Selvbetjening og tidsbestilling

Separatkloakering af Vestergade

I løbet af 2020 bliver Vestergade separatkloakeret. I den forbindelse omdanner vi Vestergade til klimavej og lægger ny belægning. Læs mere om projektet her på siden.

 

Vand-, varme- og kloakledningerne i Vestergade er nedslidte, og det har bl.a. givet problemer med rotter. Derfor vil Silkeborg Forsyning i løbet af 2020 udskifte ledningerne og etablere separatkloakering.

Når Silkeborg Forsyning graver vejen op, vil Silkeborg Kommune i samme omgang forvandle vejen til en grøn klimavej, hvor vandet håndteres lokalt og samtidig udskifte dele af belægningen. Projektet består dermed af tre delprojekter, der etableres samtidig.

Du kan læse mere om de tre projekter i boksene herunder. Længere nede kan du læse mere om etaperne, som separatkloakeringen vil være inddelt i. 

Læs mere om de tre projekter

Klimaforandringer og flere mennesker i byerne medvirker til, at der ledes mere vand ud i kommunens store vandområder, som fx vores søer. Det kan bl.a. lede til oversvømmelser. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at håndtere vandet fra fortov, cykelsti og vejen uden om de store regnvandsledninger.

I den kommende tid forvandler vi Vestergade til en grøn klimavej, hvor vandet bliver håndteret lokalt. Vi etablerer flere grønne regnbede med buske, planter og træer, hvor vandet fra veje, cykelstier og fortove kan sive ned til undergrunden. Fordelen ved det er, at regnvandet ikke belaster de store regnvandsledninger.

I regnbedene etablerer vi overløb, hvor vandet kan løbe ned til regnvandsledningerne, hvis regnbedene ikke kan følge med mængden af regn.

Under ekstrem regn vil vandet fra Silkeborg Forsynings regnvandsledninger løbe op af overløbene i regnbedene og blive ledt ud på Vestergade. Hældningen og udformingen af vejen gør, at vandet vil blive ledt langs Vestergade hen til Toldbodgade og derefter ned til det grønne areal bag Lunden og nedsive.

Den lokale håndtering af regnvandet vil også gøre, at badevandskvaliteten i Silkeborg Langsø bliver bedre. Den har tidligere været udfordret, fordi der er løbet urenset spildevand ud i søen, men med separeringen af regn- og spildevandet tager vi et vigtigt skridt i realiseringen af et søbad ved Jyske Bank.

Visualisering af den grønne klimavej:
Visualisering af Vestergade som klimavej

Når arbejdet er færdigt, udrulles et nyt lag asfalt i ét stykke, så vejen bliver jævn at køre på.

Desuden udskifter vi revnede eller flækkede fliser med nye.

Vestergade er i dag fælleskloakeret. Det vil sige, at regn- og spildevand løber i samme ledning. Ved større regnskyl kan kloaker og renseanlæg ikke altid følge med. Derfor risikerer vi, at det opblandede regn- og spildevand bliver ledt ud i søer eller løber tilbage gennem kloakken og ender i bl.a. kældre.

Derfor ønsker vi, at Vestergade bliver separatkloakeret, så regn- og spildevand løber i hver sin ledning. Spildevandet vil blive ledt videre til et renseanlæg, mens regnvandet bliver ledt videre til vandområder og søer.

Du kan læse mere om separatkloakering, og hvad det betyder for dig som grundejer her

Det er Silkeborg Forsyning, der står for separatkloakeringen i Vestergade. Du skal derfor holde dig opdateret om kloakeringsarbejdet på Silkeborg Forsynings hjemmeside. 

Overordnet vil kloakeringen foregå i fire etaper. Læs mere om etaperne i fold ud boksene herunder. 

Fire etaper

Oversigt over etaper

Hvor: Vestergade 45-91

Opstart: Februar - juli 2020


Under etape 1 spærrer Silkeborg Forsyning Vestergade for gennemkørende trafik. Ærindekørsel vil dog være tilladt. Gravearbejdet starter ved Toldbodgade, hvor to gravehold arbejder sig hver sin vej på Vestergade.

