Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af afvandingsgrøft ved trækstien nord for Svostrup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt hvor der graves en forbindelse mellem en afvandingsgrøft ved trækstien og Gudenåen ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 18. maj 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Falkenkær Bæk

Eventuelle klager kan indsendes via klageportalen senest d. 17. maj 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Lokalplan 20-001 for et boligområde vest for Engesvangvej i Kragelund


Plan- og Vejudvalget har 12. april 2021 vedtaget ovennævnte lokalplan endeligt. Planen træder i kraft 19. april 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Tillæg nr. 1 til Lokalplan 13-006 for delområde IV for et område til tæt-lav boligbebyggelse i Gødvad Enge

Plan- og Vejudvalget har 12. april 2021 vedtaget ovennævnte tillæg til Lokalplan 13-006 endeligt. Tillægget træder i kraft 16. april 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Tilladelse til krydsning af Smedebæk med vandforsyningsledning

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 13. maj 2021

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra byggemodning ved Funder

Eventuelle klager skal indsendes via klageportalen senest d. 12. maj 2021

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Afgørelse om §16a miljøgodkendelse på Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest den 11. maj 2021.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Afgørelse af § 16b miljøtilladelse på St Bredlundvej 14, Vrads

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 10. maj 2021

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Linå Grøft

Klager kan indsendes via klageportalen senest d. 7. maj 2021.