Selvbetjening og tidsbestilling

arkiv: Landbrug: Ansøgning om udvidelse af husdyrbruget på Horsbjergvej 1, 8653 Them.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Horsbjergvej 1, hvor produktionsarealet ønskes udvidet fra 4.843 m2 til 11.510 m2. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er den 24. juli 2019.

Horsbjergvej 1 har i dag en § 12 miljøgodkendelse med tilladelse til ca 778 DE. Ejer ønsker at udvide bedriften med en ny sengestald stald, en mindre dybstrøelsesstald samt udegående høns til ægproduktion. Ejer har derfor ansøgt om en § 16a miljøgodkendelse til et produktionsareal på 11.510 m2.

I forbindelse med udvidelsen bygges desuden to nye gyllebeholdere, møddingsplads og ensilagepladsen udvides.

Inddragelse af offentligheden

Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 16a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver og vurderer på de væsentlige påvirkninger der måtte være på omgivelserne.

Miljøkonsekvensrapporten kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse senest den 24. juli 2019 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Download materiale

Miljøkonsekvensrapport (pdf)

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.