Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for udvidelse af butiksområdet i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune indkalder hermed ideer og forslag, forud for en stillingtagen til, om kommuneplanens rammeområde 36-C-01 i Sejs-Svejbæk, skal udvides. Rammeområdet omfatter butiks- og centerområdet i Sejs-Svejbæk. I høring til og med 11.06.19

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for "Gothenborg - økologisk fjerkræ, gårdbutik og selskabslokaler" I høring til og med 05.06.19

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et transformationsområde ved Mørksøvej i Virklund

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning og udpegning af et transformationsområde ved Mørksøvej i Virklund.

I høring til og med 24.05.19

Indkaldelse af ideér og forslag i forbindelse med planlægning for et centerområde ved Fredensgade i midtbyen, Silkeborg

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for rammeområde 10-C-11 i Kommuneplan 2017-2028 i midtbyen.

Lokalplanområdet (rød streg) og kommuneplanramme 10-C-11 (blå-stiplet linje) er vist på nedenstående kort. I høring til og med 23.05.19

Forslag til Lokalplan 14-014 for et boligområde ved Vestre Ringvej, Lysbro

Silkeborg Byråd har 29. april 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på fornyet offentlig høring i 2 uger i perioden 1. maj til og med 15. maj. I høring til og med 15.05.19

Nedrivning af beboelsesbygning på Fynsgade 31 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygningerne på Fynsgade 31, 8600 Silkeborg hvor af én, - beboelsesbygningen, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning. I høring til og med 08.05.19

Arkiv: Landbrug: Forhøring af udvidelse af husdyrbruget på Tøndborgvej 53, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tøndborgvej 53, hvor produktionsarealet ønskes udvidet til 4372 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 23.4.2019. I høring til og med 23.04.19

Forslag til Lokalplan 36-013 for et institutions- og boligområde syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Byråd har 25. marts 2019 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 5. april 2019 til og med 6. maj 2019. I høring til og med 06.05.19

Arkiv: Revurdering af husdyrbruget på Stenrøgelvej 15, 8620 Kjellerup

Forannoncering Revurdering Stenrøgelvej 15 I høring til og med 12.04.19