Selvbetjening og tidsbestilling

Visualisering af den nye ringvejsbro

Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Her kan du følge byggeriet af den nye ringvejsbro og se, hvordan det påvirker veje, stier, åen og færdslen i området.
Du kan også se, hvordan det kommer til at se ud, når den åbner for trafik i 2023.

Visualiseringer af den nye ringvejsbro

Praktisk information

Allerede i VVM-undersøgelsen i forbindelse med byggeriet af Silkeborgmotorvejen blev det fastlagt, at der skulle etableres en ny spredningskorridor ved Gudenåen under Østre Ringvej, så plante- og dyrelivet påvirkes mindst muligt. 
Som et resultat heraf har Silkeborg Kommune fået bevilliget penge til at bygge en ny ringvejsbro, fordi den nuværende bro udgør en barriere for planter og dyr, som lever området. 

Den nye bro bliver ca. 280 meter længere end den nuværende ringvejsbro, og den bliver hævet til samme niveau som motorvejsbroen. 
Det skaber et helt nyt bredområde under broen, hvor der i øjeblikket kun er vand. Det betyder, at de dyr og planter, som trækker langs vandet, fremover frit vil kunne passere området langs Gudenåen. 

Den nye ringvejsbro er finansieret af en statslig bevilling fra Vejdirektoratet.  

Det er Silkeborg Kommune, som står byggeriet af den nye ringvejsbro med COWI som rådgiver. 

I forbindelse med anlægsperioden omlægges Trækstien ved Ringvejen i efteråret 2021 og frem til sommeren 2023.
En midlertidig stibro over Gudenåen skal sikre, at gående på Trækstien og Langøstien kan passere arbejdsområdet gennem hele perioden.
Cyklister og gående på Ringvejen vil også blive ledt over den midlertidige bro.
Kanoer og både på Gudenåen vil fortsat kunne passere arbejdsområdet i anlægsperioden.

Overblik over byggeriet

2020: De arkæologiske undersøgelser er i gang og forventes afsluttet i efteråret 2020.
Entreprisen er sendt i udbud i november 2020, og forventeligt bliver der skrevet kontrakt medio 2021. 

2021: Biltrafikken på Ringvejen omdirigeres via motorvejen fra slutningen af 2021 frem til broen åbner for trafik i sommeren 2023. 

2023: Den nye ringvejsbro åbner for trafik. 

Dispensationer i forbindelse med byggeriet

Dispensation fra skovloven 
Dispensation modtaget 07-01-2021 
Dispensation fra NBL § 16  Dispensation modtaget 26-11-2020 
Dispensation fra NBL § 17
Dispensation modtaget 26-11-2020 
Godkendelse efter NBL § 20
Godkendelse modtaget 26-11-2020
Udtalelse vedr. fredning
 Dispensation modtaget 05-11-2020
Reguleringstilladelse efter VL 
 Tilladelse modtaget 06-01-2021 
Vejloven § 24
 Udtalelse modtaget 23-10-2020
Færdselsloven § 100
Samtykke modtaget 12-10-2020