Selvbetjening og tidsbestilling

Ikke VVM-pligt for skovrejsning på Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup

Silkeborg Kommune har afgjort, at et projekt om tilplantning af 2,63 ha landbrugsjord på ejendommen Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 29. september 2020. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at tilplantning af 2,63 ha landbrugsjord på ejendommen Gadegårdsvej 6, 8620 Kjellerup ikke er VVM-pligtigt. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristian Nielsen på tlf. 89701516 eller på mail krni@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 29. september 2020.

Yderligere klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Dokumenter

Se afgørelse om ikke VVM-pligtig skovrejsning

Sidst opdateret