Selvbetjening og tidsbestilling

Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By

Silkeborg Kommune ønsker at foretage en nærmere vurdering af markvejens rekreative betydning

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning med ønske om at nedlægge markvejen mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By. Vejen er beliggende på matr.nr. 14a Grønbæk By, Grønbæk. Se ansøgers oversigtskort med angivelse af vejstykket her: link til oversigtskort

Ansøgningen begrundes med et ønske om at få arealerne til at hænge sammen for at muliggøre løsdrift af dyrehold til vedligeholdelse af eng og naturarealer samt optimering af juletræsproduktion. Ejer af ejendommen fortæller at markvejen ikke har stor rekreativ betydning, da de fleste borgere fra Grønbæk og omegn fortsætter mod Allinggård Sø, som ligger syd for ejendommen.

Inden der træffes en afgørelse vil Silkeborg Kommunen foretage en nærmere vurdering af markvejens rekreative betydning, jf. naturbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 2. Dette sker ved en offentlig høring på 4 uger.

Hvis du/I ønsker at indsende høringssvar til ansøgningen, bedes dette fremsendt til Silkeborg Kommune senest d. 9. juli 2019 på mail: natur@silkeborg.dk. Alternativt kan du/I indsende høringssvar nedenfor.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 6
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato:
Nr. 7
Høringsvar vedr. Natur: Høring vedrørende den rekreative betydning af markvej mellem Gl Kongevej 18 og Gl Kongevej 20, 8643 Ans By
Indsendt af:
Dato: