Selvbetjening og tidsbestilling

Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning på Truust Gade 85

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om tilplantning af 2 ha tidligere landbrugsjord på ejendommen Truust Gade 85, 8882 Fårvang ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 26. november 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at skovrejsningsprojekt på 2 ha på Truust Gade 85, 8882 Fårvang ikke er VVM-pligtigt. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 89 70 15 16 eller på mail krni@silkeborg.dk. 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 26. november 2020.

Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelse

Se afgørelse ved at klikke her

Sidst opdateret