Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen for offentlige formål i Sejs-Svejbæk

Silkeborg Kommune indkalder idéer og forslag i forbindelse med kommende planlægning for offentlige formål i Sejs-Svejbæk. Projektområdet er vist på nedenstående oversigtskort.

Projektområdet omfatter Sejs Skole med tilhørende boldbaner, daginstitutionen Julsøhaven, Multihuset Sejs-Svejbæk samt Kirsebærskoven.

Der er tidligere udarbejdet en helhedsplan, som vil danne grundlag for det videre planlægningsarbejde. Helhedsplanen blev politisk igangsat i marts 2018.

Helhedsplanen indeholder følgende tiltag:

  • Placering af ny hal
  • Ny trafikstruktur
  • Placering af nye boldbaner og kunstgræsbaner
  • Placering af mulig udvidelse af skolen

 

Kirsebærskovens nordvestlige del tænkes inddraget til fritidsaktiviteter (boldbaner) og den øvrige del af skoven mod syd og øst vil overgå til fredskov.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg

Med udgangspunkt i helhedsplanen ønsker Silkeborg Kommune at opstarte udarbejdelse af lokalplan og et kommuneplantillæg for området. Helhedsplanens forslag til disponering af området vil være udgangspunktet for lokalplanens indhold.

Blandt hovedspørgsmålene for den kommende planlægning er, om der er særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?

 

Har du bemærkninger?

Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen kan du bruge "Indsend svar" -knappen herunder eller skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 26. april 2019.

 

Det videre forløb

Vi er i den indledende proces, og denne indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få indledende input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslagene og i den senere politiske behandling. Når byrådet har godkendt planforslagene, vil de sendes i en offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

 

Spørgsmål

Har I spørgsmål til sagen, kan I kontakte byplanlægger Christian Dalmer på christian.dalmer@silkeborg.dk eller på tlf. 89701490. 

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.