Selvbetjening og tidsbestilling

Høring af vandløbsregulering i Ålerenden ved Hampen Sø

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsregulering af Ålerenden i 4 ugers offentlig høring. Bemærkninger til projektet skal indsendes til Ikast-Brande Kommune senest 10. juli 2019.

Naturstyrelsen ønsker at udlægge en dæmning i Ålerenden, som er et af to afløb fra Hampen Sø. Dæmningen skal medvirke til at vandstanden i et moseområde hæves, for at forbedre den naturlige hydrologi. Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger til og med 10. juli 2019. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Lone Rykær Hansen (Ikast-Brande Kommune) på telefon 9960 3385 eller pr. e-mail til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Download materiale

Projektbeskrivelse for regulering af Ålerenden (pdf)

Bilag til projektbeskrivelse (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.