Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse om opførelse af maskinhal på Harbovad 13, 8600 Silkeborg.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 24. august 2020.

Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune har afgjort at anmeldelse om opførelse af maskinhal på Harbovad 13, 8600 Silkeborg, ikke kræver tilladelse efter Husdyrbrugloven, idet anmeldereglerne er overholdt.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 89701521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.


Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 24. august 2020.

Download udkastet

§10 afgørelse om maskinhal på Harbovad 13, 8600 Silkeborg
Sidst opdateret