Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Indvindingstilladelse til varmepumpeanlæg på Løvfaldsvej 30

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til vanding på Toften 6

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Vangvedvejen 17

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand og overløbsvand til Grundel Bæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Kong Knaps Vej 53

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Aalborgvej 9

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Sangildvej 24

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Sangildvej 15

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 2. januar 2020

Landbrug: Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport ifm. miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Afgørelsen kan ikke påklages