Selvbetjening og tidsbestilling

Delvis ophævelse af Lokalplan 183.12 - De tidligere Svejbæk Træskofabrikker (Lokalplan 019)

Silkeborg Byråd har 28. januar 2019 godkendt ovennævnte forslag til ophævelse af en del af Lokalplan 183.12 med henblik på offentlig høring i 4 uger i perioden 1. februar 2019 til og med 1. marts 2019.

Offentliggørelsen sker jf. planlovens § 33. stk. 2.

Ophævelsesforslaget

Silkeborg Kommune har 23. oktober 2018 modtaget en ansøgning om en delvis ophævelse af Lokalplan 183.12 - De tidligere Svejbæk Træskofabrikker i Sejs, beliggende på Julsøvej 201, 8600 Silkeborg (matr. nr. 60aez Linå By, Linå).

Arealet, der ønskes udtaget af lokalplanen, er på 715 m2.

Baggrunden for den delvise ophævelse af lokalplanen er, at lokalplanen er i strid med den gældende kommuneplanramme 36-B-08, der udlægger området til tæt-lave boliger med en bebyggelsesprocent på 40. Dette er ikke foreneligt med nuværende lokalplan, idet lokalplanen udlægger området til erhverv og kulturelle formål.

Ansøger driver en nuværende virksomhed indenfor området, men finder at en del af det ubebyggede areal mod øst kan anvendes til boligbebyggelse. Dette begrunder han med, at der mangler boliger til medarbejdere i området, hvorfor han gerne på sigt vil opføre 2 rækkehuse i et plan. 

Forslaget til ophævelse kan se lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Din kommentar

Har du indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til ophævelsen, skal du anvende linket ”Din kommentar” øverst på lokalplansiden. Alternativt kan du skrive til teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller Høringssvar skal være modtaget af Silkeborg Kommune senest 01.03.2019.


Afgørelse - miljøvurdering

De ændrede forhold på ejendommen er screenet i Silkeborg Kommuneplan – hvor der blev truffet beslutning om, at det ikke skal miljøvurderes. Dette er således også baggrunden for, at de ændrede forhold ikke er screenet efter miljøvurderingslovens § 10.

Der er ikke hørt andre berørte myndigheder end Silkeborg Kommune.