Selvbetjening og tidsbestilling

Tilslutningstilladelse meddelt til Uggerhøj vaskehal, Lillehøjvej 44, 8600 Silkeborg

Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er d. 1. juli 2020

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

Der er givet tilslutningstilladelse i forbindelse med at Uggerhøj etablerer et bilhus med vaskehal med biologisk renseanlæg, og oliudskiller ved værksted/bilhus.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 1. juli 2020.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Emma Vestergaard på tlf. 8970 1538 eller på email EFVJ@silkeborg.dk

 

Download afgørelsen

Tilslutningstilladelse
Sidst opdateret