Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

arkiv: Landbrug: Orientering om § 16b Miljøtilladelse på Sepstrupvej 48, 8653 Them

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 02.10.2019 I høring til og med 02.10.19

Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Jordkærvej i Buskelund

Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg har besluttet at igangsætte en ændring af kommuneplanen for at give mulighed for opførelse af boligbyggeri ved Jordkærvej. Frem til 6. september 2019 har du mulighed for at komme med idéer, forslag eller bemærkninger til den påtænkte ændring af kommuneplanen. I høring til og med 06.09.19

Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Dalgasgade i Sydbyen

Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg har besluttet at igangsætte en ændring af kommuneplanen for at give mulighed for opførelse af boligbyggeri nord for Dalgasgade i Silkeborg. Frem til 6. september 2019 har du mulighed for at komme med idéer, forslag eller bemærkninger til den påtænkte ændring af kommuneplanen. I høring til og med 06.09.19

Arkiv: Landbrug: Høring af § 16a miljøgodkendelse på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 11-09-2019 I høring til og med 11.09.19

arkiv: Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Horsbjergvej 1, 8653 Them.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Horsbjergvej 1, hvor produktionsarealet ønskes udvidet fra 4.843 m2 til 11.510 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 24. juli 2019. I høring til og med 24.07.19

Forslag til Lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang

Silkeborg Byråd har 24. juni 2019 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. juli til og med 2. august 2019. I høring til og med 02.08.19

Projekt for genopretning af kildevæld og Sillerup Bæk

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsrestaurering af Sillerup Bæk nær Vrads i otte ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes senest 30. august 2019. I høring til og med 30.08.19

Nedrivning af beboelsesbygning på Ærøvej 37 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til nedrivning af bygningerne på Ærøvej 37, 8600 Silkeborg med henblik på opførelse af nyt beboelseshus og garage. Beboelsesbygningen (BBR bygn. nr. 1 ), er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 29.07.19

Nedrivning af beboelsesbygningen på Åhave Allé 7, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nyt på Åhave Allé 7, 8600 Silkeborg. Beboelsesbygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 29.07.19

Nedrivning af beboelsesbygning på P. Malmkjærs Vej 13B i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på P.Malmkjærs Vej 13B, 8600 Silkeborg. Bygningen er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning. I høring til og med 07.08.19