Selvbetjening og tidsbestilling

Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Landbrug: Høring af § 16 b miljøtilladelse på Æghøjvej 4, 8620 Kjellerup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 7-4-2020 I høring til og med 07.04.20

Nørhedevej og Funder Kirkevej

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Nørhedevej i Funder og lukning af Funder Kirkevej ved Funder Allé. I høring til og med 30.03.20

Forslag til kommuneplantillæg 48 og forslag til lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder

Silkeborg Byråd har 27. januar 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 8 uger i perioden 31. januar 2020 til og med 27. marts 2020. I høring til og med 27.03.20

Sejlads: Forslag til revideret forskrift for tømmerflåder og lignende fartøjer

Klima- og Miljøudvalget har 5. februar 2020 godkendt udkast til revideret ”Forskrift for tømmerflåder og andre fartøjer i Gudenåsystemet” med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 14. februar til 13. marts 2020. I høring til og med 13.03.20

Vandmiljø: Forslag til reviderede retningslinjer for bådebroer og terrænregulering

Klima- og Miljøudvalget har 5. februar 2020 godkendt udkast til reviderede ”Retningslinjer for bådebroer, bolværk og andre anlæg i vand” samt ”Retningslinjer for terrænregulering” med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 14. februar til 13. marts 2020. I høring til og med 13.03.20

Vandmiljø: Vandløbsrestaurering i Voel Bæk

Silkeborg Kommune og lodsejere ved Voel Bæk ønsker at udføre vandløbsrestaurering i Voel Bæk ved at genslynge en strækning og udlægge sten og grus deri. Et projektforslag fremlægges nu for offentligheden i otte ugers høring til og med 11. marts 2020. I høring til og med 11.03.20

Landbrug: Høring af § 16b miljøtilladelse på Fuglsangvej 2, 8654 Bryrup

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 10-03-2020 I høring til og med 10.03.20

Invitation til borgermøde

Silkeborg Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillæg 49 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov. I høring til og med 06.03.20

Arendalsvej

Nedlæggelse af del af den offentlige vej Arendalsvej, samt nedklassificering af del af Arendalsvej, der opretholdes som privat fælles vej. I høring til og med 06.03.20

Forslag til kommuneplantillæg 50 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel

Silkeborg Byråd har den 27. januar 2020 godkendt ovennævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 3. februar til og med 3. marts 2020. I høring til og med 03.03.20