Ensretningen i Grønnegade og Toldbodgade ophæves, så begge gader er åbne for trafik i begge retninger. For at sikre, at trafikken glider nemt i begge retninger, må du ikke parkere i Grønnegade og Toldbodgade. Desuden bliver parkering forbudt på det stykke af Vestergade, hvor gravearbejdet foregår.

Etape 1

Hvor: Vestergade 95-155
​Hvornår​: Juni - november 2020

Under etape 2 vil Vestergade fortsat være spærret for gennemkørende trafik. Ærindekørsel er tilladt.

Ensretningen i Grønnegade og Toldbodgade vil fortsat være ophævet og åben for trafik i begge retninger.

Parkering på Grønnegade, Toldbodgade og en del af Vestergade vil fortsat være forbudt.

Etape 2

Etape 2

Hvor: Vestergade 155-175, Pandurosvej og Gesnervej.
Hvornår: Slutningen af 2020 (afhænger af etape 1 og 2)

Grønnegade og Toldbodgade er fortsat åben for trafik i begge retninger. Vestergade åbnes for trafik igen, men vil dog periodisk være spærret for gennemkørsel.

Du må ikke parkere der, hvor der graves samt i Grønnegade og Toldbodgade.

Etape 3

Hvor: Drewsensvej 72-118.
Hvornår: Januar - april 2021

Grønnegade og Toldbodgade er fortsat åben for trafik i begge retninger.

Parkering er forbudt i Grønnegade, Toldbodgade og en del af Drewsensvej.
Etape 4

Spørgsmål og svar

Når vejen retableres, laver vi nye ramper, så man ikke støder på kantstenen, når man kører ind til sin ejendom.

Ja, vi lægger ny asfalt på store dele af cykelstien langs Vestergade i begge retninger.

Tømningen foregår som den plejer. Dog vil entreprenøren samle affald fra de ejendomme, som skraldebilen ikke kan komme til. Ejendommen skal sætte skraldespanden ud til vejen dagen inden afhentning senest kl. 16.00.

Oplever du alligevel, at dine spande ikke bliver tømt, kan du tage fat på Silkeborg Forsyning på asc@silkeborgforsyning.dk

Mens arbejdet står på, vil der ske ændringer i bustrafikken. Det vedrører linje 3, rute 32 og 952x og linje 1 og 7.

På kortene nedenfor kan du se:

  • Hvilke busstoppesteder, der er midlertidigt nedlagt
  • Hvor du kan springe på bussen, mens der arbejdes
  • Omkørsel i perioden

Omkørsel for linje 1 og 7 

  

Omkørsel for linje 3, rute 32 og 952X

 

Vi er godt klar over, at det bliver en udfordring med parkering, mens arbejdet står på.

Vi forslår, at du parkerer på Kalgårdsvej, i Estrups Gård eller på Drewsensvej (betalingsparkering) i perioden. Og har du mulighed for det, så parker gerne i baggårdene langs Grønnegade og Toldbodgade.

kort over parkering

Driver du en virksomhed eller butik hjælper vi selvfølgelig med at skilte, så dine kunder fortsat kan finde frem til dig. Du kan tage fat os på asc@silkeborgforsyning.dk, så finder vi en løsning sammen.

Der er to indgange til Lunden, og vi sørger selvfølgelig for at holde en af dem åben under hele perioden.

Ja, parkeringspladserne bliver ikke berørt af projektet.

Vi er godt klar over, at cykelstien langs Drewsensvej har set bedre dage, men den bliver ikke udskiftet i forbindelse med arbejdet. 

Til gengæld er den er tænkt ind i det idékatalog, Plan- og vejudvalget har sagt, at man gerne vil arbejde videre med, for at binde nettet af cykelstier bedre sammen i midtbyen og skabe bedre vilkår for de cyklende. Men der er endnu ikke fundet penge til det.

 

Overordnet kommer arbejdet ikke til at påvirke vandforsyningen. Kun beboere omkring Gesnersvej, hvor vandledningen ligeledes skal skiftes, vil ganske kortvarigt være uden vand. De beboere vil få besked dagen forinden.

 

Ja, vi laver en ny fodgængerovergang ved Lunden, så det netop bliver lettere at komme over Vestergade.