Selvbetjening og tidsbestilling

Høringer og afgørelser

Du har altid mulighed for at give din mening til kende, når der sker forandringer i dit område eller i kommunen.

Her finder du en oversigt over sager i offentlig høring samt afgørelser inden for teknik og miljøområdet. Under de enkelte høringer har du mulighed for at give din mening til kende, og du kan indsende en klage over en afgørelse.

Værd at vide om høringer og afgørelser

Silkeborg Kommune skal sende forslag til offentlige planer, som fx kommuneplaner, lokalplaner eller trafikplaner i offentlig høring. I høringsperioden har borgere, myndigheder og lignende interessenter mulighed for at komme med deres bemærkninger og indsigelser. Byrådet tager herefter stilling til, om der skal foretages ændringer i det pågældende forslag på baggrund af de input, der er kommet.

Under "Aktuelle høringer" finder du to typer sager:

  • Sager, der ifølge lovgivningen skal sendes i offentlig høring, fx lokalplaner.
  • Sager, hvor det er vigtigt at høre så mange synspunkter som muligt, og hvor kommunen derfor selv vælger at sende en sag i høring - selv om loven ikke kræver det. Fx kommunens sundheds- og ældrepolitik.

Du kan give din mening til kende under den enkelte høring
se aktuelle høringer

På teknik- og miljøområdet træffer kommunen en lang række afgørelser, der vedrører miljø, natur, nye tiltag i landzoner, byggeri i byzoner mv. Du har mulighed for at klage over en afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du gøre det på Klageportalen hos Natur- og Miljøklagenævnet. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NemID.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du også en udførlig klagevejledning.