Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Klintrupvej 8, 8641 Sorring

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på Klintrupvej 8, 8641 Sorring, matr.nr. 50c Dallerup S, Sorring By, ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 21. oktober 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i Vestergade/Søndergade, Silkeborg.

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 21. oktober 2020

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand i bassin, Hårup

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 21. oktober 2020

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Viborgvej 66, 8882 Fårvang

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommen Viborgvej 66, 8882 Fårvang, metr.nr. 5ac og 5am Truust By, Tvilum ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 14. oktober 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Ansvej 57, 8643 Ans By

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om skovrejsning på ejendommen Ansvej 57, 8643 Ans By, matr.nr. 4c Ans By, Grønbæk ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 14. oktober 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Lokalplan 10-033 og kommuneplantillæg nr 61 for et område til boliger ved Dalgasgade 24

Byrådet har 24. august 2020 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg endeligt. Planerne træder i kraft 10. september 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til at lukke afvandingsgrøft ved Kærhusmosen nær Hjøllund

Klager skal indsendes via klageportalen senest 30. september 2020

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Hammelvej 35, 8883 Gjern

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om tilplantning af 4,9 ha landbrugsjord på ejendommen Hammelvej 35, 8883 Gjern ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 29. september 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om tilplantning af 2,63 ha landbrugsjord på ejendommen Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 29. september 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.