Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse af tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3, 8620 Kjellerup

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 2. juni 2020

Beskrivelse af sagen


Pinnebjergvej 3 søger efter husdyrloven § 12 stk. 3 om tillæg til eksisterende Miljøgodkendelse. Der ønskes en udvidelse af fra 251 malkekøer med 138 tyrekalve, 48 kvier (23-27 mdr.) og 63 småkalve (0-6 mdr.) svarende til 404,47 DE til 251 malkekøer med 138 tyrekalve, 130 kvier (6-27 mdr.), 48 kvier (23-27 mdr.) og 83 småkalve (0-6 mdr.) svarende til 469,80 DE. Herud over ønskes en oprydning i eksisterende vilkår, da nogle vilkår er forældet eller ikke længere relevante.
Herudover bygges en ny gyllebeholder på 4000 m3 og ensilagepladsen udvides med 350 m2 mod nord.


Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til udkastet kan du kontakte Mariann Nakano Pinkalski på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk

Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 2. juni 2020.

Download afgørelsen


Afgørelse om tillæg nr. 1 til §12 miljøgodkendelsen på Pinnebjergvej 3, 8620 Kjellerup

Sidst opdateret