Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på Guldbergsgade 44, 8600 Silkeborg. Bygningen er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning.

Ansøgningen
Ejeren af ejendommen ønsker at nedrive huset på ejendom for at kunne opføre et nyt beboelseshus. Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at huset er meget forsømt og har være ubeboet i de sidste 3 år. Bygningen fremstår generelt misvedligeholdt.

Bevaringsværdi
Beboelseshuset er udpeget som bevaringsværdig bygningen i Kommuneplan 2017-2028 og derfor omfattet af reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Bygningens bevaringsværdi er i 1999 vurderet til ”6” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en middel bevaringsværdig.
Hovedårsagen til udpegningen som bevaringsværdig bygning er at bygningen indgår i en række med 3 rækkehuse på nordsiden af Guldbergsgade. Husrækken vurderes at være karakteristisk for rækkehuse fra 1908.

Inden vi træffer afgørelse om evt. nedrivning, har du mulighed for at komme med kommentarer til den ansøgte nedrivning. Bemærkninger kan afgives via ”Indsend svar-knappen” herunder, eller alternativt ved at skrive til ”byg@silkeborg.dk” eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest den 26. april 2019.

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere kan du kontakte Byggesagsbehandler Jørgen Eggert på 8970 1414 eller på e-mail: byg@silkeborg.dk


Særskilt orientering om nedrivningsansøgningen er sendt til:

  • Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
  • Silkeborg Museum
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Sags nr.: EJD-2019-00393

 

Formål, anvendelse og hjemmel angående personoplysninger:

Dine oplysninger vil blive behandlet af Teknik & Miljø-afdelingen i forbindelse med din afgivelse af høringssvar.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, dvs. navn, adresse mv. Afhængig af indholdet i dit høringssvar behandler vi også følsomme oplysninger om dig, fx helbredsmæssige oplysninger. Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og evt. også art. 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger).

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Videregivelse af oplysninger:

Vær opmærksom på, at dit høringssvar vil bliver offentligt tilgængeligt her på hjemmesiden og under den videre behandling af høringsforslaget.

Dine rettigheder, kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere på databeskyttelse.silkeborg.dk, hvor du også kan finde information om kommunens databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder.

Nr. 1
Høringsvar vedr. Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg
Har netop overtaget ejendommmen Guldbergsgade 48, og har fuld forståelse for at ejer af Guldbergsgade 44 ønsker at nedrive ejendom. Den virker nedslidt, ikke vedligeholdt og ikke egnet til beboelse uden en meget omfattende renovering, der næppe er økonomisk forsvarlig.
Indsendt af: Leif Salling-Thomsen
Dato:
Nr. 2
Høringsvar vedr. Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg
Vedr.: Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, 8600 Silkeborg._________________________

Undertegnede har følgende bemærkninger til ejerens planer om nedrivning af bygningen på Guld-bergsgade 44, 8600 Silkeborg:


Vi finder det fuldt ud forståeligt, at den nye ejer af ejendommen ønsker at nedrive denne for at opfø-
re en nybygning på grunden. Huset har igennem mange år været forsømt og vurderes uegnet til be-boelse, ligesom dets tilstand jo mildt sagt ikke ligefrem pynter på bygningsmiljøet i Guldbergsga-de.
På denne baggrund har vi ingen umiddelbare indsigelser imod, at huset nedrives.
Imidlertid er vi opmærksomme på, at huset i lokalplanen for 2017 - 2028 er udpeget som beva-ringsværdig. ”Hovedårsagen til udpegning som bevaringsværdig bygning er at bygningen indgår i en række med 3 rækkehuse på nordsiden af Guldbergsgade. Husrækken vurderes at være karakteristisk for rækkehuse fra 1908”, hvilket i øvrigt gælder for det meste af gaden. Netop det visuelle landsbyagtige indtryk af bygningsmiljøet i gaden, var en væsentlig medvirkende årsag til, at vi købt vores hus i 2014.
Som nærmeste nabo til Guldbergsgade 44 - og dermed høringspart i sager om bygningsændringer på matriklen – er vi vidende om, der i forlængelse af planerne om nedrivning af eksisterende hus er planlagt opførelse af et nyt.
Af vore bemærkninger til det konkrete bygningsforslag fremgår blandt andet, at vi foreslår bygningen opført på en måde, så det nuværende æstetiske niveau for gadens bygningsmæssige udseende i videst mulige omfang bevares. Vort eget hus (Guldbergsgade 46) blev færdigbygget i 2008 og opført på soklen af det på grunden oprindeligt beliggende hus, som ligeledes blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi håber således, at der i et nyt bygningsforslag vil blive taget behørigt hensyn hertil.

Med venlig hilsen

Birgit Wulff / Gert Malling
Indsendt af: Gert Malling Nielsen
Dato:
Nr. 3
Høringsvar vedr. Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg
Vedr.: Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, 8600 Silkeborg._________________________

Undertegnede har følgende bemærkninger til ejerens planer om nedrivning af bygningen på Guld-bergsgade 44, 8600 Silkeborg:


