Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Landbrug: Høring af udkast til § 16 B tilladelse uden BAT på Aalborgvej 67, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 13. juli 2020 I høring til og med 13.07.20

Landbrug: Høring af § 16 b miljøtilladelse på Sørkelvej 21, 8882 Fårvang

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 30-06-2020. I høring til og med 30.06.20

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget Rodvigsballe p/s på Langballevej 7, 8740 Brædstrup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Langballevej 7, hvor produktionsarealet ønskes udvidet fra 1931 m2 til 6587 m2. Produktionen vil fortsat være en malkekvæg produktion. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 26.6.2020. I høring til og med 26.06.20

Fornyet høring af Forslag til lokalplan 10-033 Boliger i Dalgasgade samt kommuneplantillæg 61

Silkeborg Byråd har 24. februar 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 29. maj 2020 til og med 26. juni 2020. I høring til og med 26.06.20

Landbrug: Høring af § 16b miljøtilladelse på Herredsvejen 27

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 25-6-2020 I høring til og med 25.06.20

Forslag til tillæg nr. 50 til Spildevandsplanen: Nedlæggelse af Laven renseanlæg mm.

Tillæg nr. 50 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for etablering af transportledning, pumpestation og rørbassin. I høring til og med 24.06.20

Landbrug: Høring af § 16b miljøtilladelse på Nørskovlundvej 55

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 16-6-2020 I høring til og med 16.06.20

Landbrug: Høring af §16b miljøtilladelse på Ømosevej 8, 8643 Ans By

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 12-06-2020 I høring til og med 12.06.20

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Kjellerupvej 67a, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Kjellerupvej 67a, hvor produktionsarealet ønskes udvidet til 3392 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 11.6.2020. I høring til og med 11.06.20

Forslag til lokalplan 14-019 for et område til offentlige formål i Funder

Silkeborg Byråd har 27. april 2020 godkendt ovennævnte lokalplan med henblik på offentlig høring i 5 uger i perioden 4. maj 2020 til og med 8. juni 2020. I høring til og med 08.06.20