Selvbetjening og tidsbestilling

Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Dalgasgade i Sydbyen

Silkeborg Kommunes Plan- og Vejudvalg har besluttet at igangsætte en ændring af kommuneplanen for at give mulighed for opførelse af boligbyggeri nord for Dalgasgade i Silkeborg. Frem til 6. september 2019 har du mulighed for at komme med idéer, forslag eller bemærkninger til den påtænkte ændring af kommuneplanen.

Klik her for at se Plan- og Vejudvalgets beslutning.

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at anvende et areal på ca. 2.500 m2 mellem Dalgasgade og jernbaneterrænet ved Silkeborg Station til boligbyggeri. Området ligger inden for kommuneplanramme "10-T-01", som udlægger området til tekniske anlæg - trafikanlæg. Der er ingen lokalplan for området, og området ligger i landzone.

Det konkrete projektet består af ca. 21 etageboliger fordelt på to bebyggelser, der varierer i højden fra 2-4 og fra 3-5 etager. Materialemæssigt fremstår bebyggelsen med facadehængt tegl og sort zink.

Tegning af bebyggelsesplan for etagebebyggelse ved Dalgasgade
Bebyggelsesplan

Illustration af facader på etagebebyggelse ved Dalgasgade
Facader


Fremtidig planlægning
Silkeborg Kommune agter at udarbejde et kommuneplantillæg for området (Kommuneplantillæg nr. 44), som udlægger et nyt rammeområde til boliger (10-B-56). Det nuværende rammeområde til trafikanlæg, 10-T-01 reduceres tilsvarende. Det nye rammeområde til boliger giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til 5 etager og med en bebyggelsesprocent på maksimalt 100%. Sideløbende udarbejdes et forslag til lokalplan.

Har du bemærkninger?
Har du idéer, forslag eller bemærkninger til denne påtænkte ændring i Kommuneplan 2017-2028, kan du benytte "Indsend svar" -knappen herunder. Alternativt kan du skrive en e-mail til teknisk@silkeborg.dk eller evt. et papirbrev til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 6. september 2019.

Det videre forløb
Indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få inputs til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde. I første omgang vil indkomne idéer og forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget samt i den politiske behandling af forslaget. Når forslaget er politisk godkendt, sendes det i offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til sagen, kan planlægger Lone Davies-Nielsen kontaktes på lone.davies-nielsen@silkeborg.dk eller telefon: 89701507

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Dalgasgade i Sydbyen
En bebyggelse på maks 2 etager vil passe til det bygningerne omkring, samt til sydbyen i det hele taget. Højere bygning vil udover det ikke passer til området, også betyde yderligere aktivitet på Dalgasgade i form af en betydelig øget mængde af trafik. Jeg har børn, der cykler ned af Dalgasgade på vej i skole, der skal manøvre sig forbi parkerede biler, biler bagfra fra ringvejen, biler fra viadukten mod ringvejen, biler der drejer ind mod skolen fra Dalgasgade, biler der kommer fra skolen og skal dreje ind på Dalgasgade, store busser der kører på Dalgasgade og forbi skolen. Og så vil der komme trafik fra den nye tilbygning, der også skal ind på Dalgasgade.
Indsendt af: Kasper Flick
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Dalgasgade i Sydbyen
En bebyggelse på maks 2 etager vil passe til det bygningerne omkring, samt til sydbyen i det hele taget. Højere bygning vil udover det ikke passer til området, også betyde yderligere aktivitet på Dalgasgade i form af en betydelig øget mængde af trafik. Jeg har børn, der cykler ned af Dalgasgade på vej i skole, der skal manøvre sig forbi parkerede biler, biler bagfra fra ringvejen, biler fra viadukten mod ringvejen, biler der drejer ind mod skolen fra Dalgasgade, biler der kommer fra skolen og skal dreje ind på Dalgasgade, store busser der kører på Dalgasgade og forbi skolen. Og så vil der komme trafik fra den nye tilbygning, der også skal ind på Dalgasgade.
Indsendt af: Charlotte Flick
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til boligområde ved Dalgasgade i Sydbyen
En bebyggelse på maks 2 etager vil passe til det bygningerne omkring, samt til sydbyen i det hele taget. Højere bygning vil udover det ikke passer til området, også betyde yderligere aktivitet på Dalgasgade i form af en betydelig øget mængde af trafik. Jeg har børn, der cykler ned af Dalgasgade på vej i skole, der skal manøvre sig forbi parkerede biler, biler bagfra fra ringvejen, biler fra viadukten mod ringvejen, biler der drejer ind mod skolen fra Dalgasgade, biler der kommer fra skolen og skal dreje ind på Dalgasgade, store busser der kører på Dalgasgade og forbi skolen. Og så vil der komme trafik fra den nye tilbygning, der også skal ind på Dalgasgade.
Indsendt af: Charlotte Flick
Dato: