Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Indvindingstilladelse til vanding på Sommervej 50

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 10. januar 2020

Indvindingstilladelse til vanding på Ansvej 102

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 9. januar 2020

Indvindingstilladelse til markvanding på Bjarupgårdvej 37

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 9. januar 2020

Indvindingstilladelse til vanding på Sorringvej 85

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Indvindingstilladelse til vanding på Sorringvej 77

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Arkiv-Indvindingstilladelse til markvanding på Stenrøgelvej 6

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Arkiv-Indvindingstilladelse til markvanding på Sangildvej 41

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Arkiv-Indvindingstilladelse til markvanding på Sangildvej 27

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Arkiv-Indvindingstilladelse til markvanding på Søndergårdsvej 10

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020

Arkiv-Indvindingstilladelse til markvanding på Korshøjvej 8

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 6. januar 2020