Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Vandråd 2019: Oprettelse af nye vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, opfordres til inden 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Se mere herunder. I høring til og med 23.10.19

Forslag til Kommuneplantillæg 47 og til Lokalplan 10-031 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 30. august 2019 til og med 28. oktober 2019. I høring til og med 28.10.19

Forslag til Kommuneplantillæg 56 og til Lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro

Silkeborg Byråd har 23. september godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 7. oktober til og med 4. november 2019. I høring til og med 04.11.19

Forslag til Lokalplan 40-008 for et boligområde i Frisholmparken i Them

Silkeborg Byråd har 23. september 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 30. september 2019 til og med 28. oktober 2019. I høring til og med 28.10.19

Vandmiljø: Ansøgning om at rørlægge en delstrækning af Søholt Bæk

Silkeborg Kommune ønsker at rørlægge en strækning af Søholt Bæk i forbindelse med et vejprojekt, hvor der skal etableres forbindelse mellem Stagehøjvej og Nordre Ringvej. Projektet fremlægges hermed for offentligheden i 4 uger til og med 18. oktober 2019. I høring til og med 18.10.19

Vandmiljø: Restaurering af Hinge/Alling Å og Blindbækken

Silkeborg Kommune ønsker at forbedre faunapassagen i Hinge/Alling Å og nederst i Blindbækken, samt at udlægge en gydebanke i begge vandløb. Projektet fremlægges hermed i otte ugers offentlig høring, som løber til og med 8. november 2019. Du kan komme med bemærkninger og forslag til projektet. I høring til og med 08.11.19

Nedrivning af beboelses- og erhvervsbygning på Frederiksberggade 10 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af al bebyggelse på Frederiksberggade 10, 8600 Silkeborg, hvor beboelses/erhvervsbygningen, er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning. I høring til og med 09.10.19

Hestehavevej 3B

Nedlæggelse af privat fællesvej over ejendommen Hestehavevej 3B, Silkeborg I høring til og med 06.11.19

Forslag til Lokalplan 23-011 for et område til daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. september 2019 til og med 3. oktober 2019. I høring til og med 03.10.19

Forslag til Lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder

Silkeborg Byråd har 26. august 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. september 2019 til og med 3. oktober 2019. I høring til og med 03.10.19