Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Vedtagelse af Lokalplan 41-008 for sommerhusområdet "Vesterlund", Virklund

Plan- og Vejudvalget har 12. august 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 23. august 2019.

Vedtagelse af Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Plan- og Vejudvalget har 12. august 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen træder i kraft 23. august 2019. Klima- og Miljøudvalget har 14. august 2019 godkendt den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplanen.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Klintrupvej 8, 8641 Sorring

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Ellerupvej 34, 8883 Gjern

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Tyklundvej 3, 8654 Bryrup

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Ikke VVM pligt for skovrejsning ved Mollerupvej 22, 8600 Silkeborg

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 19. september 2019.

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg, Gødvad

Plan- og Vejudvalget har d. 12. august 2019 vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft d. 19. august.

Vandmiljø: Midlertidig tilladelse til udledning af regnvand fra boligområde i Skægkær til Lemming Å

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 12. september 2019

Landzonetilladelser

Her kan du se en liste over nyligt meddelte tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 samt eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Vandmiljø: Tilladelse til regulering af Ålerenden ved Hampen Sø

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger fra tilladelsesdatoen.