Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Arkiv: Landbrug: Høring af tillæg nr. 1 til § 16 b miljøtilladelsen på Nårupvej 20, 8883 Gjern

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 22. marts 2019 I høring til og med 22.03.19

Nedrivning af bygningen på Sølystvej 16, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygning med BBR nr. 001 (bolig) på Sølystvej 16, 8600 Silkeborg. Beboelsesbygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 03.04.19

Debat om udvikling af detailhandlen i Virklund

Plan- og Vejudvalget har besluttet at indkalde idéer og forslag til, hvordan vi bedst kan sikre et attraktivt og bæredygtigt handelsliv i Virklund. Debatoplægget er i høring frem til 3. april 2019. I høring til og med 03.04.19

Arkiv:Landbrug: Høring af § 16b Miljøtilladelse på Viborgvej 161, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 13. 03 2019 I høring til og med 13.03.19

Nedrivning af driftsbygninger på Nisset Sønderhede 9, Lemming

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 5 driftsbygninger på Nisset Sønderhede 9, 8632 Lemming hvoraf 4, staldbygninger og maskinhus, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige bygninger. I høring til og med 07.03.19

Nedrivning af beboelsesbygningen på Vestergade 54 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 3 bygninger på Vestergade 54, 8600 Silkeborg hvor af én, - beboelsesbygningen, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 07.03.19

Forslag til tillæg nr. 1 for delområde II og III i Lokalplan 10-024 Centerområde på Søtorvet

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til tillæg til Lokalplan 10-024 med henblik på offentlig høring i perioden 4. februar 2019 til og med 19. februar 2019. I høring til og med 19.02.19

Ophævelse af Lokalplan nr. 57 - Kareen ved Vestergade, Søndergade, Ndr. Torvegade, Skolevangen i Kjellerup

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til ophævelse af lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 1. februar 2019 til og med 1. marts 2019. I høring til og med 01.03.19

Delvis ophævelse af Lokalplan 183.12 - De tidligere Svejbæk Træskofabrikker (Lokalplan 019)

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 183.12 med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 1. februar 2019 til og med 1. marts 2019. I høring til og med 01.03.19

Forslag til Lokalplan 12-024 for et boligområde ved Dalvejen i Balle

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger fra 31.01.2019 til og med 28.02.2019. I høring til og med 28.02.19