Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Landbrug: Høring af udkast til §16a miljøgodkendelse på svinebruget på Bangshåbvej 15, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 21-12-2019. I høring til og med 21.12.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg

Silkeborg Kommune har besluttet at igangsætte planlægningen for et nyt etageboligområde ved Rosenørns Allé i Silkeborg. Frem til den 2. december 2019 har du mulighed for at komme med idéer og forslag til den påtænkte ændring af kommuneplanen. I høring til og med 02.12.19

Vandmiljø: Ansøgning om at omlægge en delstrækning af Kejlstrup Grøft

Silkeborg Forsyning ønsker at omlægge en strækning af Kejlstrup grøft, dels for at reducere sandtransporten og dels for at sikre at vandløbet ikke eroderer ind under Kejlstrupvej. Projektet fremlægges hermed for offentligheden i 4 uger til og med 6. december 2019. I høring til og med 06.12.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for nyt erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II

Plan- og Vejudvalget besluttede 4. november 2019 at igangsætte udarbejdelse af Tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og af Lokalplan 14-018. I høring til og med 20.11.19

Vandråd 2019: Mulighed for medlemskab af vandråd for Randers Fjord, Limfjorden, Aarhus Bugt, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord

Forud for tredje generation af vandområdeplanerne (2021-2027) forventer Miljø- og Fødevareministeriet, at vandråd igen vil rådgive kommunerne i arbejdet med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i vandløbene. Der kan nu anmodes om at deltage i vandrådene. Se de nærmere detaljer herunder. I høring til og med 18.11.19

Forslag til Kommuneplantillæg 34 og til Lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 28. oktober 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 4. november 2019 til og med 31. december 2019. I høring til og med 31.12.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et boligområde ved Dalgasgade i Silkeborg

Silkeborg Kommune har 5. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde ved Dalgasgade 24 i Silkeborg. Frem til den 13. november 2019 har du mulighed for at komme med idéer og forslag til den påtænkte ændring af kommuneplanen. I høring til og med 13.11.19

Arkiv: Landbrug: Høring §16a Miljøgodkendelse på Horsbjergvej 1, 8653 Them

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 4. december 2019 I høring til og med 04.12.19

Vandråd 2019: Mulighed for medlemskab af vandråd for Randers Fjord

Deadline for at ansøge om at deltage i det lokale vandråd for Randers Fjord-oplandet forlænges. Den nye deadline er mandag d. 18. november 2019 kl. 12.00. I høring til og med 18.11.19

Vandråd 2019: Oprettelse af nye vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til inden 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Se mere herunder. I høring til og med 23.10.19