Selvbetjening og tidsbestilling

Landbrug: Afgørelse om opførelse af opbevaringslade på Harbovad 13, 8600 Silkeborg.

En eventuel klage skal indsendes via klageportalen senest d. 9. juli 2020.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen


Silkeborg Kommune har afgjort at anmeldelse om opførelse af opbevaringslade på Harbovad 13, 8600 Silkeborg, ikke kræver tilladelse efter Husdyrbrugloven, idet anmeldereglerne er overholdt.

Kontaktoplysninger


Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Betina Jensen på tlf. 89701521 eller på e-mail bzj@silkeborg.dk.

Klagevejledning


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen.

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 9. juli 2020.

Download udkastet


§10 afgørelse om etablering af opbevaringslade

Sidst opdateret