Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landbrug: Afgørelse af § 16 b miljøtilladelse uden BAT på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 11. august 2020

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand til Silkeborg Langsø fra Vestre Ringvej 45c

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 7. august 2020

Landbrug: Afgørelse af tillæg nr. 1 til § 16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen senest den 7. august 2020.

Vandmiljø: Tilladelse til udledning af regnvand fra nyt boligområde ved Herningvej 100

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 6. august 2020

Vandmiljø: Tilladelse til tilslutning af regnvand fra vej og p-plads ved Jordkærvej

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 4. august 2020

Vandmiljø: Tilladelse til at udføre vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 4. august 2020

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Landbrug: Afgørelse om § 16b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 29. juli 2020.

Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Sminge Møllebæk

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, at et projekt for vandløbsrestaurering af den nederste del af Sminge Møllebæk ikke er VVM-pligtigt.

Landbrug: Afgørelse af §16b miljøtilladelse på Herredsvejen 27, 8641 Sorring

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 28. juli 2020