Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle tilhørende dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Ophævelse af Lokalplan 57 for et centerområde for karreen ved Vestergade, Søndergade, Ndr. Torvegade og Skolevangen i Kjellerup er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har d. 8. april 2019 endeligt vedtaget en ophævelse af ovennævnte lokalplan. Ophævelsen træder i kraft 15. april 2019.

Lokalplan 14-012 for et erhvervsområde ved motorvejsudfletningen i Funder er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har 8. april 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 12. april 2019.

Lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle er vedtaget

Plan- og Vejudvalget har d. 8 april 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft d. 15. april 2019.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra boligområde ved Bøgildhøjen, Silkeborg

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 6. maj 2019

Vandmiljø: Tilladelse til opsætning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø

Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2019. Desuden har Silkeborg Kommune truffet afgørelse om, at opsætning af robaneanlægget ikke kræver miljøkonsekvensvurdering.

Vandmiljø: Nye regnvandsbassiner i Silkeborg Midt og Nord

Vedtagelse af tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 – 2021 for Silkeborg Kommune

Tilladelse til vandbehandlingsanlæg - Katrinedal Vandværk

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet til og med 1. maj 2019

En klagevejledning fremgår af afgørelsen

Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner meddeler tilladelse til sejlads med tømmerflåder mellem Silkeborg og Randers

Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers Kommuner har den 1. april 2019 meddelt tilladelse til sejlads med 5 tømmerflåder fra Silkeborg til Randers i perioden 3. juni til 13. juni 2019. Sejladsen sker i forbindelse med performanceforløbet Livets Vand. Desuden meddeles tilladelse til at foretage 2 prøvesejladser med én flåde i nærheden af Silkeborg og én flåde på hele strækningen. Prøvesejladserne sker på et ikke datosat tidspunkt i perioden 1. maj til 2. juni 2019.

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af regnvand fra veje og boligområde ved Borgdalsvej i Svejbæk (etape I)

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 24. april 2019