Vi finder det fuldt ud forståeligt, at den nye ejer af ejendommen ønsker at nedrive denne for at opfø-
re en nybygning på grunden. Huset har igennem mange år været forsømt og vurderes uegnet til be-boelse, ligesom dets tilstand jo mildt sagt ikke ligefrem pynter på bygningsmiljøet i Guldbergsga-de.
På denne baggrund har vi ingen umiddelbare indsigelser imod, at huset nedrives.
Imidlertid er vi opmærksomme på, at huset i lokalplanen for 2017 - 2028 er udpeget som beva-ringsværdig. ”Hovedårsagen til udpegning som bevaringsværdig bygning er at bygningen indgår i en række med 3 rækkehuse på nordsiden af Guldbergsgade. Husrækken vurderes at være karakteristisk for rækkehuse fra 1908”, hvilket i øvrigt gælder for det meste af gaden. Netop det visuelle landsbyagtige indtryk af bygningsmiljøet i gaden, var en væsentlig medvirkende årsag til, at vi købt vores hus i 2014.
Som nærmeste nabo til Guldbergsgade 44 - og dermed høringspart i sager om bygningsændringer på matriklen – er vi vidende om, der i forlængelse af planerne om nedrivning af eksisterende hus er planlagt opførelse af et nyt.
Af vore bemærkninger til det konkrete bygningsforslag fremgår blandt andet, at vi foreslår bygningen opført på en måde, så det nuværende æstetiske niveau for gadens bygningsmæssige udseende i videst mulige omfang bevares. Vort eget hus (Guldbergsgade 46) blev færdigbygget i 2008 og opført på soklen af det på grunden oprindeligt beliggende hus, som ligeledes blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi håber således, at der i et nyt bygningsforslag vil blive taget behørigt hensyn hertil.

Med venlig hilsen

Birgit Wulff / Gert Malling
Indsendt af: Gert Malling Nielsen
Dato:
Nr. 4
Høringsvar vedr. Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg
Vedr.: Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, 8600 Silkeborg._________________________

Undertegnede har følgende bemærkninger til ejerens planer om nedrivning af bygningen på Guld-bergsgade 44, 8600 Silkeborg:


Vi finder det fuldt ud forståeligt, at den nye ejer af ejendommen ønsker at nedrive denne for at opfø-
re en nybygning på grunden. Huset har igennem mange år været forsømt og vurderes uegnet til be-boelse, ligesom dets tilstand jo mildt sagt ikke ligefrem pynter på bygningsmiljøet i Guldbergsga-de.
På denne baggrund har vi ingen umiddelbare indsigelser imod, at huset nedrives.
Imidlertid er vi opmærksomme på, at huset i lokalplanen for 2017 - 2028 er udpeget som beva-ringsværdig. ”Hovedårsagen til udpegning som bevaringsværdig bygning er at bygningen indgår i en række med 3 rækkehuse på nordsiden af Guldbergsgade. Husrækken vurderes at være karakteristisk for rækkehuse fra 1908”, hvilket i øvrigt gælder for det meste af gaden. Netop det visuelle landsbyagtige indtryk af bygningsmiljøet i gaden, var en væsentlig medvirkende årsag til, at vi købt vores hus i 2014.
Som nærmeste nabo til Guldbergsgade 44 - og dermed høringspart i sager om bygningsændringer på matriklen – er vi vidende om, der i forlængelse af planerne om nedrivning af eksisterende hus er planlagt opførelse af et nyt.
Af vore bemærkninger til det konkrete bygningsforslag fremgår blandt andet, at vi foreslår bygningen opført på en måde, så det nuværende æstetiske niveau for gadens bygningsmæssige udseende i videst mulige omfang bevares. Vort eget hus (Guldbergsgade 46) blev færdigbygget i 2008 og opført på soklen af det på grunden oprindeligt beliggende hus, som ligeledes blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi håber således, at der i et nyt bygningsforslag vil blive taget behørigt hensyn hertil.

Med venlig hilsen

Birgit Wulff / Gert Malling
Indsendt af: Gert Malling Nielsen
Dato:
Nr. 5
Høringsvar vedr. Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, Silkeborg
Vedr.: Nedrivning af bygning på Guldbergsgade 44, 8600 Silkeborg._________________________

Undertegnede har følgende bemærkninger til ejerens planer om nedrivning af bygningen på Guld-bergsgade 44, 8600 Silkeborg:


Vi finder det fuldt ud forståeligt, at den nye ejer af ejendommen ønsker at nedrive denne for at opfø-
re en nybygning på grunden. Huset har igennem mange år været forsømt og vurderes uegnet til be-boelse, ligesom dets tilstand jo mildt sagt ikke ligefrem pynter på bygningsmiljøet i Guldbergsga-de.
På denne baggrund har vi ingen umiddelbare indsigelser imod, at huset nedrives.
Imidlertid er vi opmærksomme på, at huset i lokalplanen for 2017 - 2028 er udpeget som beva-ringsværdig. ”Hovedårsagen til udpegning som bevaringsværdig bygning er at bygningen indgår i en række med 3 rækkehuse på nordsiden af Guldbergsgade. Husrækken vurderes at være karakteristisk for rækkehuse fra 1908”, hvilket i øvrigt gælder for det meste af gaden. Netop det visuelle landsbyagtige indtryk af bygningsmiljøet i gaden, var en væsentlig medvirkende årsag til, at vi købt vores hus i 2014.
Som nærmeste nabo til Guldbergsgade 44 - og dermed høringspart i sager om bygningsændringer på matriklen – er vi vidende om, der i forlængelse af planerne om nedrivning af eksisterende hus er planlagt opførelse af et nyt.
Af vore bemærkninger til det konkrete bygningsforslag fremgår blandt andet, at vi foreslår bygningen opført på en måde, så det nuværende æstetiske niveau for gadens bygningsmæssige udseende i videst mulige omfang bevares. Vort eget hus (Guldbergsgade 46) blev færdigbygget i 2008 og opført på soklen af det på grunden oprindeligt beliggende hus, som ligeledes blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi håber således, at der i et nyt bygningsforslag vil blive taget behørigt hensyn hertil.

Med venlig hilsen

Birgit Wulff / Gert Malling
Indsendt af: Gert Malling Nielsen
Dato: