Selvbetjening og tidsbestilling

Illustration af hvordan den nye Nordskovvej kommer til at se ud over broerne over Remstrup å

Byggeriet af Nordskovvej

Her kan du følge byggeriet af Nordskovvej og se, hvordan det påvirker veje, stier, åen og færdslen i området. Du kan også se, hvordan vejen kommer til at se ud, når den åbner for trafik i 2021.

Overblik over byggeriet - hvordan påvirker det dig?

15. marts til 9. april 2021 er Sejsvej lukket ved viadukterne, da vi skal færdiggøre terrænet under broerne over Remstrup Å og genskabe stien.

Omkørsel for bilister og cyklister
Er du i bil, skal du i stedet benytte Borgdalsvej, mens arbejdet står på. Cyklister og fodgængere kan benytte skovvejen med indgang ved jernbanetunnellen (over for Indelukkets Kiosk/Motorbådsklubben på den modsatte side af åen) og køre over stibroen.

Ændret køreplan for bybuslinje 7
Benytter du bus, skal du være opmærksom på, at ruten og køreplanen for linje 7 ændrer sig.
Se mere på midttrafik.dk

Sejsvej lukket_Omkørsel for bilister og cyklister

 

Tranevej er spærret på stykket mellem Spættevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Du kan i stedet benytte Spættevej, Høgevej og Rylevej for at komme til børnehaven, og der vil fortsat være passage langs med Tranevej. 

Hjejlevej er lukket og vil fremover være blind og lukket for trafik til og fra Tranevej. Gående kan dog fortsat passere via en sti mellem Hjejlevej og Tranevej/Spættevej.

Overdækning af Tranevej
En del af Tranevej vil fremover blive overdækket, så cyklister og gående kan krydse vejen. Den overdækning er entreprenøren M.J. Eriksson lige nu i gang med. Vi forventer, at den står klar slut april 2020.

Gjernstien er lukket fra broen over Remstrup Å til Skydebanevej. Gående og cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra skovvejen er der adgang til Århusbakken via en trætrappe vest for p-pladsen ved VIA University College samt til Århusvej ved Skydebanevej.

Bemærk, at skovvejen parallelt med Gjernstien er en grusvej uden lys og snerydning om vinteren, mens cykelstien på Århusvej er asfalteret og ryddes for sne.

Under byggeriet vil der være adgang til Nordskoven via:

  • Tre nye stibroer over Nordskovvej ved Sejsvej, for enden af Tranevej og ved VIA University College.
  • Århusvej ved Skyttehuset.
  • Sejsvej gennem jernbanetunellen (over for Indelukkets Kiosk/Motorbådsklubben på den modsatte side af åen).
Stibrien er så godt som færdig. Den er blevet renset og malet, på samme måde som jernbanebroen blev det for år tilbage, så den kan holde mange år endnu. Lige nu er vi i gang med at opbygges det trædæk, man fremover skal gå og cykle på.

Adgang til Nordskovej
Et stykke af vejbroen er åben for gående og cyklister, så det er muligt at komme hurtigt i Nordskoven fra midtbyen.

 

 

Kanoer, kajakker, robåde mv. kan fortsat sejle på Remstrup Å.

Forventet tidsplan. Forbehold for ændringer.

2021

Nordskovvej åbner i oktober

 

2020

Stien over Remstrup Å genåbner i slutningen af året /start 2021

 

Start 2020 åbner tre nye stibroer henover Nordskovvej

 

 

 

 

 

 

 


Hvordan kommer Nordskovvej til at se ud? 

Nordskovvej gør det nemmere at komme ind og ud af Silkeborg midtby og gør samtidig havneområdet mere fredelig for trafik, da trafikken deles på to veje: Nordskovvej og Århusvej. 

Nordskovvej kobles i midtbyen på lyskrydset Frederiksberggade, Drewsensvej, Christian 8.s Vej. Herfra føres den nye vej mod øst over Remstrup Å mellem de to eksisterende broer, langs med bykanten i det gamle jernbanetrace (Gjernstien) og syd om Lillesø mod øst, hvor vejen tilsluttes Århusvej. 

Et stykke af Århusvej fra tilslutningspunktet ved Nordskovvej frem til campingpladsen nedlægges, og vejen omdannes til ny skov.

Nordskovvej kobles på Århusbakken ved Tranevej, så man kan komme til og fra Århusvej.

Nordskovvej

Fra lyskrydset i midtbyen mod øst får Nordskovvej en dobbeltrettet sti på den nordlige side af vejen.

Fra området syd for Lillesø og frem til Århusvej i øst får vejen en enkeltrettet sti på hver side af vejen. 

Gjernstien kobles på stien, så man fortsat kan cykle og gå mellem Resenbro og midtbyen ved Drewsensvej.

 

Tre nye stibroer over Nordskovvej gør det lettere at komme i skoven. Broerne åbnede 16. marts 2020.

Broerne finder du ved Sejsvej, Tranevej og VIA University College/Nattergalevej. 

stibro

Nordskovvej kobles på Århusbakken ved Tranevej i et lysreguleret kryds.

Et stykke af Tranevej - omkring 65 meter - bliver overdækket, så man kan cykle og gå over vejen. 

Via Tranevej kan man komme fra Nordskovvej til Århusvej, Regionshospitalet mv. 

Illustrationen viser Tranevej, som den ser ud i dag, og når Nordskovvej står færdig.

 
 
 
 
 
 
 
 

Broerne over Remstrup aa_foer nordskovvej
 

Tranevej overdaekket
 

Tunnel ved tranevej

Nordskovvej krydser Remstrup Å mellem de to eksisterende broer: Jernbanebroen og broen med stien over åen.

Illustrationen viser broerne, som de ser ud i dag, og når Nordskovvej står færdig.

 

 

Broerne over Remstrup aa_foer nordskovvej 

Nordskovvej 

Broen over Remstrup aa

Praktisk information

Silkeborg Kommune står for byggeriet af Nordskovvej. COWI er rådgiver, og entreprenøren, som udfører byggeriet, er entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk