Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af beboelses- og erhvervsbygning på Frederiksberggade 10 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af al bebyggelse på Frederiksberggade 10, 8600 Silkeborg, hvor beboelses/erhvervsbygningen, er udpeget i kommuneplanen som en bevaringsværdig bygning.

Ansgøningen

Ejeren af ejendommen Frederiksberggade 10, Silkeborg har søgt om tilladelse til at rive al bebyggelse ned på ejendommen. Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at grunden ønskes ryddet, så et nyt boligprojekt kan realiseres.


Bevaringsværdi

Beboelseshuset er udpeget som bevaring bygningen i kommuneplan 2017-2028 og derfor omfattet af reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Bygningens bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”6” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en middel bevaringsværdig.

Hovedårsagen til udpegningen som bevaringsværdig bygning er at bygningen er opført som et tofamiliershus i 1877. Bebyggelsen fremstår i nogenlunde stand, men vurderes derudover ikke at kunne tillægges særlig arkitektonisk - , kulturhistorisk - eller originalitetsværdi. 

Inden vi træffer afgørelse om evt. nedrivning, har du mulighed for at komme med kommentarer til den ansøgte nedrivning. Bemærkninger kan afgives via ”Indsend svar-knappen" herunder, eller alternativt ved at skrive til ”byg@silkeborg.dk” eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest d. 09-10-2019.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere kan du kontakte civilingeniør Kim Sund Ingerslev på 8970 1414 eller på e-mail: byg@silkeborg.dk

Særskilt orientering om nedrivningsansøgningen er sendt til:

  • Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
  • Silkeborg Museum
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Sags nr.: EJD-2019-04157

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Nedrivning af beboelses- og erhvervsbygning på Frederiksberggade 10 i Silkeborg
Det skulle nødig være Chr. 8.s Vej 2 B og 2 D der ryger. Men sker det, må vi ikke have ladet den her forsvinde i iveren for at bevare kun de bedste. Nu må det stoppe. Ikke flere nedrivninger af bevaringsværdige huse i Silkeborg. Vi får en uskøn by. Uden stil eller charme. Se nu på de tiltrækkende byer med bevarede huse der er sat i stand. Det er dog langt mere interessant med ældre istandsatte miljøer, end med nye betonklodser og flade tage. Det er os borgere der skal færdes her. Vi skal leve med de øjenbæer der kunne tænkes at komme i stedet.
Indsendt af: Karen Predbjørn Klarbæk
Dato: