Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af driftsbygninger på Nisset Sønderhede 9, Lemming

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 5 driftsbygninger på Nisset Sønderhede 9, 8632 Lemming hvoraf 4, staldbygninger og maskinhus, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige bygninger.

Ansøgningen

Ejeren af ejendommen Nisset Sønderhede 9, Lemming har fremsendt ansøgning om tilladelse til at nedrive stalde til kvæg og grise samt maskinhus på ejendommen.

Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at staldende, efter nærmere undersøgelse, har vist sig at være i dårlig stand, misvedligeholdt og faldefærdige.

Bevaringsværdi
4 af de 5 nedrivningssøgte bygninger på Nisset Sønderhede 9 er udpeget som bevaringsværdig bygningen i Kommuneplan 2017-2028 og derfor omfattet af reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Byg 2 (Stald til kvæg): Bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”5” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en mellem bevaringsværdig.

Byg 3 (Stald til grise): Bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”6” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en mellem bevaringsværdig.

Byg 4 (Stald til kvæg): Bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”5” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en mellem bevaringsværdig.

Byg 5 (lade til foder): Bevaringsværdi er i 1999 vurderet til ikke, at have en bevaringsværdig.

Byg 6 (maskinehus): Bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”6” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en mellem bevaringsværdig.

Der er i vurderingerne af bygningerne bl.a. skrevet at bebyggelsen er egnstypisk gårdfacade, god til gårdsiden, godt tagudhæng og rødstens udlænge.
Der er ligeledes lagt vægt på, at bygningerne er en vigtig del af helheden og en del af anlægget.

Inden vi træffer afgørelse om evt. nedrivning, har du mulighed for at komme med kommentarer til den ansøgte nedrivning. Bemærkninger kan afgives via ”Indsend svar-knappen” herunder, eller alternativt ved at skrive til ”byg@silkeborg.dk” eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest torsdag den 7. marts 2019.

Sagens akter kan ses i Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere kan du kontakte Michael Jørgen Hansen på 8970 2095 eller på e-mail: MJH@silkeborg.dk


Særskilt orientering om nedrivningsansøgningen er sendt til:

  • Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
  • Silkeborg Museum
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur