Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

arkiv: Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Horsbjergvej 1, 8653 Them.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Horsbjergvej 1, hvor produktionsarealet ønskes udvidet fra 4.843 m2 til 11.510 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 24. juli 2019. I høring til og med 24.07.19

Forslag til Lokalplan 30-003 for et boligområde ved Hedevej i Fårvang

Silkeborg Byråd har 24. juni 2019 godkendt ovennævnte forslag lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. juli til og med 2. august 2019. I høring til og med 02.08.19

Nedrivning af beboelsesbygning på Ærøvej 37 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til nedrivning af bygningerne på Ærøvej 37, 8600 Silkeborg med henblik på opførelse af nyt beboelseshus og garage. Beboelsesbygningen (BBR bygn. nr. 1 ), er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 29.07.19

Nedrivning af beboelsesbygningen på Åhave Allé 7, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nyt på Åhave Allé 7, 8600 Silkeborg. Beboelsesbygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 29.07.19

Nedrivning af beboelsesbygning på P. Malmkjærs Vej 13B i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på P.Malmkjærs Vej 13B, 8600 Silkeborg. Bygningen er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning. I høring til og med 07.08.19

Nedrivning af beboelsesbygningen på Jyllandsgade 4 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på Jyllandsgade 4, 8600 Silkeborg. Bygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 29.07.19

Forslag til Kommuneplantillæg 32 og til Lokalplan 10-016 for erhvervsområde og naturformidlingscenter Ferskvandscentret og AQUA i Sydbyen

Silkeborg Byråd har 24. juni 2019 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 1. juli 2019 til og med 27. august 2019. I høring til og med 27.08.19

Nedrivning Elkærvej 3, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af stuehus og udhusbygninger på Elkærvej 3, 8600 Silkeborg (matr. nr. 7f Mollerup By, Linå). Beboelsesbygningen er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning. I høring til og med 24.07.19

Nedrivning Elkærvej 5, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningerne på Elkærvej 5, 8600 Silkeborg. Èn af bygningerne (beboelsebygningen) er udpeget som bevaringsværdig. I høring til og med 16.07.19

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for udvidelse af butiksområdet i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune indkalder hermed ideer og forslag, forud for en stillingtagen til, om kommuneplanens rammeområde 36-C-01 i Sejs-Svejbæk, skal udvides. Rammeområdet omfatter butiks- og centerområdet i Sejs-Svejbæk. I høring til og med 11.06.19