Selvbetjening og tidsbestilling

Vandmiljø: Robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden 1. juni til 1. september 2020


Klima- og Miljøudvalget har på møde 1. april 2020 besluttet, at det optagelige robaneanlæg i Silkeborg Langsø må opsættes i perioden fra 1. juni -1. september 2020.

De 3 sydligste robaner må opsættes i hele perioden og anvendes til træning. Alle 9 baner må opsættes til Silkeborg Regatta, som finder sted den 20. -21. juni 2020. Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra den 2. april 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte vandløbsteamet på tlf. 8970 1448 eller på email vand@silkeborg.dk.

Download afgørelsen

Tilladelse til opsætning af robaneanlæg i Silkeborg Langsø 2020

Sidst opdateret