Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for "Gothenborg - økologisk fjerkræ, gårdbutik og selskabslokaler"

Silkeborg Byråd har i forbindelse med Kommuneplan 2017-2028 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan (40-005 Gothenborg) og et kommuneplantillæg for" "Gothenborg" på adressen Gothenborgvej 3, 8653 Them. Det er en forudsætning for lokalplanen, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvorfor der afholdes for-offentlighed.

Planlægningen skal give mulighed for, at ejendommen kan udvikles fremadrettet inden for økologi, sundhed, madoplevelser og dyrevelfærd. Dette skal ske ved yderligere kursusfaciliteter, foredrag (events), overnatning, formidling af økologi, gårdbutik, restaurant og selskabsfaciliteter samt yderligere udnyttelse af de eksisterende faciliteter, der i dag er begrænset til et vist antal events m.v.

Kommuneplantillægget skal indeholde størstedelen af det bebyggede område, parkeringsområde samt et supplerende areal nær den eksisterende bebyggelse.

Har du bemærkninger?
Har du ideér, forslag eller bemærkninger til den påtænkte planlægning, kan du anvende "Indsend svar" -knappen herunder. Alternativt kan du sende en email til "teknisk@silkeborg.dk" eller et alm. brev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Dine bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 5. juni 2019.

Spørgsmål
Hvilke hensyn skal inddrages i planlægningen i forbindelse med planens udformning?

Processen
For-offentlighed

Silkeborg Kommune skal i henhold til planlovens § 23c indkalde ideer og forslag til den forestående planlægning.

8 ugers offentlighed

Kommuneplantillæg og lokalplanforslag 40-005 Gothenborg skal politisk godkendes med henblik på igangsætning af 8 ugers offentlig høring jf. planlovens § 24. Den offentlige høring annonceres og alle naboer, lokalråd og øvrige, der ønsker at blive bekendt med forslaget orienteres. Der er mulighed at give høringssvar.

4 ugers klageadgang

Kommuneplantillæg og lokalplanforslag godkendes jf. planlovens § 27.

Vedtagelsen annonceres, og alle, der har indgivet høringssvar samt øvrige, der ønsker at blive bekendt med vedtagelsen, vil blive orienteret, når der foreligger en endelig vedtagelse.

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"
Vi ønsker ikke musik i trælasten efter kl 22
Vi ønsker ikke yderlig udvidelse af fjerkræ pga larm efter mørkets frembrud
Vi ønsker Gothenborg skal udvikle sig uden yderligere gener for naboer
Indsendt af: Bent og Birgit Jensen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"
Jeg synes at kommunen denne gang skal høre lidt mere på hvad naboerne mener , det er trods alt os der skal bo her.Jeg ønsker ikke at der udviges med flere arrangementer på grund af støjniveau som allerede nu er temmelig høj og jeg mener heller ikke at gothenborgvej er egnet til øget trafik.
Jeg håber på at der denne gang bliver hørt på naboerne, da det de sidste gange har virket som om at man fra gothenborgs side har bygget først og søgt bagefter
Indsendt af: Henrik Jensen
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"
Vi vil ikke have udvidelse af flere fjerkræ da det er en stor miljø belastning, støj og lugt gene.
Ingen larm i hallen efter kl 22.00.
Pga. udvidelse af faste pladser rundt om ejendommen her i blandt parkeringspladsen er der blevet et problem med overfladevand, som løber ud til naboerne.
Indsendt af: Helle Carlseng og Knud Jensen
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for "Gothenborg"
Vi vil gerne foreslå at “husene” til dyrene placeres så lang fra beboelse så muligt, da der er en del støj og lugt gener, særlig om aftenen.
Jo flere dyr, jo højere DB, så ikke flere dyr end der er i dag.

Aktiviteter, koncerter og events bør ikke afholdes i træ laden sent om aftenen, igen af hensyn til støjgener. Og der bør også tænkes støjgener ind i yderligere tiltag i området, i og omkring træladen.
Konceptet med at drive et øko. Landbrug er fint, det må og skal bare kunne holdes inden for de givende rammer som var udgangspunktet.
Indsendt af: Helene og Tim Pedersen
Dato: