Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Vandindvindingstilladelse til Teglgårdsparkens Vandværk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 12. juli 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Tilladelse til vandindvinding til markvanding - Løvevej 46B, 8654 Bryrup

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 12. juli 2019.

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Tilladelse til prøvepumpning af boring DGU nr 97.565 - Ansøvej 18

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 13. juli 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Vandindvindingstilladelse til Gjessø Vandværk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 11. juli 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Tilladelse til vandindvinding til markvanding - Sangildvej 29, 8620 Kjellerup

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 11. juli 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Vandindvindingstilladelse til Resenbro Vandværk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 10. juli 2019. En klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Sejlads: Tilladelse til sejlads med tømmerflåde mellem Ry og Silkeborg

Silkeborg og Skanderborg Kommuner har den 11. juni 2019 meddelt tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Ry til Silkeborg og retur i dagene 5. juli til 7. juli 2019.

Tilladelse til vandindvinding til markvanding - Enggårdsvej 7, 8620 Kjellerup

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 9. juli 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Vandindvindingstilladelse til Fårvang Vandværk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 26. juni 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen