget med 25-30 %. Du kan læse om de andre tiltag længere nede på siden.

Vores indsatser på Viborgvej:

 • Et lyskryds i Kjellerup i 2019
 • En venstresvingsbane i Resdal i 2020
 • En tunnel i Skægkær i 2014
 • Lyskrydset ved Center Nord

Fremtidige tiltag

Vi forventer, at trafikken på Viborgvej vil stige i fremtiden, og derfor kan der være behov for flere tiltag på længere sigt.

Folketinget har indgået en trafikaftale, hvor der er afsat 800 mio. kr. til at forbedre fremkommeligheden på hovedvejen mellem Viborg og Aarhus. Det kan få nogle trafikanter til at vælge den direkte vej til Aarhus frem for at køre over Silkeborg via Viborgvej og Silkeborgmotorvejen.

I forbindelse med den kommende kommuneplan vil vi undersøge, om det er muligt at bygge en ny ringvej uden om Skægkær by.

Sådan kommer krydset til at se ud

Spørgsmål og svar

 • Inden arbejdet går i gang, foretager vi en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på alle ejendomme, der vil/kan blive berørt af anlægsarbejdet i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87
 • Hvis du mener, der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din ejendom, bedes du kontakte os. Har du kendskab til indvendige skader på din ejendom, vil vi gerne have mulighed for at lave en aftale om registrering og fotografering.
 • I forbindelse med fotoregistreringen behøver du ikke at være hjemme – men vi skal ind på din grund. Inden vi laver en fotoregistrering på stedet, forsøger vi at kontakte lejer/ejer ved at ringe eller banke på døren.
 • Læs mere om regler for støjende og støvende arbejde.

Med så stort et projekt, kan det ikke undgås, at vi kommer til at støve og støje. Men når det er sagt, har vi i Silkeborg Kommune regler for, hvor meget vi må støve og støje, og hvor meget man som borger skal lægge øre til.

Ved særligt støjende arbejde, er entreprenøren, der udfører bygge- og anlægsarbejdet, forpligtet til at informere naboer og andre berørte parter til byggepladsen, hvis de påføres væsentlige gener. Naboer inden for 50 meter skal som minimum informeres.

Læs mere om reglerne for støjende aktiviteter, og hvad du selv kan gøre, hvis du bliver generet af støj fra byggeprojektet:

Pjece: Støj, støv og vibrationsbegrænsning

Læs Silkeborg Kommunes digitale støjhåndbog

Almindeligt arbejdet vil foregå på hverdage mellem 7-18. Weekenderne må vi ikke arbejde.

Skal vi lave arbejde, der er særligt støjende fx nedramning af pæle, nedrivning af bygninger, betonnedbrydning eller lignende skal det foregå mellem 8-16. Forinden vil vi orientere naboer og andre berørte til byggepladsen.

Læs mere i pjecen: Støj, støv og vibrationsbegrænsning .

Der vil komme flere biler, og dermed må vi forvente mere støj fremadrettet. Men overordnet kan man sige, at hvis vi ikke gjorde noget, så ville støjforholdene være værre i 2030 – end de bliver efter krydsombygningen.

For at mindske støjgenerne:

 • Sætter vi bl.a. støjskærm op mod Håndværkervej
 • Lægger støjdæmpende asfalt på både Viborgvej og Nordre Ringvej.
 • Sætter vi hastigheden ned til 60 km/t på nordre Ringvej

Vi er klar over, at det bliver problematisk og en svær tid. Det er et meget vanskeligt anlægsprojekt i et meget trafikeret område.

Generelt vil vi selvfølgelig forsøge at få folk til at køre en anden vej, hvis ikke de har ærinder i området. Meld endelig ind til os, hvis I oplever udfordringer undervejs.

Set i forhold til den beregnede fremtidstrafik for 2030, så vil der komme flere biler på vejen generelt, og dermed også på Dalvejen.

Nej, der bliver ikke offentlig adgang til grunden. Der laves en adgangsbegrænset indkørsel til Viborgvej 31, den tidligere planteskole, men ”højre ind” som eneste mulighed. På den måde reduceres gennemkørende trafik på Håndværkervej.

Nej, gennemkørselsmuligheden er fjernet fra lokalplanen. Der laves i stedet en adgangsbegrænset indkørsel til Viborgvej 31, den tidligere planteskole, men ”højre ind” som eneste mulighed.

Luftfoto med indtegnet højresving

Det er desværre ikke muligt, da Silkeborg Forsyning skal udvides deres regnvandsbassin mod syd. Vi har i forvejen har ”hapset” noget af regnvandsbassinet, og derfor er der ikke mere at give af.