Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Forslag til Kommuneplan 2020-2032

Silkeborg byråd har 22. juni 2020 godkendt at sende forslag til ny kommuneplan i 8 ugers offentlig høring i perioden i perioden 17. august 2020 til og med 12. oktober 2020 I høring til og med 12.10.20

Forslag til lokalplan 10-017 for område til dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej, Århusbakken i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 22. juni 2020 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 17. august 2020 til og med 12. oktober 2020. I høring til og med 12.10.20

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse udvikling til blandet erhvervsformål på Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg

Plan- og Vejudvalget har 7. september 2020 besluttet at igangsætte en indkaldelse af idéer og forslag. I høring til og med 05.10.20

Landbrug: Høring af § 16b Miljøtilladelse på Ulvedalsvej 56

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 2. oktober 2020 I høring til og med 02.10.20

Forslag til lokalplan 13-017 for et boligområde syd for Bakkeborg i Gødvad

Silkeborg Byråd har 24. august 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 31. august 2020 til og med 28. september 2020. I høring til og med 28.09.20

Vandmiljø: Etablering af ny ringvejsbro over Gudenåen

Silkeborg Kommune ønsker at udskifte Ringvejsbroen over Gudenåen i Silkeborg. Der søges derfor tilladelse efter vandløbsloven til nedrivning af den eksisterende ringvejsbro og til at bygge en ny bro. Projektet fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 11. september 2020. I høring til og med 11.09.20

Forslag til kommuneplantillæg 45 og forslag til lokalplan 10-035 for et boligområde i Sydbyen i Silkeborg

Silkeborg Byråd har 22. juni 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 10 uger i perioden 26 juni til og med 10. september 2020. I høring til og med 10.09.20

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktion i eksisterende stalde på Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Fruerlundvej 2, hvor produktionsarealet ønskes udvidet fra 6.149 m2 til 6.624 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 28. august 2020. I høring til og med 28.08.20

Landbrug: Høring af § 16a Miljøgodkendelse på Kjellerupvej 67a, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 24/08-2020 I høring til og med 24.08.20

Forslag til kommuneplantillæg 62 og forslag til lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget, Sorring

Silkeborg Byråd har 22. juni 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 29. juni 2020 til og med 24. august 2020. I høring til og med 24.08.20

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort