Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af § 16b Miljøtilladelse på St Bredlundvej 14, Vrads, 8654 Bryrup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 8/4-2021 I høring til og med 08.04.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring vedr. udkast til miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Fruerlundvej 2, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 8. april 2021 I høring til og med 08.04.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af § 16 b tilladelse uden BAT på Malmhøjvej 3, 8600 Silkeborg

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 6. april 2021 I høring til og med 06.04.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Brinksikring og vejsikring i og ved Funder Å

Silkeborg Kommune ønsker at gennemføre brinksikring af Funder Å / vejsikring af Funderholmevej. Dette kræver tilladelse efter vandløbsloven, og projektet fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 6. april 2021. I høring til og med 06.04.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til Lokalplan 14-022 for et område til offentlige formål i Funder

Silkeborg Byråd har 22. februar 2021 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 4. marts 2021 til og med 1. april 2021. I høring til og med 01.04.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Vandmiljø: Genetablering af bro over Nimdrup Bæk

Ejer og Silkeborg Kommune ønsker at genetablere en ødelagt kreaturbro over Nimdrup Bæk. Dette kræver tilladelse efter vandløbsloven, og projektet fremlægges nu for offentligheden i fire ugers høring til og med 29. marts 2021. I høring til og med 29.03.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslag til Lokalplan 10-037 for centerområde ved Frederiksberggade i Sydbyen

Silkeborg Byråd har 25. januar 2021 godkendt ovennævnte forslag til lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 29. januar 2021 til og med 26. marts 2021. I høring til og med 26.03.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Høring af § 16a Miljøgodkendelse på Astrupvej 18, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 12. marts 2021 I høring til og med 12.03.21

Luftfoto at bebyggelsen på Sinding Hovvej 31

Nedrivning af bebyggelse på Sinding Hovvej 31 i Sinding

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen Sinding Hovvej 31, Sinding, 8600 Silkeborg. I høring til og med 11.03.21

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Tollundvej 17, 8600 Silkeborg.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tollundvej 17, hvor produktionsarealet ønskes udvidet til 4802 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 8.3.2021. I høring til og med 08.03.21