Selvbetjening og tidsbestilling

Trafikken på Viborgvej får et løft

På Viborgvej får trafikken et løft, så det bliver lettere og mere sikkert at komme frem. Læs mere om planerne her.


Trafikken på Viborgvej er steget markant efter åbningen af Silkeborgmotorvejen. I dag kører næsten dobbelt så mange biler på motorvejen, som Vejdirektoratet havde forudset inden åbningen. Motorvejens store succes smitter af på Viborgvej, hvor trafikken er steget med 25-30 %.

Derfor har vi igangsat flere tiltag, der skal øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Viborgvej mellem Silkeborg og Kjellerup. Bl.a. hæver vi Viborgvej, så den kommer i niveau med Nordre Ringvej og etablerer et lyskryds. Læs mere om projektet i boksene herunder.

Længere nede kan du læse om andre tiltag, der også skal forbedre trafikken på Viborgvej.  

Nordre Ringvej og Viborgvej i niveau

Se udkast til visualiseringer af krydset her (pdf)

I dag føres Viborgvej over Nordre Ringvej på et broanlæg. I fremtiden skal de to veje være i samme niveau for at sikre en bedre trafikafvikling på to af Silkeborgs store indfaldsveje. Derfor hæves Nordre Ringvej, så den er i samme niveau som Viborgvej.

I krydset mellem Viborgvej og Nordre Ringvej etableres et lyskryds med svingbaner. Det sikrer, at svingende bilister ikke spærrer vejen og skaber kø.

Planerne vil samtidig gøre Nørrevænget mere fredelig, da den gennemgående trafik bliver på Nordre Ringvej.

Lokalplanen for området er vedtaget. Du kan læse om lokalplanen her.

Lokalplanen blev vedtaget den 24. februar 2020. Læs lokalplanen her.

Vi forventer at gå i gang med at lave krydset til februar/marts 2021.

Visualiseringer af krydset

Andre trafiktiltag på Viborgvej

Ved Kjellerup syd har vi etableret et lyskryds for at øge trafiksikkerheden for de bilister, der svinger fra eller ud på Viborgvej eller som skal over Viborgvej.

Lyskrydset skaber ophold i trafikken, så det er blevet lettere at komme ud på eller over Viborgvej på strækningen fra Kjellerup mod Silkeborg.

Lyskrydset blev indviet i december 2019.

I Resdal er vi ved at etablere en venstresvingbane til trafikken fra Silkeborg mod Kjellerup. Kommer du fra Kjellerup mod Silkeborg, bliver det forbudt at svinge til venstre.

Venstresvingbanen forventes at stå færdig inden udgangen af 2020.

I Skægkær by byggede vi i 2014 en tunnel under Viborgvej. Tunnelen gør det sikkert for børn at komme til og fra skole uden at skulle krydse den trafikerede Viborgvej.

Vi forventer, at trafikken på Viborgvej vil stige i fremtiden, og derfor kan der være behov for flere tiltag på længere sigt.

Folketinget har indgået en trafikaftale, hvor der er afsat 800 mio. kr. til at forbedre fremkommeligheden på hovedvejen mellem Viborg og Aarhus. Det kan få nogle trafikanter til at vælge den direkte vej til Aarhus frem for at køre over Silkeborg via Viborgvej og Silkeborgmotorvejen.

I forbindelse med den kommende kommuneplan vil vi undersøge, om det er muligt at bygge en ny ringvej uden om Skægkær by.