Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af tillæg til § 12 Miljøgodkendelse på Nedermarksvej 5, 8643 Ans By

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 8. januar 2021 I høring til og med 08.01.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til lokalplan 35-007 Tæt Lave boliger Linå

Silkeborg Byråd har 26. oktober 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 4. november 2020 til og med 30. december 2020. I høring til og med 30.12.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af § 16 b tilladelse med BAT på Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg.

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 17. december 2020. I høring til og med 17.12.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug:Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Geddebækvej 10, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Geddebækvej 10, hvor et samlet produktionsareal på 2765 ønskes miljøgodkendt under ny lovgivning. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 4.12.2020. I høring til og med 04.12.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til lokalplan 12-029 for et boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret, Balle

Silkeborg Byråd har 26. oktober 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 30. oktober 2020 til og med 30. november 2020.
I høring til og med 30.11.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til lokalplan 15-005 for et boligområde i Sejling, Skægkær

Silkeborg Byråd har 28. september 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 2. oktober 2020 til og med 27. november 2020. I høring til og med 27.11.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til LP 43 005 (lokalplantillæg) for et boligområde i Gjessø

Silkeborg Byråd har 26. oktober 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 2 uger i perioden 2. november 2020 til og med 16. november 2020. I høring til og med 16.11.20

Visualisering af det kommende byggeri

Forslag til lokalplan 11-021 for et boligområde i det centrale Alderslyst i Silkeborg

Plan- og Vejudvalget har 02.11.2020 besluttet at sende ovennævnte forslag til lokalplan i fornyet offentlig høring i 2 uger i perioden 03.11.2020 til og med 17.11.2020. I høring til og med 11.11.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug:Ansøgning om udvidelse af svinebruget på Frederiksdalvej 37 og dyrehold på Malmhøjvej 15, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af husdyrproduktionen på Frederiksdalvej 37 og Malmhøjvej 15, hvor besætningen ønskes udvidet.
Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 12.11.2020.
I høring til og med 11.11.20

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til ophævelse af en del af partiel byplanvedtægt nr. 1 for et sommerhusområde ved Teglgårdsparken nær Kongensbro

Silkeborg Byråd har 28. september 2020 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 2. oktober 2020 og med 30. oktober 2020. I høring til og med 30.10.20