Selvbetjening og tidsbestilling

Nedrivning af beboelsesbygningen på Vestergade 54 i Silkeborg

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 3 bygninger på Vestergade 54, 8600 Silkeborg hvor af én, - beboelsesbygningen, er udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdig bygning.

Ansøgningen

Ejeren af ejendommen Vestergade 54, Silkeborg har fremsendt ansøgning om tilladelse til at nedrive beboelsesbygning, garage og udhus på ejendom med henblik på opførelse af nyt byggeri der tilpasses området.

Ansøgningen er bl.a. begrundet med, at beboelseshuset, efter nærmere undersøgelse, har vist sig at være i meget dårlig stand med bl.a. angreb af råd og svamp, ulovlige installationer, sætningsskader, utætte vådrum, utæt tag og fugt i murværket. Bygningen fremstår generelt misvedligeholdt. Desuden er bygningen opført med massive ydermure hvilket gør fornuftig energirenovering vanskelig.

Bevaringsværdi

Beboelseshuset (villaen) på Vestergade 54 er udpeget som bevaring bygningen i kommuneplan 2017-2028 og derfor omfattet af reglerne i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Villaens bevaringsværdi er i 1999 vurderet til at ”3” efter det såkaldte SAVE-system. Dette betegnes som en høj bevaringsværdig.

Hovedårsagen til udpegningen som bevaringsværdig bygning er at villaen på Vestergade 54 indgår i en markant række af større villaer på nordsiden af Vestergadegade og de danner som sådan, deres eget, velafgrænsede kvarter på overgangen mellem byen mod syd og naturen mod nord. Husrækken afspejler en vigtig periode i byhistorien, hvor den individuelle villastil og grønne omgivelser betragtedes som den ideelle idylliske ramme omkring et harmonisk familieliv. Selve villaen beskrives som en smuk, velproportioneret rødstensvilla, der dog i dag fremstå med uskønne forandringer i tagfladen (solceller, stålskorsten, tagvinduer m.m.) Villaen er desuden en tidligere præstebolig.

Inden vi træffer afgørelse om evt. nedrivning, har du mulighed for at komme med kommentarer til den ansøgte nedrivning. Bemærkninger kan afgives via ”Indsend svar-knappen” herunder, eller alternativt ved at skrive til ”byg@silkeborg.dk” eller til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi skal have dine eventuelle bemærkninger senest torsdag den 7. marts 2019.

Sagens akter kan ses i Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Michael Jørgen Hansen på 8970 2095 eller på e-mail: MJH@silkeborg.dk

Særskilt orientering om nedrivningsansøgningen er sendt til:

  • Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune
  • Silkeborg Museum
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur