Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Tilladelse til nedsivning af renset spildevand på Langebjergvej 1-3

Klager skal indsendes via klageportalen senest d. 1. maj 2020

Beskrivelse af sagen

Tilladelsen omfatter nedsivning af spildevand renset i et beplantet filteranlæg. I anlægget renses og nedsives alt spildevand fra Langebjergvej 1-3. Anlægget erstatter et eksisterende underdimensioneret spildevandsanlæg.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mikkel H. Møller på tlf. 8970 1547 eller på e-mail mhm@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 1. maj 2020.


Download tilladelse til nedsivning af renset spildevand inkl. bilag (pdf)
Sidst opdateret